Berekening van constructies : Trefwoordenlijst Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden | Feedback
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
ATop van de pagina
Aërodynamische 
 * coëfficiënten I-199 I-200 I-206 
 * demping I-220 I-228 I-268 I-289 
 * instabiliteit I-221 I-294 
Aërodynamische schommelingen III-29 
Aanhaalmoment, aanhaalkoppel II-50 II-65 
Aansluitingsvoorwaarden I-128 I-304 I-412 III-461 
 * voor kolommen-kapspant III-34 
 * voor kolommen-spant-korbelen III-36 
 * voor staafwerk III-512 III-580 
 * voor vouwschaal III-629 III-646 III-668 
 * voor willekeurg spant III-110 
 * voore vouwschaal met verband III-701 
Aanvangsgeometrie van kabelnetten III-28 
Actieve gronddruk I-335 I-337 
 coëfficiënt van * I-342 
 invloed van cohesie op * I-362 
 verdeling van * I-340 I-348 
Afknotting van momentenlijnen III-168 III-409 
Aflooplijn I-333 
Afrondingsfouten III-12 III-434 III-532 III-605 III-610 
Afschuiving, * in driehoekige stuwmuur I-306 
 * in gewelven I-319 
 * in rechthoekige stuwmuur I-301 
 * van metselwerk I-246 
 * van ongewapend beton I-248 
Aftap, excentrische * I-457 I-462 I-466 
 pneumatische * I-457 
Afwisselende plastische vervorming III-118 III-122 
Airy, spanningsfunctie van * I-412 
Albiges en Lumbroso, methode van * I-468 
Aluminiumlegeringen II-180 II-321 
Andreaskruisligger I-16 
 bezwijktoestand van * III-60 
Ankerwand III-543 
Austin, formule van * II-225 
BTop van de pagina
Bélanger, diagram van * I-244 I-250 
Baker, methode van * III-148 
Bakstenen I-232 
Balk, verborgen * (in plaat) II-595 
Balkdwarskracht II-242 
Balkmoment II-242 
Balkrooster (matrixmethoden) III-461 III-472 III-577 III-615 
Bandmatrix III-492 III-537 III-549 III-606 III-615 
Basis (simplexalgoritme) III-88 III-93 
Basissnelheid ( wind ) I-195 
Basisveranderlijken III-89 
Bauschinger, formules van * I-234 I-264 
Bebording III-2 III-4 
Beddingconstante of - cijfer I-67 I-519 I-520 
 * voor cilinderschaal I-548 
 * voor kraanrail I-520 
Beddingsconstante II-510 II-565 III-166 III-345 III-362 
Belasting , horizontale * van gebouwen I-182 I-260 
 plaatselijke * van muren I-253 
Belasting(parameter), bezwijkwaarde van * III-308 III-310 III-312 III-316 
 kinematisch bepaalde * III-55 
 veilige, statisch toelaatbare * III-54 
Belastingcoëfficiënten I-177 
 * voor beschoeiingen I-385 
 * voor gewelven I-315 I-317 
 * voor keermuren I-376 
 * voor schoorstenen I-268 
 * voor silo's I-460 
 * voor stuwmuren I-297 
 * voor windbelasting I-191 
Belastingsvector III-480 III-537 III-689 III-704 
Belemmerde welving, wringing met * I-161 
Belgisch spant III-5 
Beloop, evenwicht van een * I-333 I-370 I-430 I-434 
Bendel, kritiek glijlijn volgens * I-419 I-438 
 lengte van grondankers volgens * I-438 I-441 
Berekening van de tweede orde III-13 
 * voor driehoeksvakwerk III-219 
 * voor hangdak III-24 
 * voor kabelnetwerk III-24 
 * voor kolommen onder kapspant III-34 
 * voor raamwerk (P-#916;-effect) III-135 III-143 III-209 III-290 III-307 III-310 III-311 III-353 
 * voor ringbalk rondom hangdak III-30 
 * voor ruimtelijk vakwerk III-10 III-24 
 * voor tuiligger III-484 
 * voor vlak staafwerk III-523 
 * voor windverband III-306 III-347 
 belang van * III-135 
 elastisch-plastische * III-310 III-312 III-315 III-319 
 invloed van * bij bogen II-350 II-357 II-361 II-491 
 invloed van * bij driehoeksvakwerken II-236 
 invloed van * bij gebruikmaking van invloedslijnen II-403 
 invloed van * bij hangliggers II-487 II-491 
 invloed van * bij liggers II-322 
 plastische * III-135 
Berekeningsdikte van lassen II-18 II-98 II-100 
Berekeningslengte van lassen II-35 
Bernouilli, wet van * I-198 
Beschieting III-2 
Beschoeiing van sleuven I-385 
Beton, eigenschappen van * I-232 I-239 
Betti, stelling van * II-664 II-667 
 wederkerigheidsstelling van * I-91 
Bewegingspool II-409 II-410 
Bezonning (schoorstenen) I-270 
Bezwijkbelasting en -toestand, * van andreaskruisligger III-60 
 * van doorgaande betonnen ligger III-158 
 * van doorgaande stalen ligger III-78 
 * van driehoeksvakwerk III-63 
 * van elastisch-plastisch raamwerk III-52 
 * van ongeschoord, elastisch-plastisch raamspant III-310 III-313 III-314 
 * van paalfundering III-58 
 * van portaalspant III-65 III-80 III-95 
 * van raamwerk III-69 III-92 
 * van ruimtelijk vakwerk III-10 
 * van ruimtelijke paalfundering III-96 
 * van tweezijdig ingeklemde ligger III-46 
 * van vouwschaal III-618 
 enigheid van * III-56 III-59 III-67 
 invloed van dwarskrachten op * III-98 
 invloed van normaalkrachten op * III-98 
Bezwijkcriterium III-147 
Bezwijkdrukkracht III-62 
Bezwijkmoment (gewapend beton) III-149 III-151 III-323 
Bezwijkstuik (beton) III-147 III-324 
Bezwijktoestand, * als grenstoestand I-175 
 * van gewelven I-315 I-318 
 * van ingeklemde palen I-404 I-410 
 * van kademuren I-381 
 * van keermuren I-375 
 * van keerwanden I-386 
 * van metselwerk I-180 
 * van paalfunderingen I-494 I-507 
 * van schoorstenen I-277 I-283 I-289 
 * van stuwmuren I-301 I-305 
 belastingcoëfficiënten voor * I-178 
Bezwijktoestand, bezwijkbelasting van, * aan dubbele buiging onderworpen drukstaaf II-230 
 * dekplaat van orthotrope rijvloer II-614 
 * doorsnede van stalen staaf II-131 II-142 II-163 
 * drukflens van doosligger II-295 
 * drukstaaf II-177 
 * drukvat II-6 
 * eenvoudig opgelegde ligger II-136 
 * gekromde flens II-150 
 * hoeklas II-30 
 * hybridisch profiel II-146 
 * I-profiel met kromme flenzen II-154 
 * lijfplaat II-295 II-306 
 * orthotrope rijvloer II-636 
 * plaat II-587 II-592 
 * samengedrukt en verbogen kanaalprofiel II-195 
 * samengedrukte hoffdliggerrand II-665 
 * staal-beton liggers II-146 
 * staal-beton liggers in bruggen II-150 
 * staal-beton liggers in gebouwen II-149 
 * stalen balkrooster II-588 
 * stalen boog II-353 
 * statisch bepaald stelsel II-140 
 * stifdeuvel II-148 
 * verbinding met hoeklassen en voorspanbouten II-60 
 * verbinding met klinknagels of passende bouten II-75 
 * voorgespannen-boutverbinding II-54 II-63 
Biels II-593 II-602 II-609 
Bifurcatie I-45 I-56 I-57 I-74 I-77 I-90 II-174 II-207 II-281 II-285 II-294 II-320
  II-324 II-363 II-655 II-659 
Bifurcatie(belasting), * driehoeksvakwerk III-221 
 * gedeelte van kolom van raamspant III-269 III-272 
 * gekoppelde kolommen III-41 
 * kolom met verend gesteunde kop III-40 
 * ongeschoord raamspant III-276 III-309 III-311 
 * portaal met ingeklemde poten III-41 III-276 
 * portaal met scharnierende poten III-43 
 * raamspant met schrankschotten III-278 III-279 III-282 III-320 
 * vlak staafwerk III-526 
Bilineair θ-M-diagram (Baker) III-149 
Bilineair χ-M-diagram (Baker) III-149 
Bimoment II-201 II-322 II-323 
Binnenschaal (vouwschaal) III-637 III-650 
Binomiaalcoë:fficiënt III-64 
Binomiaalreeks III-22 
Bleich, criterium van * voor dunwandige drukstaven II-284 
 methode van * I-534 I-539 
Bleich en Melan, zettingstheorema van * III-119 III-121 III-126 
Blijvende momenten III-47 III-119 III-121 III-124 
Blijvende spanningen III-47 
Blijvende vervormingen III-47 
Blum, methode van * (keerwanden) I-387 
Bogen, gotieke * I-311 I-319 
Boog, stijfheidsmatrix van * III-499 
Boogbruggen, landhoofden van * I-444 
 pijlers van * I-446 
Boogligger, * met schuine hangers III-610 III-615 III-616 
 verstijfde * III-367 
Boogwerking II-383 II-434 II-438 II-489 
Boussinesq, differentiaalvergelijking van * II-363 
 theorie van * I-411 
Bouwput, * met stempelramen I-394 
 welvorming in * I-403 
Bovenbelasting, grondspanningen door * I-411 
 keerwandberekening voor * I-393 
Bredt, formule van * II-524 II-627 
 formules van * I-145 
Breekspanning III-51 
Bresse, formules van * II-331 
Breukmoment (gewapend beton) III-149 III-151 III-323 
Breukrek II-49 III-51 III-147 
 gelijkmatige * II-2 
Breukstuik I-236 I-245 I-248 
Breukstuik (beton) III-147 III-324 
Brocker, formule van * I-237 
Brosheid van staal II-4 
Bruggen, stijfheid van * I-188 
Brugvloer III-552 
Buckelplaten II-610 
Buigingsboog II-346 II-388 
 * met schuine hangers III-610 III-615 III-616 
 verstijfde * II-388 III-367 
Buigingsknik II-173 
Buigingstrillingen I-223 
Buigingszwaartepunt II-348 II-350 
Buigingszwaartepunt van boog III-203 III-207 III-499 
Buigspanningen in voorgespannen buis I-555 
Buigstijfheid (betonnen staaf) III-155 III-323 III-359 III-360 
Buigstijfheidsmatrix van driehieksvakwerk III-196 III-220 III-221 
Buigstijve palen I-404 I-492 
Buigzame constructies, effect van wind op * I-209 
 omschrijving van * I-218 
Buis, radiale knik van een * II-366 
Buitenschaal (vouwschaal) III-650 
Bultblikken II-610 
CTop van de pagina
Campus en Massonet, formule van * II-224 
Canonieke betrekkingen III-89 III-93 
Cassettenvloer II-562 
CEB-FIP III-329 III-347 III-350 III-364 
Centrifugaalmoment I-113 
Chwalla, methode van * (knik van liggerrand) II-657 
Cilinder, plooien van samengedrukte * I-70 I-90 I-292 
 post-kritieke toestand van samengedrukte * I-77 I-90 
 windbelasting van * I-202 I-208 I-269 I-285 
Cilinderschaal, axiaalsymmetrsich belaste * I-547 
Cilindersterkte II-118 
 karakteristieke II-118 
Cilindersterkte van beton I-233 
Cilindrisch vat I-550 I-551 I-552 I-553 
Cirkelvormige plaat, * aan de omtrek opgelegd I-549 
 * op verende bedding I-550 
Clapeyron, drie-momentenstelling van * I-560 
Clebsch, stelling van * III-579 
Cochrane, formule van * II-80 II-270 
Cohesie I-238 I-239 I-332 I-333 I-371 
 invloed van de * I-362 I-365 I-371 I-430 
 schijnbare * I-330 I-331 
Combinatie van mechanisme III-63 III-125 
Compatibiliteitsvoorwaarden I-128 I-304 I-412 III-461 
 * voor kolommen-kapspant III-34 
 * voor kolommen-spant-korbelen III-36 
 * voor staafwerk III-512 III-580 
 * voor vouwschaal III-629 III-646 III-668 
 * voor willekeurg spant III-110 
 * voore vouwschaal met verband III-701 
Concorderende verbindingen II-401 II-406 
Condensatiematrix III-561 
Configuraties van ruimtelijke vakwerken III-10 
Conform element III-530 III-532 III-537 III-540 III-544 III-545 III-548 III-552 III-562 III-570 
Conformiteit III-530 III-532 III-537 III-540 III-544 III-545 III-548 III-552 III-562 III-570 
Conservatief krachtenstelsel I-25 
Consistentie-eisen III-532 
Consolidatie I-331 I-361 I-445 
Constitutieve betrekkingen III-461 III-462 
Constitutieve betrekkingen voor , * drukstaaf III-212 III-519 III-522 
 * niet-prismatische staaf III-201 III-351 
 * parabolische boog III-207 
 * plaat van vouwschaal III-686 
 * schijf III-685 
 * staaf met dwarskrachtvervorming tussen knopen met eindige afmetingen III-171 
 * staaf met plastisch scharnier III-137 
 * staaf met scharnier III-163 III-493 
 * staaf tussen knopen met eindige afmetingen III-168 
 * staaf uit raamwerk III-163 III-469 
 * staaf van vierendeelligger III-369 III-382 III-407 
 * symmetrsiche kromme staaf III-203 III-499 
 * trekstaaf III-212 
 * verbogen plaat III-682 
Constructiestijfheidsmatrix III-24 III-481 III-486 III-488 III-491 III-498 III-506 III-513 III-527 III-536 III-541 III-544
  III-549 III-571 III-616 III-689 III-691 III-704 
Constructietaaiheid II-2 II-56 II-65 
Contactdruk, * op oplegtoestellen II-680 
 * tussen onderdelen van oplegtoestellen II-682 
 verbindingen met * II-15 II-42 II-71 
Continuüm, elastisch * III-461 III-530 
 volmaakt plastisch * III-58 
Correlatiecoëfficiënt I-197 
Corrosie II-52 II-91 II-269 II-612 II-673 II-679 II-691 
Coulomb, methode van * I-334 I-337 I-353 
 wet van * I-329 
Coulomb-Poncelet, formule van * I-343 I-355 
Covariantie van windsnelheidsschommelingen I-197 
Cremona, krachtendiagram van * II-237 
Cross, methode * III-227 III-615 III-621 III-633 
 tekenafspraak van * III-163 
Cross-Kammüller, methode van * III-247 
Cross-Kani, methode van * III-251 
Cross-Van Russelt, methode van * III-251 III-368 III-615 
Culmann, lijn van * I-338 I-354 
 stelling van * II-526 
DTop van de pagina
Dakbedekking III-2 III-14 
Dakbeschot III-2 
Dakspant III-2 III-5 
 ondersteuning van * III-31 
Dakspar III-2 
Dakverband III-2 
Daloverbrugging III-351 
Damwanden I-336 I-349 I-386 I-394 I-397 I-402 
Dantzig, simplexalgoritme van * III-88 
de Saint-Venant, principe II-504 
 principe van * I-131 I-166 
 theorie van * I-125 I-163 
 wringingsconstante van * voor gedrongen doorsnede I-138 
Demping I-95 I-214 I-219 I-268 I-289 
 aërodynamische * I-220 I-228 I-268 I-289 
 funderings* I-220 I-268 
 materiaal * I-219 I-220 
Destabiliserende hulpkrachten (raamwerk) III-210 
Dichtheidsspectrum van de , * luchtsnelheid I-192 
 * snelheidsschommelingen I-196 
Dichtingslas II-18 
Diepwanden I-360 I-399 
Dimensies van, * invloedswaarden II-401 
 * spanningsresultanten in platen II-516 
Discordanties II-401 II-406 
Discorderende verbindingen II-401 
Divergentie van evenwicht II-177 II-221 
Divergentie van het evenwicht III-136 III-222 III-310 III-315 III-330 
Doelfunctie III-87 III-92 III-95 III-97 III-101 III-107 
Doorbuiging, beperking van de * I-189 I-190 
 berekening van de * I-7 I-9 
Doorhang tuien, invloed van * I-578 I-582 I-584 
Doorhang van draagkabels (hangdak) III-17 III-30 
Doorlatendheid van een wand I-200 
Doorslag  I-78 I-90 
 * van grond onder keerwand I-403 
Doorslag van boog II-361 II-377 
Doorslagbelasting III-10 
Doorslagbelasting van boog II-378 II-379 
Doorsnijding III-575 III-580 III-595 III-599 III-613 
 onvolledige * II-402 
Doosligger III-617 III-662 III-669 III-670 III-702 
 kromme * III-453 III-457 
 plooien van flens van * III-130 
 schrankverband in * III-453 III-570 III-662 III-669 III-705 
Draagkabels, doorhang van * III-17 III-30 
 draagrepen (hangdak) III-16 
Draaiingsas bij wringing I-131 I-162 I-172 
Draaipunt, methode van het * I-488 
Drainering, * achter keer- en kademuren I-378 I-380 
 * van en onder stuwdammen I-299 
 * van slappe aardlagen I-445 
Drie-momentenvergelijking I-560 III-621 
Drie-momentenvergelijking voor doorgaande, * drukstaaf II-662 
 * orthotrope plaat II-623 
Driehoeksmatrix III-423 
 * met excentrisch aangesloten staven III-502 
 bezwijkanalyse voor * III-62 
 instabiliteit van * III-221 
Droogdokken I-360 
Druklijn III-57 
 * in gewelven I-312 I-313 I-315 I-317 I-446 
 * in pijlers I-446 
 * in stuwmuren I-300 I-306 
 veilige * III-58 
Druklijn in boog II-333 II-337 II-339 II-350 II-357 II-395 II-473 
Drukpunt  I-240 I-250 
 * van gronddrukkracht I-338 I-340 
Drukstaaf, betonnen * III-323 
Drukstaven I-49 I-58 I-67 
Druksterkte van, * bakstenen I-232 
 * beton I-232 
 * gewelfdoorsneden I-318 
 * metselwerk I-236 
 * mortel I-235 
 * natuursteen I-233 
Drukvat III-543 
Drukverdeling langs, * buigzame keerwanden I-349 I-385 I-393 
 * omtrek schoorsteen I-269 
 * silowanden I-450 I-457 I-458 
 * stijve grondkeringen I-340 I-348 I-357 I-364 I-366 
Dunkerly, interactierechte van * II-288 II-293 
Dwarscontractie, invloed van * III-14 III-593 III-691 III-704 
Dwarskrachten, doorbuiging door * I-105 
 schuifspanningen door * I-108 
Dwarskrachtmiddelpunt I-119 
Dwarskrachtvervorming II-185 II-505 II-564 II-584 III-169 III-369 III-371 III-406 III-495 III-551 III-618 
Dwarsverband II-640 II-647 II-650 II-651 
Dwarsverdelingscoëfficiënt (balkrooster) II-512 
Dynamische druk I-198 
Dynamische randvoorwaarden I-37 I-40 I-51 
ETop van de pagina
ECCS III-129 III-224 III-295 III-307 III-319 III-322 
 criterium van * voor dunwandige drukstaven II-284 
 knikkrommen van * II-179 
 ontwerpformules van * voor staven met druk en buiging II-226 
Effectieve dwarskracht in plaat II-504 II-507 III-680 
Eigenfrequentie I-93 
 * van bruggen I-188 
 * van een kegelmantel I-101 
 * van gebouwen I-215 
 * van liggers I-97 I-99 I-100 
 * van platen I-101 
 * van schoorstenen I-281 I-288 I-293 
 * van vloeren I-190 
Eigenfrequentie van II-11 II-138 II-139 II-166 II-168 II-173 II-178 II-184 II-218 
 * dansvloer II-92 
 * opgelegde liggers II-90 
 * platen II-536 
 * voetbruggen II-90 
Eigenfrequentie van doorgaande ligger III-673 
Eigenspanningen III-48 III-57 
 effecten van * II-221 II-282 II-294 II-320 II-401 II-406 II-659 
Eigentrillingsvorm I-91 I-100 I-214 I-215 I-229 
Eigentrillingsvorm van de doorgaande ligger III-673 III-678 
Elasticiteitsmodulus van, * beton II-118 
 * gevlochten kabels I-577 
 * hout II-637 
 * ingeregen neopreen II-690 II-692 
 * kabels II-389 
 * metselwerk I-236 I-238 
 * natuursteen I-234 
 * neopreen II-687 
 * staal II-1 II-2 II-118 
 * tuien I-577 
Elasticiteitstheorie, vergelijkingen van de * I-125 I-412 
Elastisch centrum II-348 II-350 
Elastisch ingeklemde staaf, knik van * I-81 
 trillingen van * I-100 
Elastisch moment II-130 II-139 III-49 
Elastisch steunpunt, effect van *, * op balkrooster II-498 
 effect van *, * op vlakke plaatvloer II-560 
 effect van *; * op isotrope plaat II-553 II-555 
Elastisch weerstandsmoment III-49 
Elastisch-plastisch gedrag II-136 II-174 II-353 III-45 III-109 III-515 
Elastische energie of potentiaal I-28 I-29 I-107 I-131 I-174 
Elastische stijfheidsmatrix III-521 III-527 
Elastomeren II-687 
Eliminatiemethode van , * Gauss III-483 
 * Gauss-Jordan III-597 
Elze en Eras, methode van * III-21 
Energiefunctionaal I-30 I-36 I-55 I-82 
Energiemethode (knik van raamspant) III-278 III-283 III-285 
Energiespectrum van de, * luchtsnelheid I-192 
 * snelheidsschommelingen I-196 
Engesser, formule van * voor balkrooster II-514 
 formule van * voor drukstaaf in verende bedding II-657 
Engesser-Vanello, iteratiemethode van * II-176 II-222 II-372 II-380 
Enigheid van bezwijkbelasting III-56 III-58 III-59 III-67 
Eras en Elze, methode van * III-21 
Euler, drukstaaf van * I-49 I-73 I-89 
 formule van * I-53 II-173 
Evenredigheidsgrens II-294 II-659 
Evenwichtsbelasting II-249 II-333 II-337 II-352 II-361 II-369 II-391 
Evenwichtsmatrix III-466 III-473 III-474 III-477 III-511 III-579 III-587 III-596 III-601 III-606 
Evenwichtsmodel III-531 
Evenwichtsvormen I-35 
Excentriciteit (van drukkracht), * van de eerste orde III-328 
 * van de tweede orde III-329 III-331 
 bijkomende * III-329 III-336 III-350 
 equivalente * III-337 
 toeslag* III-339 
Excentriciteit van drukkracht I-240 I-256 
 complementaire * I-242 I-274 I-301 I-306 
Excentriciteitsmatrix III-501 
Excentrisch aangesloten staaf III-500 
FTop van de pagina
Fabrieksstuik II-102 II-107 
Fe 360 II-1 II-3 II-10 II-182 II-185 II-197 II-294 II-608 II-636 II-660 
Fe 430 II-3 II-10 II-182 II-197 
Fe 510 II-2 II-3 II-10 II-182 II-184 II-197 II-294 II-608 II-636 II-660 
Feinberg, axioma van * III-57 III-59 
Fellenius, methode van * I-431 
Fladderverschijnsel I-224 
Flankmiddellijn van schroefdraad II-49 
Flens III-544 
 kromme * II-127 III-133 
 overdwarse buiging van * II-127 
Flensplaatstuik II-105 
Flexibiliteitsmatrix III-577 
Formelen I-321 I-446 
Fraeijs de Veubeke en Sander, plaatelement van * III-552 
Freyssinetscharnier II-678 
Frontaal oppervlak I-205 
Functionaal I-30 I-36 I-55 I-82 
Funderingen I-270 I-376 I-382 I-487 I-519 I-546 I-559 I-573 
Funderingsdemping I-220 I-268 
GTop van de pagina
Gaffelopleggingen II-310 
Galerkin, methode van * I-40 I-42 I-63 I-66 I-67 I-83 I-84 I-283 
 vergelijkingen van * I-41 
Gataftrek II-55 II-65 II-67 II-74 II-79 II-94 II-96 II-101 II-103 II-106 II-193 II-270
  II-275 II-604 
Gatlas II-18 II-26 
Gatverzwakking  II-55 II-65 II-67 II-74 II-79 II-94 II-96 II-101 II-103 II-106 II-193 II-270
  II-275 II-604 
Gauss, elimininatiemethode van * III-483 
Gauss-Jordan, elimininatiemethode van * III-597 
 transformatie van * III-597 III-602 III-604 III-605 
Gebouwen, belasting van * I-182 
Gebruiksbelasting I-182 I-183 I-186 
Gebruiksgrenstoestanden I-175 
 * van keer- en kadermuren I-378 I-383 
 * van schoorstenen I-285 
 * van stuwmuren I-298 I-300 I-305 
 belastingcoëfficiënten voor * I-179 
Gebruikstoestand III-49 
Gebruikstoestand van, * damwanden I-394 I-397 
 * diepwanden met grondankers I-399 
 * ingeklemde palen I-408 
 * keerwanden I-388 
 * paalfunderingen I-488 I-501 
 * schoorstenen I-284 
Geconstrueerde ligger II-93 II-99 II-109 II-140 
 overdwarse buiging in * II-112 
Gedaanteveranderingsarbeid II-4 
Gedrongen doorsneden , wringing van * I-138 I-174 
Gehler, berekening van de tweede orde met * III-136 III-139 III-143 III-277 III-310 III-312 III-315 III-322 III-353 
 methode van * III-161 III-368 III-483 III-615 
Gelijkwaardigheid, berekenen op * III-133 
 berekening op * II-14 II-64 II-80 II-103 II-109 II-603 
Gemetselde constructies, sterktecoëfficiënten voor * I-180 
Geometrische niet-lineariteit III-519 
Geometrische stijfheidsmatrix III-521 III-527 
Gepantserde stalen oplegtoestellen II-683 
Gereduceerd momentenvlak, eigenschappen van * I-7 I-11 
Geschoord raamwerk III-288 III-340 
Gevelmuren I-259 
 * met spouwen I-262 
Gewapend beton, sterktecoëfficiënt voor * I-180 
Gewapende grond I-403 
Gewelf, ruimtelijk vakwerk in vorm van * III-8 
 statisch theorema voor * III-57 III-59 
Gewelfwerking, * in silo-opslaggoed I-454 
 * in zand I-349 I-385 I-403 
Gewelven, belastingtoestanden van * I-315 I-317 
 landhoofden van * I-444 
 pijlers voor * I-446 
Glijbelasting (voorgespannen-boutverbinding) II-54 II-60 II-64 II-196 
Glijding I-30 I-105 I-114 I-125 I-146 
Glijdingsmodulus I-28 
Glijlijnen en -vlakken I-332 I-334 I-351 I-357 I-358 I-363 I-367 I-430 I-438 
Glijmoment (voorgespannen-boutverbinding) II-59 
Glijoplegging II-689 
Gloeien, spanningsarm * II-25 II-27 II-183 
Glooiingen, evenwicht van * I-333 I-370 I-430 I-434 
Goldberg en Leve, theorie van * III-678 III-701 
Golfplaten III-2 III-31 III-132 
Goodman, diagram van * II-8 
Gording III-2 III-32 III-38 III-131 III-132 
 doorgaande * III-4 
 scharnier in * III-4 
 scharnierligger als * III-3 
 stuik in * III-4 
Gordingen II-271 II-274 
Gradiënthoogte I-194 
Greene, stellingen van * I-9 I-10 I-106 I-291 
Grensbelasting III-10 
Grensbelasting en grenspunt I-57 I-90 I-255 I-586 
Grenspunt II-177 II-377 
Grenstoestanden I-175 I-179 I-495 
Grind, eigenschappen van * I-331 
Grinter, gelijkwaardig rek van * III-280 III-285 III-322 
Grond, eigenschappen van * I-330 
Grondankers I-399 I-400 I-401 I-437 I-438 I-441 
Gronddruk, actieve * I-335 I-337 I-362 
 helling van * op een kering I-336 I-353 I-386 
 neutrale * I-360 I-373 I-378 
 passieve * I-335 I-353 I-365 I-408 
 verband tussen * en wandbeweging I-362 I-388 I-398 
 werkelijke * I-336 
Gronddrukverdeling I-340 I-348 I-349 I-357 I-364 I-366 I-385 I-393 
Grondkeringen I-329 I-372 I-379 I-385 I-403 I-411 I-443 
 buigzame * I-349 I-385 
 effect van bovenbelastingen op * I-338 I-418 I-425 I-427 
Grondspanningen, * door lijnbelasting I-413 I-417 
 * door strookbelasting I-419 I-422 I-426 
Grondtoestand I-57 
Grondweerstand I-335 I-353 I-365 I-408 
Guest, vloeicriterium van * III-58 
HTop van de pagina
Halfportaal II-113 II-640 II-649 II-653 
Hangdak III-14 
 aërodynamische schommelingen van * III-29 
 aanvangsgeometrie van * III-28 
 draagkabels in * III-16 
 effect van temperatuurverandering op * III-21 
 spankabels in * III-17 
 voorspanning van * III-15 III-20 
 winddruk, windzuiging op * III-15 
Hangers, schuine * in boogligger III-610 
HEA, HEB- en HEM-profielen II-92 II-165 II-166 
Hechtstreek II-76 
Hellingsluitplaat II-68 
Hencky II-4 II-142 II-151 II-292 II-307 II-681 II-682 
Herbelasting na plastische vervorming III-47 
Herhaalde veranderlijke belasting III-115 III-123 
Herhalingstijd (windbelasting) I-191 I-267 I-294 
Hertz, formules van * II-681 
Herverdeling van momenten III-49 III-52 III-146 III-147 
Heyman, methode van * III-110 
Heyman en Dutton, formule van * III-98 
 methode van * II-142 
Hijsbeugels II-325 II-328 
Hijsen van liggers II-324 
Hoeklas II-17 II-27 II-30 II-32 II-97 III-132 
 kop* II-17 II-32 
 zij* II-17 II-33 
Hoeksilocel, cilindrische * I-470 
Hoofdmomenten in platen II-540 
Hoofdrichtingen in platen II-540 II-585 
Hoofdspanningen, * in grond I-332 I-421 
 * in monolithisch beton I-239 
Hoofdspanningslijnen I-413 I-422 I-423 
Hoofdsysteem II-440 II-459 III-74 III-78 III-81 III-106 III-575 III-580 III-584 III-589 III-592 III-599
  III-604 III-605 III-608 III-614 III-616 III-699 III-701 III-704 
 keuze van * II-440 II-442 II-463 
 statisch onbepaald * II-467 
Horne, methode van * III-279 III-283 III-286 
Huber II-4 II-142 II-151 II-292 II-307 II-681 II-682 
Huber-Hencky-von Mises, criterium van * I-152 
Hybridische liggers II-145 
Hydraulische straal van silocellen I-450 I-452 
Hygrometrische uitzetting van metselwerk I-238 
Hypar, hypardak III-15 
ITop van de pagina
I-profiel 
 * als gording III-2 
 * als kolom in geschoord spant III-292 III-300 III-303 
 * als randstaaf van gebint III-6 
 * als spantregel III-299 III-303 
 * voor portaalspant III-87 III-104 
 buigsterkte van * met kromme flenzen III-410 
 dwarskracht in * I-111 
 dwarskrachtvervorming van * III-169 
 gereduceerd vloeimoment voor * III-98 
 massa van * III-100 
 meewerkende breedte van kromme flens van * III-414 III-416 
 plaatselijk plooien bij III-130 III-133 III-316 
 scharnier in * III-4 
 schuifstijfheid van * III-169 
 toelaatbaar moment in * (methode van Wood) III-293 
 versterking van * III-4 
 voor * vereist vloeimoment III-99 
 vormfactor van * III-49 
 wringing van * I-141 I-155 I-161 I-164 I-167 I-169 
I-profielen II-92 II-143 II-165 II-166 II-182 II-222 II-226 
 knik van dikflenzige * II-184 
Ideële rekstijfheid van tuikabels I-580 I-583 I-588 
Ideële vormfout van drukstaaf III-222 III-224 III-296 III-300 III-304 
Ijsdruk I-447 
Ingraving in samenhangende grond I-368 
Inhangligger II-249 
Inheidiepte van damplanken I-387 I-403 
Inklemming, momenten van volkomen * III-165 III-168 III-172 III-202 III-205 III-208 III-214 III-230 III-236 III-237 III-245 III-254
  III-264 III-351 III-373 III-489 III-494 III-500 III-520 III-523 III-524 III-537 III-567 III-591
  III-622 III-694 III-697 III-702 
Inklemming van palen I-404 
Inklemmingsdiepte van damplanken I-387 
Inklemmingsmoment in tweezijdig ingeklemde balk, * met een scharnier II-590 
 invloedslijn voor * II-425 
Inklemmingsstraal II-556 II-577 
Inklinken van grond I-445 
Inkuilsilo's I-449 I-458 I-466 
Inrijgen van , * beton II-678 
 * neopreen II-691 
Instabiliteit, * van raamwerk III-269 
 * van vakwerk III-221 
 kinematische * (krachtenmethode) III-604 III-610 
 plaatselijke * bij doosligger III-130 
 plaatselijke * bij I-profiel III-129 III-316 
 plaatselijke * bij stijve kern III-324 
Intensiteit van luchtturbulentie I-196 
Interactiekromme, interactieformule voor, * bouten en klinknagels II-85 
 * buigingsknik van I-profielen II-222 II-226 
 * plooien van lijfplaten II-288 II-293 
 * vloeien van I-profielen bij buiging en afschuiving II-143 
 * vloeien van I-profielen bij buiging en druk II-165 II-166 
Interactierechte van Dunkerly II-288 II-293 
Interpolatieformules van Massonet en Sattler (balkroosters) II-514 II-518 
Interpolatiefunctie III-522 III-530 III-539 III-544 III-552 III-555 III-559 
Intrinsieke kromme van ongewapend beton I-239 
Invloedscoëfficiënten voor ligger op veren II-630 
Invloedslijnen voor , * boogligger met schuine hangers III-611 
 * doorgaande ligger III-299 
 * kromme ligger III-452 
 * ligger (met overdrachtsmethode- III-435 
Invloedslijnen voor, * orthotroop roosterwerk II-522 II-526 
Invloedslijnen voor , * raamwerk III-172 III-175 
Invloedslijnen voor, * tweezijdig ingeklemde balk II-425 
Invloedslijnen voor , * vierendeelligger III-388 
Invloedslijnen voor, *doorgaande ligger met velden II-616 
Invloedslijnen voor , benaderde * vierendeelligger III-393 
Invloedslijnen voor grondspanningen I-415 
Invloedslijnen voor liggers op veren I-563 
Invloedslijnen voor liggers op verende bedding, draaiing liggereind I-529 
 eenzijdig eindeloze ligger I-539 
 eindige ligger I-536 
 tweezijdig eindeloze ligger I-531 I-532 
 zakking liggereind I-528 
Invloedslijnen voor tuiconstructies I-583 I-592 
Invloedsoppervlak III-694 
Invloedsoppervlakken voor, * orthotrope balkrooster II-583 
 * orthotrope rijvloer II-623 
 * rechthoekige of scheve, isotrope plaat II-582 
Invloedsordinatenschaal II-410 II-427 
Invloedswaardenmatrix III-578 III-583 III-586 III-591 III-600 III-602 III-603 III-608 III-616 
Inwendige wrijving, hoek van * I-238 I-330 I-331 I-375 I-455 
Isostatische lijnen I-413 I-422 I-423 
Isotrope platen, differentiaalvergelijking voor * II-507 
JTop van de pagina
Jaky, formule van * I-361 
Janssen, theorie van * I-450 
Janssen-Koenen, theorie van *  I-453 
Jourawsky, formule van II-88 
Jourwasky, formule van * I-105 I-110 I-246 
KTop van de pagina
Kaaimuur op hoog paalwerk III-484 III-487 
Kabelnetwerk III-14 
 aanvangsgeometrie van * III-28 
 effect van temperatuurverandering op * III-21 
 voorspanning van * III-15 III-20 
Kabels, gevlochten * I-577 
Kabelschema's III-15 
Kademuur op hoog paalwerk III-484 III-487 
Kadermuren I-379 
 * op hoog paalwerk I-397 I-436 
Kammüller-Cross, methode van * III-247 
Kanaalprofiel, dwarskracht in * I-110 I-120 
 wringing van * I-141 I-173 
Kani-Cross, methode van * III-251 
Kantelen van , * gemetselde constructies I-241 
 * kaai- en keermuren I-376 
 * schoorstenen I-279 I-289 I-293 
 * stuwmuren I-298 I-301 I-305 
Kappus, betrekkingen van * II-198 
Karakteristieke belastingen I-176 I-181 
 muurdruksterkte I-237 
 steendruksterkte I-232 
 sterkte I-176 
 windbelasting I-191 
Keck, diagrammen van  I-276 
Keeldoorsnede van hoeklas II-27 II-32 II-98 II-100 
Keermuren I-337 I-345 I-354 I-360 I-361 I-367 I-372 
Keerwand, * in bezwijktoestand I-386 I-393 
 * in gebruikstoestand I-388 I-402 
Kegelmantel, eigenfrequentie van * I-101 
Kerfslagproef II-4 II-21 
Kerfslagwaarde II-21 
Kerfwerking II-22 II-31 II-42 
Kern, stijve * III-167 III-288 III-288 III-306 III-340 III-340 III-344 III-345 III-547 
Kernlijnen I-251 
Kernmiddellijn van schroefdraad II-49 
Kernpunten I-242 I-251 
Kettinglijn II-339 
Kinematisch bepaalde belasting(sparameter) III-55 III-56 III-58 III-66 III-69 III-73 
Kinematisch theorema II-355 III-56 III-58 
Kinematische methode III-63 III-91 
Kinematische mogelijke grenstoestanden van paalfundering I-495 
Kinematische onbepaaldheid, graad van * III-187 III-237 III-462 III-536 III-552 III-572 III-601 III-614 
Kinematische randvoorwaarden I-32 I-37 I-51 
Kinematische taaiheid of viscositeit I-199 
Kip III-131 
Kirchhof, effectieve dwarskracht van * II-504 II-507 
Kirchoff, stelling van * I-44 I-74 
Klei, beddingsconstante van * I-530 
 consolidatie van * I-331 I-361 
 eigenschappen van * I-330 I-361 I-377 
 sleuven in * I-368 I-385 
Klem III-253 
Knik, buigings* II-173 
Knikbelasting of kritieke belasting van, * driehoeksvakwerk III-221 
 * gedeelte van kolom van raamspant III-269 III-272 
 * gekoppelde kolommen III-41 
 * kolom met verend gesteunde kop III-40 
 * ongeschoord raamspant III-276 III-309 III-311 
 * portaal met ingeklemde poten III-41 III-276 
 * portaal met scharnierende poten III-43 
 * raamspant met schrankschotten III-278 III-279 III-282 III-320 
 * vlak staafwerk III-526 
Knikdiagnolen II-187 
Knikkromme III-223 III-224 III-296 III-300 III-303 
Knikkrommen, * van ECCS II-179 
 vergelijking van * II-185 
Kniklengte I-59 I-69 I-80 III-37 III-39 III-42 III-223 III-224 III-269 III-283 III-292 III-296
  III-321 
Knikplaten II-187 
Knikportaal II-647 
Knikvorm, * bij ruimtelijke knik II-214 II-215 II-217 
 * bij torsieknik II-212 
 * voor boog II-366 II-369 II-374 
 * voor hoofdliggerbovenrand II-654 II-666 II-671 
Knikvormen I-55 I-59 I-69 I-78 I-80 
Knoop, * op liggeras (overdrachtsmethode) III-418 
 * van raamwerk III-133 
 * van vierendeelligger III-409 III-543 
 invloed van afmetingen van * III-167 III-228 III-229 III-370 III-495 III-497 III-502 
Knoopbelasting III-480 III-542 III-547 III-567 
 ideële * III-537 III-542 III-547 III-566 III-571 
Knoopkrachtenvector III-465 III-472 III-476 III-533 III-582 III-686 
Knoopmatrix III-422 III-426 III-445 III-458 
Knoopmechanisme III-69 III-141 
Knoopplaat II-58 II-67 II-83 II-268 II-274 II-275 III-497 
Knoopvector III-422 
Knoopverplaatsingen van bakwerken I-12 
Knoopverplaatsingen van driehoeksvakwerk, berekening van * III-195 III-197 
Koepel III-8 III-10 
Koepelvorming in silo-opslaggoed I-454 
Kokerbruggen I-360 
Kokerligger III-617 III-662 III-669 III-670 III-702 
 kromme * III-453 III-457 
 plooien van flens van * III-130 
 schrankverband in * III-453 III-570 III-662 III-669 III-705 
Kokerprofielen, belemmerde welving van * I-174 
 dwarskrachten in * I-113 I-115 
 wringing van * I-145 I-148 I-151 I-154 I-156 I-158 
Kollbrunner en Stü:ssi , paradox van * III-107 
Kolom, * in fabriekshal III-36 
 * onder dakspant III-31 
 *-ligger-verbinding III-1133 
 betonnen * III-323 
 verjongen van * III-503 
Kolomkop onder balkloze vloer II-556 II-577 II-578 
Kolommen onder silowanden I-479 I-483 
Kolomplaten, balkloze vloer met * II-556 II-562 II-577 
Kolomstrook in balkloze vloer II-576 
Kolomvector III-417 
Koordekracht III-145 III-214 III-218 III-353 
Korbelen III-35 
Korbelen in schoorstenen I-267 I-271 I-273 
K├Âtter-Massau, differentiaalvergelijking van * I-352 
Koudscheuren II-27 
Kraagringen in schoorstenen I-267 I-271 I-272 
Kraalijzers II-300 II-612 II-613 
Kraanbaan III-31 III-33 III-35 III-36 III-503 
Kraanconstructies II-7 II-9 II-55 II-91 II-234 II-236 II-419 
Krachtendiagram van Cremona II-237 
Krachtenmethode III-8 III-575 III-614 III-699 
 automatische * III-575 III-595 III-616 
Krachtpunt I-240 I-250 
Kranz, methode van * I-441 
Krijt, eigenschappen van * I-331 
Krimp, * van beton II-118 II-674 II-694 
 overdwarse * van lasnaden II-19 
 overlangse * van lasnaden II-21 
Krimpspanningen II-20 II-25 II-27 
 * in klinknagels II-74 
 directe * in lassen II-20 II-25 II-27 
 indirecte * in lassen II-20 II-25 II-27 
Kringvormige ligger III-452 III-457 
Kritieke belasting I-48 I-57 
 * van cilinderschaal I-70 
 * van drukstaven I-53 I-58 I-61 I-67 I-81 
 * van een raamspant I-78 
 * van muren I-255 
Kritieke plaatkracht I-71 
Kromme brugliggers verbonden door dwarsbalken III-452 
Kromme flens, buigsterkte van I-profiel met * III-410 
 meewerkende breedte van * van I-profiel III-414 III-416 
Kromme ligger III-439 
 kringvormige * III-452 III-457 
Kromme staaf in raamwerk, stijfheidsmatrix van * III-499 
Kruip (beton), effect van * III-323 III-327 III-333 III-343 III-364 III-653 
Kruip van, * beton II-118 II-259 II-313 II-393 II-666 II-674 II-694 
Kruip van , * bodem I-397 
 * gevlochten kabels I-577 
Kruip van, * hangkabels II-393 
Kruip van , * metselwerk I-238 
Kruip van, * neopreen II-691 
Kruipcoëfficiënt II-118 III-327 III-334 
Kruisvormig profiel II-211 II-282 
Kubussterkte van beton I-233 
Kunstrubber II-687 
Kwadratuurformule III-361 
Kwel , * onder grondkeringen I-380 I-403 
 invloed van * op glijding I-435 
Kwispeleffect II-332 
LTop van de pagina
Labiel evenwicht I-33 I-46 I-48 I-52 I-57 I-69 I-72 I-77 I-81 
Lagrange, differentiaalvergelijking van * II-507 
 multiplicatorenmethode van * I-61 
Land, stelling van * II-427 
Landhoofden I-360 I-443 
Laplace, operator van * II-507 
Las, *-poortje II-24 
 dichtings-* II-18 
 gat-* II-18 II-26 
 hoek-* II-17 II-27 II-30 II-32 II-97 
 spleet-* II-18 II-26 
 stompe * II-17 II-28 II-29 II-97 II-103 
Lasbaarheid II-4 II-21 
Lasspanningen II-12 II-13 II-20 
Lasvolgorde II-25 
Latei III-167 
Lateien I-253 
Leve, theorie van Goldberg en * III-678 III-701 
Levy, reeks van * II-510 
 voorwaarde van * I-299 
Licht beton III-324 
Lichtkap III-5 
Liggerelement III-568 
Liggermatrix III-429 III-430 III-448 III-451 III-458 
Liggermechanisme III-66 III-69 III-141 
Liggers, dwarskrachtvervorming van * I-106 
 evenwichtsvormen van * I-35 
 plastische scharnieren in * I-20 
 trillingen van * I-95 I-97 I-99 
Liggers op veren I-560 
 eenzijdig eindeloze * I-568 
 tweezijdig eindeloze * I-567 
Liggers op verende bedding I-521 
 * met versterkt uiteinde I-544 
 eenzijdig eindeloze * I-527 I-528 I-539 I-547 
 eindige * I-521 I-534 I-536 
 tweezijdig eindeloze * I-525 I-529 I-530 I-531 
Lijfplaatstuik II-105 
Lijnbelasting op maaiveld I-413 I-415 I-417 
Limietpunt I-57 I-90 I-255 I-586 
Lineaire programmering III-87 III-91 III-95 III-101 III-126 
Lineariseren I-46 I-48 I-87 I-89 I-391 I-583 I-589 
Lineariseren van stijfheidsmatrix van druk- of trekstaaf III-520 III-522 
Lineariseren van vergelijkingen voor, * hangdaken III-19 III-25 
 * ruimtelijke vakwerken III-24 
Logaritmisch decrement I-214 I-218 I-220 I-286 
Loslaatfrequentie van von Kármán wervels I-221 I-222 I-285 I-294 
Low-cycle fatigue II-7 II-24 III-122 
Loze veranderlijken III-88 III-95 III-102 
Luchtbanden II-593 
Luchtsnelheid I-192 I-196 
Lusvormige ligger III-452 III-457 
MTop van de pagina
Macchi, methode van * III-148 
Maier-Leibnitz, proeven van * III-57 
Marcus, plaattheorie van * II-570 
Massau, karakteristiekentheorie van * I-352 I-358 
Massonet, formule van Campus en * II-224 
Materiaalcoë:fficiënt III-152 III-252 III-344 
Materiaaldemping I-219 I-220 
Materiaalsnijdende as II-187 II-194 
Materiaaltaaiheid II-2 II-73 
Materiaalvrije as II-188 II-194 II-196 
Matrixmethoden III-417 
Maxwell, stelling van * II-426 II-460 II-472 II-513 II-533 II-582 
 wederkerigheidsstelling van * I-92 
Mechanisme, * van voortschrijdend plastisch bezwijken III-118 III-121 III-125 
 combinatie van *n III-63 
 kinematisch toelaatbaar III-54 III-56 III-61 III-125 
 onafhankelijke *n III-64 III-66 III-69 III-72 III-141 
 onvolledig * III-53 III-62 III-67 III-69 III-71 III-75 III-111 
 staafwerk zich gedragend als * III-11 III-605 
Meewerkende breedte van, * dekplaat van orthotrope rijvloer II-616 
 * flens van staal-beton ligger II-117 
 * gekromde stalen flens II-128 II-151 
 * knoopplaat II-278 
 * koker- en liggerflenzen II-155 II-299 II-613 
 * verbogen plaat met geconcentreerde last II-594 
 * verstijfde samengedrukte plaat II-290 
Melan en Bleich, zettingstheorema van * III-119 III-121 III-126 
Membraankrachten I-71 I-480 I-550 
Membraanspanningstoestand I-550 I-551 I-553 III-538 III-541 III-682 
Merchant-Rankine, formule van * III-316 
Merchant-Rankine-Wood, formule van * III-318 
Mesnagerscharnier II-678 
Metalliseren II-52 
Metselwerk, buigsterkte van * I-263 
 eigenschappen van * I-235 
Middelpuntvliedende kracht (bruggen) I-185 I-187 
Middenstrook in balkloze vloer II-576 
Miner, regel van Palmgren* II-10 
Minimum van potentiële energie I-34 I-35 I-45 
Mohr, analogieën van * I-7 I-8 I-10 I-11 I-106 
 cirkel van * I-239 I-332 I-351 I-367 I-421 I-453 
 poolfiguur van * II-265 II-384 
Moleculaire energie I-27 I-29 I-107 I-131 I-174 
Moment, elastisch II-130 
Moment-normaalkracht-kromming diagram (beton) III-324 III-327 
Momenten van de tweede orde I-279 I-280 I-282 I-402 I-584 I-593 
Momentensom, * in punt van isotrope plaat II-509 II-539 
 * voor veld van balkloze vloer II-581 
Momentsleutel II-50 
Monotoon toenemende belasting III-51 III-116 
Montagemast II-196 
Montagestuik II-102 II-109 
Moot (overdrachtsmethode) III-418 
Mootmatrix voor, * elleboog III-445 III-458 
 * kromme liggermoot III-442 III-443 III-458 
 * rechte liggermoot III-419 III-428 III-444 III-458 
Mortel I-234 
Mueller-Breslau, formule van * I-343 I-355 
Muren, dragende * I-254 
Muurdruksterkte I-236 
NTop van de pagina
Nökkentved, methode van * I-488 
Nadai, zandheuvelanalogie van * I-153 I-154 
Natuurlijk beloop I-333 
Natuurlijke randvoorwaarden I-37 I-40 I-51 
Natuursteen, eigenschappen van * I-233 
Neal en Symonds, methode van * III-63 
Neopreen II-687 
 ingeregen * II-689 
 kruip van * II-691 
Neutrale gronddruk I-360 I-374 I-398 I-424 
Neutrale lijn I-242 I-246 I-248 I-274 I-276 
Nevenvoorwaarden III-88 III-93 III-95 III-97 III-102 III-107 
Newmark, stelling van * II-582 
Newton-Cotes, formule van * III-361 
Newton-Raphson, methode van * III-25 
Niet-gelineariseerde problemen I-46 I-54 I-73 I-75 I-87 
Niet-lineair gedrag van, * kabel, kabelnetwerk III-14 III-23 III-27 
 * materiaal III-515 
 * vlak staafwerk III-515 
Niet-lineaire effecten in tuiconstructies I-584 I-593 
Niet-lineaire elasticiteitstheorie (beton) III-324 III-350 
Niet-lineaire vergelijkingen, * voor kabelnetwerken III-18 III-22 III-29 
 * voor ruimtelijke vakwerken III-10 
 oplossing van * III-24 
Niet-prismatische staven III-201 III-244 
Nokgording III-4 III-38 
Normaalkrachtvervorming, invloed van * III-198 III-369 III-483 III-588 III-615 
Normaliseren III-92 III-96 
Nulmatrix III-417 
Nulwrijving I-330 I-332 I-333 
 invloed van de * I-362 I-365 I-371 I-430 
 schijnbare * I-330 I-331 
Nuttige belasting, * van bruggen I-183 I-186 
 * van gebouwen I-181 
OTop van de pagina
Omtrekbalk (rond hangdak) III-15 III-30 
Onbekendenvector III-599 III-602 III-605 III-608 
Onderflensinklemming II-320 III-3 
Onderlegring II-49 II-50 
Ongelijkmatige wringing I-161 I-171 
Ongeschoord raamwerk III-276 III-288 III-307 III-350 
Ongewapend beton I-235 I-239 I-248 I-301 I-306 
Ontlasting na plastische vervorming III-47 
Ontwerpmethode (ongeschoorde betonnen raamwerken) III-352 III-363 III-364 
Ontwerpmethode van Baker III-148 
Onverschillig evenwicht I-34 I-46 I-53 
Onvolledige doorsnijding II-402 
Onvolmaaktheidsparameter van drukstaaf III-222 III-224 III-296 III-300 III-304 
Opdringbeweging van keermuur I-356 I-362 
Open profielen, wringing van * I-141 
Opening, * in plaat III-551 III-570 
 * in schijf III-542 
 * in wandligger III-547 III-548 
 * in windverband III-167 III-547 
 tunnel* III-542 
Oplegdrukken I-253 
Opleggingen, kokerliggers met scheve II-161 
 plaatsing van * I-445 
Oplegtoestellen, bewegingsweerstand in * I-185 
 gepantserde stalen II-683 
Opstelfout III-57 III-704 
Opstelfouten II-401 II-406 
Optimaal ontwerp III-99 
 * van raamwerk III-105 
 * van tweebeukig portaalspant III-102 
Optimale oplossing (simplexalgoritme) III-88 III-91 
Optimalisering III-101 
Opwaartse krachten in stuwmuren I-299 
Orthogonale functies III-673 
 ontbinding in * III-673 
Orthotrope roosterwerken (of platen) II-502 II-613 
 differentiaalvergelijking voor * II-503 II-509 II-615 
Orthotrope stalen brugrijvloer II-593 II-612 
 asfaltverharding op * II-612 II-614 
Overbrengingsverhouding III-228 III-244 III-251 III-259 III-261 III-262 
Overdrachtscoëfficiënt III-228 III-244 III-251 III-259 III-261 III-262 
Overdrachtscoëfficiënt voor onbelaste velden, * van doorgaande ligger II-616 
 * van orthrope rijvloer II-623 
Overdrachtsmatrix III-418 
Overdrukcoë:fficiënt III-15 
Overdrukcoëfficiënten (windbelasting) I-199 I-200 I-269 
Overdwarse buiging in, * dunwandige boog II-360 
 * ligger met U-profiel II-112 
Overspanning (overdrachtsmethode) III-419 III-424 III-428 
PTop van de pagina
P-Δ-effect III-209 
Paalbelastingen in gebruikstoestand I-488 I-501 
Paalfundering III-45 III-58 III-59 III-96 III-126 III-484 III-487 
 * werkend als mechanisme I-504 I-506 
 bezwijktoestand van * I-493 I-507 
Paalfundering , draagvermogen van * I-496 I-511 
Paalfundering, gebruikstoestand van * I-488 I-501 
 grenstoestanden van * I-495 
 invloed van inklingen grond op * I-445 
 ruimtelijke * I-501 I-507 
 statisch bepaalde * I-492 I-506 
 symmetrische * I-503 
 tweedimensionele * I-488 I-493 
Paddestoelvloer II-556 
Palen, * ingeklemd in de grond I-404 
 * onder silo's I-483 
 bezwijktoestand van zijwaarts belaste * I-404 
 buigstijve * I-404 I-492 
 draagvermogen van * I-487 
 gebruikstoestand van zijwaarts belaste * I-408 
 last-zakkingsdiagram voor * I-487 
 lateraal belaste * I-404 I-487 
Palenschema, keuze van * I-501 
Palmgren, regel van *-Miner II-10 
Paradox, * van Stü:ssi en Kollbrunner III-107 
Partiële veiligheidscoëfficiënten I-177 I-179 
 bij glijding grondprisma's I-431 I-435 
Passende bouten II-55 II-73 II-101 II-105 II-193 
Passieve gronddruk I-335 I-353 I-365 I-408 
 * op buigstijve palen I-408 
 invloed van cohesie op * I-365 
Pelikan en Esslinger, methode van * II-615 
Pendel, pendeljuk II-674 
Periode van trillingen I-94 
Permanente belasting I-181 
Peroïde II-30 
Perry-Robertson, formule van * II-224 
Piekfactor I-204 I-213 I-286 
Pijlers I-445 I-446 
Pitot, buis van * I-198 
Plaat III-538 III-551 
 * met opening en verstijvingsbalk III-570 
 buigstijfheid van een * I-549 
 constitutieve betrekkingen voor * III-682 
 eigenfrequentie van een * I-101 
 parallellogramvormige * III-551 
 plooien van een * I-71 I-75 I-90 
 rechthoekige * III-551 
 willekeurige * III-552 III-570 
 wringing van een kromme * I-139 
Plaatelement, driehoekig * III-552 
 willekeurig vierhoekig * III-552 III-572 
Plaatligger II-93 II-99 II-109 II-140 
 overdwarse buiging in * II-112 
 stuik in * II-102 II-107 
Plaatstijfheid II-507 III-553 III-679 
Plaattheorie van Marcus II-570 
Plaatvloer, vlakke * II-556 
Plaatwerking III-679 
Planat, formules van * I-320 
Plasticiteitstheorie, * van de eerste orde III-51 III-140 III-309 III-311 III-318 III-319 III-320 
 * van de tweede orde III-135 III-309 III-311 
Plastisch moment II-131 II-132 
 invloed van dwarskracht op * II-142 II-197 
 invloed van eigenspanningen op * II-166 
 invloed van normaalkracht op * II-163 
Plastisch scharnier I-20 III-45 III-51 III-63 III-111 III-146 
Plastisch weerstandsmoment III-49 III-99 
Plastische rek II-1 
Plastische scharnieren in stalen , * balkrooster II-588 
 * boog II-353 
 * ligger II-137 
 * liggerflens II-306 
Plastische sterktereserve III-49 III-52 
Plooien van een cilinder I-70 I-90 I-292 
Plooien van een plaat I-71 I-75 I-90 
Plooien van een silowand I-456 I-458 I-466 
Plooien van profielonderdelen III-130 III-133 
Pneumatische aftap bij silo's I-457 
Pneumatische vermenging van opslaggoed I-458 
Poisson, coëfficië van * I-28 
 coëfficië van * van metselwerk I-238 
 coëfficiënt van * III-14 III-593 III-691 III-704 
 effect van coëfficiënt van * I-70 I-548 
Polair II-207 
Polair traagheidsmoment II-207 
Polonceauspant II-239 II-240 III-5 
Poncelet, formule van * I-339 
Pons van balkloze vloern II-587 
Pool, * bij grafische integratie II-334 II-340 
 * van een beweging II-409 II-410 
 * van verplaatsingendiagram II-263 II-384 II-675 
Poolfiguur van Mohr II-265 II-384 
Portaal, knik van * I-78 I-80 
 schranken van * I-78 
 vormverandering van * I-22 
Portaalspant III-7 III-37 
 bezwijkbelasting van * III-65 
 elastische krachtverdeling in III-137 III-176 
 knik van * III-41 III-43 III-276 
 voorspanning van ligger van * III-193 
Porter, Rockey en Evans, methode van * II-306 
Post-kritieke toestand, * van eulerstaaf I-57 
 * van samengedrukte cilinder I-77 
 * van samengedrukte plaat I-75 
Potentiële energie I-25 I-29 
 * van conservatief krachtenstelsel I-25 
 * van inwendige krachten I-27 I-50 
 minimum van * I-34 I-35 I-45 
 stationaire * I-32 
Potentiaal, *-functie I-25 
 elastische * I-28 
Potentieel kritieke doorsneden III-63 III-65 III-69 III-81 III-103 III-105 III-148 
Prandtl, stelling van * I-128 I-145 I-152 
 zeepvliesanalogie van * I-130 
Prandtl-Ruisman, formule van * I-377 
Primaire krachten en spanningen II-232 
Proefcilinders en -kubussen van beton I-233 
Profiel, dubbelwandig * II-268 
 enkelwandig * II-268 
 kruisvormig * II-211 II-282 III-130 
Profiel, gesloten, dwarskrachtmiddelpunt van * I-122 
 schuifspanningen in * I-113 I-118 
 wringing van * I-144 I-151 I-154 
Profiel, I-profiel I-111 I-121 I-141 I-143 I-161 
Profiel, kanaalprofiel I-110 I-120 I-141 I-173 
Profiel, open profiel, belemmerde welving van * I-171 
 dwarskrachtmiddelpunt van * I-119 
 schuifspanningen in * I-109 
 wringing van * I-138 I-141 
Profiel, profiel met vertakkingen I-112 
Profiel, Z-profiel I-112 I-122 I-173 
Profielligger II-90 
 stuik in II-102 II-107 
Profielradius I-450 I-452 
Profileringsreserve I-183 
Proportionaliteitsgrens II-294 II-659 
Puntreacties op plaathoeken II-505 II-516 II-571 
QTop van de pagina
RTop van de pagina
Raamspant, knik van * I-78 I-80 
 vormverandering van * I-22 
Raamwerk (matrixmethoden) III-461 
 elastisch-plastisch * III-515 
 ruimtelijk * III-478 III-576 
 vlak * III-465 III-577 III-588 III-596 
Raamwerkmethode voor balkloze vloeren II-575 
Rail, beddingsconstante voor kraan* I-520 
 knik van * I-187 I-521 
Randstoringen in een cilindrisch vat I-551 I-552 I-553 
Randvoorwaarden, dynamische of natuurlijke * I-37 I-40 I-51 
 kinematische * I-32 I-37 I-51 
Rankine, actieve toestand van * I-352 I-374 I-438 
 passieve toestand van * I-357 I-359 I-367 
Rayleigh, methode van * I-97 
Reactiekrachtenvector III-580 III-582 III-584 III-592 III-616 
Reiher-Meister, schaal van * (trillingen) I-190 
Rek, * na breuk II-49 
 elastische * II-1 II-130 II-137 
 plastische * II-11 II-130 II-137 
Rek-spanning-diagram III-152 
Rekenbreedte van balkrooster II-523 
Rekentijd, rekenarbeid III-27 III-166 III-184 III-251 III-483 III-492 III-606 III-615 
Rekentoestand II-292 
Rekenvermogen III-28 III-492 III-510 III-584 
Rekenwaarde I-177 I-238 I-245 I-267 I-375 I-432 I-435 
Rekgrens 0,2% II-3 II-49 II-147 
Rekloze vormverandering van bogen II-363 
Rekstijfheid, ideële * van tuien I-580 I-583 I-588 
Rekveer III-421 III-424 
Relatieve stijfheid, * bij ligger op verende bedding I-521 
 * van ligger op veren I-562 
Relaxatie van kabels in hangdaken III-21 
Remkracht II-594 II-604 II-605 II-611 II-640 II-645 II-650 II-674 II-694 
Remkracht , invloed van * op bruggen I-185 I-187 
 invloed van * op brugsteunpunten I-446 
Remkrachten bij kraanbanen III-33 III-39 
Rendulic, methode van * I-432 
Resonantie I-93 I-188 I-190 I-214 I-221 
Restkrachten in funderingspalen III-128 
Restmomenten III-47 III-119 III-121 III-124 
Restspanningen III-47 
Reynolds, getal van * I-199 I-208 I-221 I-285 
Richtlijn bij bepaling actieve gronddriuk I-338 
Rijijzer II-678 
Rijijzer (kromme brug) III-439 
Rijvector III-417 
Rijvloer II-593 
 orthotrope * II-593 II-612 
Rijwegovergang II-678 
Rijwegovergang (kromme brug) III-439 
Rimpelspanning II-8 
Ring, knik van * II-366 
Ritter, snedenmethode van * II-240 
Ritz, methode van *, (evenwichtsvorm) I-38 I-42 
 (instabiliteit) I-63 I-64 I-67 I-73 I-85 
 (trillingen) I-102 
Rookvang I-276 I-285 
Roosterstijfheidsparameter II-510 II-522 
Roosterwerk III-461 III-472 III-577 III-615 
Rotatiecapaciteit III-51 III-130 III-133 III-147 III-149 III-157 
Rotatietrillingen, vrije * I-96 
Rotatieveer, * onder vertikale drukstaaf I-81 
 * tussen starre drukstaven I-45 I-87 
Rotatieveerconstante III-27 III-40 III-132 III-166 III-272 III-282 III-284 III-307 III-320 III-323 III-344 III-346
  III-350 III-363 III-421 III-430 III-436 III-484 III-491 
Ruimtelijke, * spanningstoestand II-4 II-24 II-681 II-683 
 * trek II-4 II-6 
Ruimtelijke paalfundering I-501 I-507 
Ruimtelijke-knikas II-215 II-216 
Ruitligger III-484 III-496 
Ruitvormige silocellen I-452 I-473 
Rustende belasting I-181 
Ruwheidsfactor I-210 
Ruwheidsgraden I-194 I-456 
STop van de pagina
Séjourné, formules van * I-319 
Samendrukbaarheid van steunpunten, effect van *, * op balkrooster II-498 
 effect van *, * op vlakke plaatvloer II-560 
 effect van *; * op isotrope plaat II-553 II-555 
Samendrukkingslengte van palen I-488 I-490 
Samengedrukte cilinder I-70 I-77 I-90 
Samengedrukte plaat I-71 I-75 I-90 
Samengedrukte staaf I-45 I-49 I-58 I-61 I-73 I-81 I-87 I-89 
Samenhang van grond I-329 I-332 I-333 I-371 
 invloed van de * I-362 I-365 I-371 I-430 
 schijnbare * I-330 I-331 
Sander en Fraeijs de Veubeke, plaatelement van * III-552 
Sattler, methode van * (ruitliggers) II-255 
Schaakbordbelasting II-574 III-183 III-185 III-291 III-307 
Schaal II-334 II-410 III-617 
Schacht van een schoorsteen I-267 I-270 I-271 I-282 I-283 
Scharnier, hoekverdraaiing in een ligger* I-19 
 ligger met plastisch * I-20 
Scharnieren in gordingen III-4 
Scharnieroplegging II-674 
Scharnierpen II-684 
Scheefstand, aanvankelijke * III-136 III-143 III-209 III-214 III-216 III-277 III-290 III-306 III-311 III-319 III-345 III-350
Schemalijnen II-235 II-272 
Schetsplaat II-58 II-67 II-83 II-268 II-274 II-275 III-497 
Scheuren, grenstoestand met betrekking tot * I-175 I-179 I-250 I-285 I-298 I-299 
Scheurmoment III-146 
Scheurvorming in betonnen constructies III-49 III-146 III-148 III-157 III-341 III-353 III-355 III-543 III-653 
Scheve bruggen II-674 
Scheve opleggingen, liggers met * II-161 
Schijf III-538 III-548 
 constitutieve betrekkingen voor * III-685 
Schijfelement III-538 
 driehoekig * III-539 
 rechthoekig * III-544 
Schijfwerking III-679 III-682 
Schoorconstructie III-167 III-288 III-306 III-340 III-344 III-345 III-547 
Schoorpalen I-487 I-493 
Schoorstenen, * van gewapend beton I-282 I-287 
 belasting van * loodrecht op windrichting I-285 I-291 I-295 
 drukken langs omtrek van * I-269 I-281 I-290 
 gemetselde * I-273 I-277 
 stalen * I-291 I-292 
 voering van * I-267 I-271 
 windbelasting van * I-268 I-287 I-293 
Schrankhoek van raamwerkverdieping III-322 
Schrankmechanisme III-66 III-69 III-141 
Schrankschoor III-7 III-453 III-702 III-705 
Schrankverband, * in doosligger III-543 III-662 III-669 III-700 III-705 
 * in kromme doosligger III-453 III-457 III-460 
 * in vouwschaal III-700 III-705 
 verborgen * III-617 III-670 
Schrankverbanden in, * brugbovenbouw II-611 II-651 
 * doosligger II-158 
 * montagemast II-197 
Schrankvervorming van raamwerkverdieping III-322 
Schuifspanningen, * in de grond I-329 I-414 I-421 I-423 I-430 
 * in dunwandige profielen (dwarskracht) I-108 
 * in dunwandige profielen (wringing) I-138 I-145 I-151 
 * in metselwerk I-246 
Schuifspanningslijnen I-128 
Schuifstijfheid II-186 III-169 III-495 
 * van een tweeledige drukstaaf II-188 
Schuifstroom I-108 I-140 I-145 I-148 I-469 II-33 II-97 II-112 II-158 II-360 II-654 
Schuifvervorming van balken I-105 
Schuifweerstand, * van funderingsbodem I-375 I-377 
 * van grond I-329 I-330 I-375 I-430 
 * van metselwerk I-238 I-247 I-262 
Schuine-trekspanningsveld II-306 
Schuiven van , * grondmassa I-429 
 * keer- en kadermuren I-377 I-383 I-384 
 * stuwmuur I-302 I-307 
Schutkolk I-360 
Schutmantel in een schoorsteen I-267 I-271 
Secundaire spanningen in vakwerk III-195 III-220 III-224 III-249 III-367 
Secundaire spanningen in vakwerken II-232 II-234 
 beperking van * II-235 
Semi-probabilistische methode I-176 
Shake-down III-119 
Shear lag II-117 II-128 II-155 II-295 II-299 III-678 III-706 
Silo I-449 
 *bodem I-456 I-459 I-475 
 *trechters I-459 I-475 
 *werking I-348 I-449 I-453 
 cirkelcilindrische * I-465 I-468 
 inkuil* I-449 I-458 I-466 
 lediging van * I-454 I-457 
 rechthoekige * I-461 I-464 
 ruitvormige * I-452 I-473 
Silowand III-547 
Simplexalgoritme III-88 
Singulariteit II-583 
Slankheid, * van zuilen I-264 
 * voor windbelasting I-206 
 geometrische * I-256 
 relatieve * van drukstaaf III-223 III-296 III-300 III-303 
 relatieve * van ligger II-320 
Slankheid van drukstaaf II-173 II-180 II-192 II-226 
 ideële * II-186 
 ideële relatieve * II-272 
 relatieve * II-173 II-180 II-218 II-226 II-657 
Slapheidsmatrix III-577 III-580 III-583 III-586 III-588 III-591 III-612 
Sleuf, beschoeide * I-385 
 onbeschoeide * I-333 I-368 
Slingerkracht I-187 II-594 II-603 II-604 II-641 II-645 II-650 
Slingerstijl, slingerwand II-674 
Slingertijd I-94 
Sluitkop van klinknagel II-74 
Sluitring II-49 II-50 
Smith, diagram van * II-8 
Snedenmethode van Ritter II-240 
Sneeuwbelasting I-178 I-181 
Snelheidspool II-409 II-410 
Spankabels, spanrepen (hangdak) III-17 
Spankrachtenvector III-466 III-472 III-474 III-477 III-511 III-538 III-554 III-582 III-602 III-613 
Spanning-rek-diagram II-1 II-3 II-294 
Spanningen van de tweede orde, invloed van * bij bogen II-350 II-357 II-361 II-491 
 invloed van * bij driehoeksvakwerken II-236 
 invloed van * bij gebruikmaking van invloedslijnen II-403 
 invloed van * bij hangliggers II-487 II-491 
 invloed van * bij liggers II-322 
Spanningsarm gloeien II-25 II-27 II-183 
Spanningsconcentratie bij wringing I-142 I-150 
Spanningsdoorsnede van bouten II-49 II-76 
Spanningsfunctie I-127 I-412 
Spanningsresultanten van de tweede orde, invloed van * bij bogen II-350 II-357 II-361 II-491 
 invloed van * bij driehoeksvakwerken II-236 
 invloed van * bij gebruikmaking van invloedslijnen II-403 
 invloed van * bij hangliggers II-487 II-491 
 invloed van * bij liggers II-322 
Spanningsspits III-693 
Spanningsverdeling, * bij afschuiving I-108 
 * bij wringing I-126 I-164 
 * in driehoekige stuwmuur I-303 
 * in elastisch milieu I-412 
 * in grond I-413 I-419 I-422 I-428 
Spant, Belgisch * III-5 
 polonceau * III-5 
Spanwartel II-346 
Spanwerk, ligger met * II-454 
Spatkracht I-315 I-316 I-444 
Specifieke torsiehoek I-97 I-126 I-145 I-153 
 * bij belemmerde welving I-161 I-171 
Spil, spilelement III-597 III-598 III-602 III-605 
Spleetlas II-18 II-26 
Sporen III-2 III-4 
Spouwankers en spouwmuren I-262 
Spreibalk II-325 II-329 
Spreiding van luchtsnelheid I-196 
Spreiding van plaatselijke belasting II-593 
 * door sporen op biels II-593 
Stü:ssi en Kollbrunner, paradox van * III-107 
Staafboog, verstijfde * II-388 
Staafconstructie III-461 
Staafelement III-543 III-548 
Staafwerk (matrixmethoden) III-461 
Staal, brosheid van * II-4 
 hard * II-3 II-49 II-183 II-294 II-683 
 lasbaarheid van * II-4 II-21 
 versteviging van * II-2 II-130 II-135 II-179 II-180 
 zacht of niet te hard * II-1 II-182 II-294 
Staal-beton liggers II-115 II-146 II-609 II-611 II-612 
Stabilisatie van vervorming III-118 III-121 III-126 III-129 
Stabilisatiefactor III-119 III-121 III-122 III-123 III-125 III-126 
Stabilisatietheorema, kinematisch * III-121 III-126 
Stabiliteit van evenwicht I-33 I-35 I-42 I-43 I-47 I-55 I-77 
Stabiliteitsfuncties II-658 III-40 III-139 III-144 III-213 III-221 III-315 III-519 
Stabiliteitsgrens I-57 
Stabiliteitsverband III-167 III-288 III-306 III-340 III-344 III-345 III-547 
Standaardafwijking I-176 I-196 I-232 I-236 
Standzekerheidsvoorwaarden voor, * gemetselde constructies I-240 
 * gewelven I-315 I-322 
 * grondkeringen I-375 I-382 I-387 
 * ingeklemde palen I-404 
 * schoorstenen I-277 I-289 I-293 
 * stuwmuren I-301 I-305 
Stapsgewijze plastische berekening van , * balkrooster II-588 
 * boog II-353 
Star-plastisch gedrag II-136 
Stationaire potentiële energie I-32 
Statisch mogelijke grenstoestanden van paalfunderingen I-495 
Statisch stabilisatietheorema III-119 III-121 III-126 
Statisch theorema II-308 
 * toegepast op knoop van vierendeelligger III-413 
 * toegepast op U-ligger III-636 
 * voor betonnen constructie III-59 
 * voor continuüm III-59 III-133 
 * voor gemetseld gewelf III-57 III-59 
 * voor paalfundering III-59 
 * voor raamwerk of ligger III-4 III-55 
 * voor vakwerk III-58 
Statisch toelaatbare, * momentenverdeling III-4 III-75 III-77 III-81 III-95 III-101 III-105 III-114 
 * spanningsverdeling III-59 
 * staafkrachtverdeling III-58 III-61 
Statische methode III-74 III-95 III-101 
Steek van , * bouten of nagels II-57 II-76 II-79 II-98 II-102 II-106 II-127 
 * stiftdeuvels II-120 II-149 
Steendruksterkte I-236 
Stelt, steltkolom, steltwand II-674 
Stempelramen I-394 
Sterktecoë:fficiënt III-152 III-252 III-344 
Sterktecoëfficiënten I-177 I-179 I-375 I-431 I-435 
Sterktesteek van bouten of nagels II-76 II-102 
Sterktevoorwaarden, * voor dragende muren I-260 
 * voor gemetselde constructies I-241 I-247 I-248 
 * voor gewelven I-317 I-325 
 * voor grond I-332 I-424 
 * voor grondkeringen I-376 
 * voor grondmassa's I-431 I-433 
 * voor niet-dragende buitenmuren I-263 
 * voor schoorstenen I-277 I-283 I-289 I-293 
 * voor stuwmuren I-301 I-306 
 algemene * I-177 
Steunbeer III-543 
Stiftdeuvels II-120 II-148 
Stijfheid, * van betonnen schoorstenen I-282 
 * van een bedding I-519 
 * van grond I-389 I-397 I-398 
 * van palen I-487 I-489 I-490 
 * van platen en schaalwanden I-548 
 * van verende steunpunten I-559 
 eisen betreffende * I-188 
 invloed van bedding* I-524 I-526 
 relatieve * bedding-ligger I-521 I-549 I-553 I-575 
 relatieve * ligger-veren I-562 
Stijfheidseisen voor, * platen II-536 
 * volwandige liggers II-89 
Stijfheidsmatrix van, * driehoekig schijfelement III-541 
 * element III-531 III-534 
 * excentrisch aangesloten staaf III-502 
 * kaaimuur op hoog paalwerk III-488 
 * kabelnetwerk III-24 
 * kromme staaf uit raamwerk III-499 
 * liggerelement III-569 
 * niet-prismatische staaf III-495 
 * plaat met opening en verstijvingsbalk III-571 
 * plaat van vouwschaal III-686 III-687 
 * raamspant III-277 III-283 III-285 III-287 III-310 III-314 
 * ruimtelijk vakwerk III-11 III-486 III-506 
 * ruitligger III-498 
 * staaf met dwarskrachtvervorming tussen knopen met eindige afmetingen III-495 
 * staaf met ruimtelijk raamwerk III-478 
 * staaf met scharnier III-493 
 * staaf uit balkrooster III-473 
 * staaf uit vakwerk III-475 III-476 III-485 
 * staaf uit vlak raamwerk III-467 
 * staafelement III-544 III-549 
 * staafwerk III-481 III-513 III-616 
 * trekstaaf III-522 
 * vierhoekig plaatelement III-561 III-564 
 * vierhoekig schijfelement III-546 
 * vouwschaal III-689 III-691 III-704 
 * wandligger III-549 
 *continuüm III-536 III-544 
 buig* driehoeksvakwerk III-196 III-220 III-221 
 elastische * staaf III-521 
 elastische * staafwerk III-527 III-529 
 geometrische * staaf III-521 III-522 
 geometrische * staafwerk III-527 III-529 
 interne * staaf III-467 III-473 III-474 III-478 III-493 III-494 III-495 III-499 III-577 
Stijfheidsmatrix van een balkrooster II-588 
Stijve constructies, omschrijving van * I-218 I-281 
 windbelasting van * I-205 
Stijve kern III-288 III-340 
Stoelscharnier II-684 
Stompe las II-17 II-28 II-29 II-97 II-103 
Stootcoëfficiënt II-593 II-602 II-609 II-619 
Stootcoëfficiënten (bruggen) I-184 I-186 
Strekgrens II-3 II-49 II-147 
Stromingsdruk I-397 I-403 I-435 
Strookbelasting II-559 
Strookbelasting op maaiveld I-419 I-425 
Strouhal, getal van * I-221 I-285 I-287 
Stuik in gording III-4 
Stuik-spanning-diagram III-129 III-152 III-360 
Stuik-spanningsdiagram, * voor beton I-248 I-298 
 * voor metselwerk I-236 
Stuikdruk II-54 II-55 II-77 II-120 II-231 II-684 
Stuwdam III-539 III-542 
Stuwdruk I-198 
Stuwmuren, * op korrelige grond I-298 I-302 
 * op rots I-299 I-302 
 aanzetvoeg van * I-302 I-307 I-309 
 voorspanning van * I-309 
Superpositiebeginsel II-251 II-352 II-403 II-406 II-480 II-485 II-490 II-658 III-14 III-63 III-211 III-520
Systeemstijfheidsmatrix III-24 III-481 III-486 III-488 III-491 III-498 III-506 III-513 III-527 III-536 III-541 III-544
  III-549 III-571 III-616 III-689 III-691 III-704 
Systeemvervorming, invloed van * bij bogen II-350 II-357 II-361 II-491 
 invloed van * bij driehoeksvakwerken II-236 
 invloed van * bij gebruikmaking van invloedslijnen II-403 
 invloed van * bij hangliggers II-487 II-491 
 invloed van * bij liggers II-322 
TTop van de pagina
T-ijzer I-122 I-141 I-173 
Taaiheidskenmerken III-51 
Taatsoplegging II-674 
Tangensmodulus III-361 
Tank, vloeistof* I-550 I-551 I-552 I-553 
Teflon II-687 
Tekenafspraak van Cross III-163 
Temperatuurgradiënt, * in brugonderdelen I-184 
 * in schoorsteenwanden I-269 I-270 
 * silowanden I-459 
 excentriciteit afkomstig van * I-259 
Temperatuurschommelingen I-184 
Temperatuurverandering, effect van * III-21 III-289 III-439 III-594 
Terreinspanningen I-361 I-424 
Terugveerbelasting van boog II-377 II-379 
Terzaghli, zettingswet van * I-519 
Thermische invloed op, * bruggen I-184 I-446 
 * dragende muren I-259 
 * driehoeksvakwerken I-15 
 * opleggingen van bruggen II-694 
 * rechte of scheve bruggen II-673 II-674 
 * schoorstenen I-269 I-270 I-273 I-281 I-285 
 * silowanden I-459 I-463 I-465 I-468 
 * spoorstaven II-602 
 * spouwmuren I-262 
 * vakwerkbogen II-385 II-386 
 * volwandige bogen II-332 II-340 II-343 
Thermische uitzetting van metselwerk I-238 
Thermische uitzettingscoëfficiënt II-675 
Thermische uitzettingssnelheid I-184 
Timoshenko, methode van * I-66 
Toelaatbare spanningen II-5 II-87 II-119 II-139 
 bij vermoeiing van staal * II-9 
 in stalen oplegtoestellen * II-682 II-684 
 methode van de * I-180 
 ongeschiktheid van * ter beoordeling van draagkracht II-141 
 voor hout * II-602 
 voor orthotrope rijvloer * II-636 
Toeslagexcentriciteit III-339 III-364 
Toeslagmoment III-340 
Toestandsgrootheid III-418 III-441 
Toestandsvector III-418 III-441 
 kleine * III-428 III-448 
Toog van , * koepel III-10 
 * spankabels (hangdak)- III-18 
Torsie-as I-131 I-162 I-172 
Torsieconstante, effectieve * van holle langsribben van orthotrope rijvloer II-628 
Torsieconstante en torsiestijheid I-29 I-131 I-138 I-145 I-159 I-173 
Torsieconstante van betonnen dekplaat van balkrooster II-524 
Torsieknik III-130 III-297 III-324 
Torsieparameter voor balkrooster II-509 II-522 
Torsietrillingen I-97 I-216 I-224 
Traagheidskrachten I-214 
Traagheidsproduct I-113 
Trampoline III-27 
Transformatiematrix voor, * element van continuüm III-535 
 * plaat van vouwschaal III-687 
 * staaf uit balkrooster III-474 
 * staaf uit ruimtelijk raamwerk III-479 
 * staaf uit vakwerk III-475 III-476 
 * staaf uit vlak raamwerk III-468 III-587 
 * vierhoekig plaatelement III-564 
Trapjesstuik II-107 II-109 
Trapsgewijze plastische berekening III-45 III-62 III-516 
Trechters van silo's I-459 I-475 
Trekankers in stuwmuren I-309 
Trekband van, * buigingsboog II-346 
 * ligger met spanwerk II-454 II-458 
Trekspanningsveld, schuine * II-306 
Treksterkte van, * beton I-239 
 * metselwerk I-263 
 * natuursteen I-234 
 * samenhangende grond I-333 
Tresca-Guest, vloeicriterium van * II-154 
Trilineair ?-M-diagram (Macchi) III-148 
Trillingen, * in gebouwen II-687 
Trillingen , * loodrecht op windrichting I-221 I-285 I-292 I-295 
 * van bruggen I-188 
Trillingen, * van dansvloer II-92 
 * van hangkabels en slanke stijlen II-389 
 * van opgelegde balken II-90 
Trillingen , * van schoorstenen I-285 I-292 I-294 I-295 
Trillingen, * van voetbruggen II-90 
Trillingen , effect van * op mensen I-188 I-190 
 harmonische * I-94 I-95 I-96 
 hinder door * I-224 
 ovaliserende * I-222 I-292 I-294 
 zich zelf onderhoudende * I-223 
Trillingsgetal I-93 I-188 I-215 I-281 I-288 I-293 
Trillingshinder I-224 
Troskrachten I-379 
Tuiconstructies, berekening van * I-583 I-587 
 ideële rekstijfheid van * I-580 I-583 I-588 
 invloedslijnen voor * I-583 I-592 
 niet-lineaire effecten in * I-584 I-593 
 rekstijfheid van * I-577 
Tuiligger III-484 
Tunnelopening III-542 
Tunnels I-360 
Turbulentie I-192 
 intensiteit van de * I-196 
Turf, neutrale gronddruk in * I-361 
 stijfheidscoëfficiënt voor * I-398 
 volumegewicht van * I-331 
Tweede orde, berekening van de * I-91 I-279 I-280 I-282 I-402 I-409 I-584 I-593 
Tweedimensionele paalfundering I-488 I-493 
UTop van de pagina
U-doorsnede, overdwarse buiging in ligger met * II-112 
U-ligger III-636 
 * beschouwd als vouwschaal III-633 III-690 
Uitbuiging, methode met benaderde * III-331 III-334 
 variant van III-338 
Uitbuiging van , * gebouwen I-189 
 * schoorstenen I-270 I-278 I-282 I-295 
Uitgraving in , * onsamenhangende grond I-333 
 * samenhangende grond I-333 I-368 I-370 
Uitloopstukken II-22 II-47 
Uitvoering van , * gewelven I-321 
 * tuiconstructies I-584 I-586 I-594 
Uitzettingscoë:fficiënt, thermische * II-675 
VTop van de pagina
Vakwerk (matrixmethoden) III-461 III-577 
 ruimtelijk * III-7 III-474 III-484 III-505 III-513 III-515 III-577 III-584 III-606 
 vlak * III-476 III-484 III-577 
Vakwerkanalogie III-60 
Vakwerken, knoopverplaatsingen van * I-12 
Vakwerkkolom III-37 
Van Russelt-Cross, methode van * III-251 III-368 III-615 
Variantie van , * de luchtsnelheid I-196 
 * het effect van de snelheidsschommelingen I-209 I-214 
Variatiecoëfficiënt I-196 I-232 
Variaties van de potentiële energie I-30 I-32 I-35 I-43 I-46 I-47 I-52 I-56 I-69 
Variatievergelijking I-36 I-50 I-73 I-82 I-85 
Vasthoudkrachten voor hoofdliggerrand II-662 
Vasthoudmomenten III-165 III-168 III-172 III-202 III-205 III-208 III-214 III-230 III-236 III-237 III-245 III-254
  III-264 III-351 III-373 III-489 III-494 III-500 III-520 III-523 III-524 III-537 III-567 III-591
  III-622 III-694 III-697 III-702 
Vat, cilindrisch I-550 I-551 I-552 I-553 
Veelhoekige ligger III-439 
 kringvormige (gesloten) * III-452 
Veerconstante III-27 III-40 III-132 III-166 III-272 III-282 III-284 III-307 III-320 III-323 III-344 III-346
  III-350 III-363 III-421 III-430 III-436 III-484 III-491 
Veerconstante van, * dwarsdragers van orthotrope rijvloer II-629 
 * halfportalen II-655 
 * ingeregen-neopreenoplegging II-553 
 * palen I-277 I-489 I-490 
 * samenstel pijler-neopreenoplegging II-695 
 * tuien I-577 I-578 I-580 I-581 I-582 
 * verende steunpunten I-559 
Veilige, statisch toelaatbare , * belasting(sparameter) III-54 III-56 III-76 III-80 
 * momentenverdeling III-4 III-54 III-65 III-69 III-72 III-75 III-142 III-295 
 * spanningsverdeling III-59 III-133 
 * staafkrachtverdeling III-58 III-61 III-62 
Veiligheid, * betreffende glijding van grondprisma's I-431 I-435 
 * van paalfunderingen I-493 I-498 I-499 I-500 I-516 
 basisvoorwaarde voor * I-177 
Veiligheidsmarge III-49 
Veld van een ligger (overdrachtsmethode) III-422 
Veldlengte II-598 
Veldmatrix III-422 III-446 III-458 
 kleine * III-428 III-448 III-458 
Veralgemeende spanningsresultanten II-208 
Verankering III-543 III-548 
Verborgen balk (in plaat) II-595 
Verdeelcoëfficiënt III-229 III-243 III-244 III-246 III-247 III-252 III-264 III-622 
Verdichting van grond I-350 I-361 
Vereffeningscoë:fficiënt III-229 III-243 III-244 III-246 III-247 III-252 III-264 III-622 
Verende bedding I-519 II-510 
 drukstaaf in een * I-67 
 plaat op * II-565 
Verende bedding - veren, overgang * I-574 
Verende steunpunten I-559 
 effect van *, * op balkrooster II-498 
 effect van *, * op vlakke plaatvloer II-560 
 effect van *; * op isotrope plaat II-553 II-555 
Vergelijkingsspanning II-5 II-27 II-29 II-30 II-31 II-50 II-91 II-96 II-100 II-119 II-129 II-142
  II-275 II-292 II-295 II-681 II-682 III-58 III-460 
Vergrotingsfactor II-187 II-190 II-223 II-224 II-324 II-353 
 * bij vervorming van drukstaven I-89 
 * voor overdwarse windbelasting I-286 
 * voor windkracht op lange prisma's I-206 
Verjongen van kolom III-503 
Verlopende doorsnede, spanningen in * III-409 
Verlopende doorsneden II-121 
Vermoeiing II-7 II-19 II-31 II-35 II-48 II-54 II-87 II-97 II-111 II-120 II-157 II-234
  II-389 II-602 II-606 II-614 II-644 III-50 III-52 III-118 III-122 III-611 
Vermoeiingsscheur II-24 II-73 II-614 
Vermoeiingssterkte II-8 II-55 II-57 II-87 
Veroudering, kunstmatige veroudering II-21 
Verplaatsingendiagram van Williot II-262 II-384 
Verplaatsingenmethode III-8 III-21 III-161 III-461 III-614 III-688 
Verplaatsingmodel III-531 
Verplaatsingsvector III-465 III-472 III-474 III-476 III-480 III-539 III-544 III-555 III-582 III-602 III-686 III-689
Verplaatsingsveer III-421 III-424 
Versteviging II-2 II-130 II-135 II-179 II-180 
Verstijvers, buigzame * II-296 II-298 
 starre * II-295 
Verstijvingsbalk van hangligger II-432 II-477 
Verstijvingsringen, cilinders of schoorstenen met * I-223 I-292 I-556 
Verstijvingsringen van cilinder II-367 
Vertakking van het evenwicht I-45 I-56 I-57 I-74 I-77 I-90 II-174 II-207 II-281 II-285 II-294 II-320
  II-324 II-363 II-655 II-659 
Vervormbaarheid van , * geschoorde raamwerken III-290 III-307 III-340 
 * hangdaken III-14 
 * ongeschoorde raamspanten III-321 III-323 
Vervormbaarheid van, * palen I-487 
 * tuien I-578 I-583 I-587 
Vervormbaarheidsmatrix II-479 
Vervormingsvector III-466 III-472 III-474 III-477 III-512 III-538 III-554 
Viaduct III-351 
Vierendeel III-367 
Vierendeelligger III-367 III-483 
Vijf-momentenvergelijking I-561 
Vijzels, gebruik van * I-321 I-443 I-586 
Virtuele arbeid, beginsel van de * I-1 
 toepassingen van het beginsel van de * I-5 I-31 I-92 I-313 I-471 I-473 I-476 I-591 
Virtuele verplaatsingen en vervormingen I-2 I-3 I-4 
Vlaag, *afmeting I-198 I-210 
 *factor I-213 I-218 
 *invloed I-209 
 *snelheid I-195 
 *spectrum I-196 I-197 
Vlagen, effect van de * I-213 I-214 I-218 
Vlakke plaatvloer II-556 
Vlakke-vervormingstoestand III-539 
Vlakspanningstoestand II-7 III-538 III-541 III-682 
Vlamstralen II-52 
Vlieswand III-323 
Vloeicriterium van, * Huber-Hencky-von Mises II-4 II-142 II-151 II-292 II-307 II-681 II-682 III-58 
 * Tresca-Guest II-154 III-58 
Vloeidrempel III-51 III-129 
Vloeien van , * balkdoorsneden I-20 
 * keerwanddoorsneden I-393 
Vloeilijnentheorie I-263 I-476 II-587 II-592 II-595 
Vloeimoment II-131 II-132 
 * bij buiging I-20 I-394 
 * bij wringing I-153 
 * voor staaf van gewapend beton III-146 III-154 
 * voor stalen staaf III-49 III-50 
 gereduceerd * III-99 III-135 III-139 III-142 III-297 III-312 
 invloed van dwarskracht op * II-142 III-51 III-98 
 invloed van eigenspanningen op * II-166 
 invloed van normaalkracht op * II-163 III-51 III-98 
Vloeinormaalkracht II-163 II-166 III-62 III-99 III-131 
Vloeispanning II-1 II-183 
 * van boutstaal II-75 II-105 II-107 II-120 II-193 II-196 II-274 II-610 
 * van klinknagelstaal II-75 
 karakteristieke * II-3 II-120 II-147 
Vloerplaten, belasting door * I-257 
Voering van schoorstenen I-267 I-271 
Voetpadovergang II-678 
Volheidsgraad (windbelasting) I-208 
Volumegewicht van, * allerlei materialen I-182 I-183 
 * grond I-330 I-331 
 * opslaggoed in silo's I-452 I-455 
 schijnbaar * grond I-380 I-397 
von Karman, formule van II-291 
 wervels van * I-221 I-225 I-285 I-287 I-294 II-389 
von Mises II-4 II-142 II-151 II-292 II-307 II-681 II-682 
Voorgespannen beton, sterktecoëfficiënten voor * I-180 
Voorgespannen buis, omwikkeling van I-555 
Voorspanbouten II-49 II-98 II-191 II-197 II-218 II-282 II-295 II-298 II-320 II-659 
Voorspankabel, verankering van * III-548 III-656 
Voorspankrachten in hangdak III-17 III-24 III-27 
Voorspanning II-11 II-49 
Voorspanning van , * hangdak III-15 III-20 
 * ligger van portaal III-193 
 * vierendeelligger III-368 III-369 III-406 III-413 
 * vouwschaal III-653 III-657 III-660 
Voortschrijdende plastische vervorming III-117 III-126 
Vormfactor III-49 III-293 
 * voor neopreenopleggingen II-691 
 * voor stalen profielen II-132 
Vormfactor bij wringing I-153 I-154 I-155 
Vormfout II-139 II-169 II-174 II-179 II-184 II-222 
 ideële * II-225 
Vormfouten  I-57 I-87 
 * van muren I-256 
 * van stalen cilinder I-292 
Vormveranderingsarbeid I-28 I-29 I-107 I-131 I-174 
Vouwbuis III-660 III-662 III-664 III-670 
Vouwdeur III-622 III-634 III-640 III-654 III-670 III-674 
Vouwschaal III-8 III-543 III-617 
WTop van de pagina
Wöhler, krommen van * II-7 
Wagner, effect van * II-209 
 formule van * II-212 
Walsspanningen II-12 II-13 
Wandligger III-547 III-548 
Wandliggers I-479 
Wandwrijving I-336 I-353 I-386 I-389 I-405 I-407 I-408 I-411 I-417 I-452 
Wapening, * in balkloze vloer II-591 
 * in hoek van opgelegde plaat II-572 
 * in plaatvelden omringd door balken II-575 
 benodigde hoeveelheid * in platen II-581 
 richtingen van * in platen II-297 II-585 
 verdeling van * in platen II-587 
Wapening van, * funderingen op palen I-501 
 * funderingsbalken I-546 
 * gevelmuren en dwarsmuren I-255 I-264 
 * grondkeringen I-374 I-376 I-380 
 * schoorstenen I-285 I-290 
 * silotrechters I-476 I-478 I-483 
 * silowanden I-462 I-464 I-466 I-468 I-479 I-483 
 * spouwmuren I-262 
 * stuwmuren I-309 
 * voorgespannen buizen I-555 
Wapeningsbaan in balkloze vloer II-582 II-587 
Wapeningsmomenten II-587 
Wapeningsverhouding, mechanische * III-328 
Wapeningsverloop in stijve kern III-350 
Waterdrukken, * in en onder stuwmuren I-298 I-308 
 * op grondkeringen I-379 I-380 I-393 I-395 
Wateropneming van metselstenen I-263 
Waterscherm onder stuwmuren I-299 
Weerstandsmoment, elastisch * II-88 II-131 
 plastisch * II-132 
Weerstandsmoment tegenover wringing I-131 I-138 I-140 I-145 I-152 
Wegbruggen, belasting van * I-183 
Welfconstante I-163 I-173 II-206 
Welfspanningen I-164 I-171 I-174 
Welfstijfheid I-29 I-163 I-173 
Welving, * bij afschuiving I-107 I-114 I-118 
 * bij wringing I-127 I-134 I-138 I-140 I-143 I-147 I-174 
Welvingsfunctie I-127 I-134 I-138 I-140 
Welvorming in bouwputten I-403 
Werfplaatsstuik II-102 II-107 
Wervels, * van von Kármán I-221 I-225 I-285 I-287 I-294 
 vorming van * I-199 
Wieldruk I-183 I-311 
Wijkbeweging van keermuren I-348 I-349 I-362 
Williot, verplaatsingendiagram van * II-262 II-384 
Windbelasting , * van bruggen I-185 I-187 I-207 
 * van buigzame constructies I-209 
 * van gebouwen I-199 I-201 I-203 I-226 I-260 
 * van niet-dragende gevelmuren I-263 
 * van schoorstenen I-267 I-277 I-285 I-287 I-291 I-293 I-295 
 * van silo's I-483 
 * van stijve constructies I-205 
 buitengewone en matige * I-208 
 excentriciteit door * I-259 
 karakteristieke * I-191 
Winddruk I-198 
 buitengewone en matige * I-204 
 plaatselijke * I-203 
Winddruk, windzuiging op, * dakschild, dakvlak III-2 III-6 III-15 
 * gemetselde wand III-31 
 * hangdak III-15 III-18 
 * wanden III-31 III-34 
 * zadeldak III-2 III-5 
Windkrachtcoëfficieënten I-199 I-206 I-209 I-269 
Windligger III-38 
Windportaal II-647 
Windsnelheid I-192 I-194 
 basis* I-195 
 gemiddelde * I-193 
 kritieke * I-221 I-223 I-224 I-285 I-287 I-291 I-294 
Windstijlen I-261 
Windverband III-167 III-288 III-306 III-340 III-344 III-345 III-547 
Windzuiging I-200 
Wisselsterkte II-8 
Wood, knikdiagram van * III-270 III-272 III-273 
 methode van * (elastische knik van raamspant) III-282 III-283 III-286 
Wrijving, * in klinkverbinding II-75 II-478 II-611 
 * in teflonoplegging II-689 
 * in voorgespannen-boutverbinding II-51 
 * tussen beton en stalen oplegtoestel II-681 
 * tussen beton of staal en neopreen II-693 
Wrijvingscoëfficiënt, * grond-grondkering I-336 I-353 I-386 I-389 I-405 I-407 I-408 I-411 I-417 
 * funderingsbodem I-377 
 * grond beton I-303 
 * kabel-zadel I-595 
 * metselwerk I-238 
 * opleggingen I-185 
 * opslaggoed (in silo's) I-455 
 * rots-beton I-302 I-308 
 * silowand-opslaggoed I-456 
Wrijvingshoek I-238 I-330 I-331 I-455 
Wringconstante III-439 
 effectieve * van holle langsribben van orthotrope rijvloer II-628 
Wringend moment I-29 I-122 I-124 I-129 
Wringing, * met belemmerde welving I-161 
 * van elliptische as I-133 
 * van gedrongen doorsneden I-132 I-174 
 * van gewalste profielen I-141 I-155 
 * van kokerprofielen I-145 I-148 I-151 I-154 I-156 I-158 I-174 
 * van langwerpige rechthoekige doorsnede I-137 
 * van open buis I-122 I-141 I-147 
 * van rechthoekige doorsnede I-134 I-154 
 * van ronde as I-132 I-153 
 normaalspanningen bij ongelijkmatige * I-161 I-164 I-166 I-171 
 plastische * van staven en kokers I-152 
 zuivere * I-125 
Wringingstheorie van de Saint-Venant I-125 
Wringsconstante I-131 I-138 I-145 I-159 I-173 
Wringstijfheid I-29 I-131 I-138 I-145 I-159 I-173 III-439 
XTop van de pagina
YTop van de pagina
Yitzhaki, methode van * III-618 III-700 III-701 
ZTop van de pagina
Z-profiel I-112 I-122 I-173 
Zaagdak III-637 III-650 
Zand, beddingsconstante van * I-520 
 eigenschappen van * I-330 I-361 I-377 
 sleuven in * I-334 I-385 
Zandheuvelanalogie van Nadai I-153 I-154 
Zandpalen I-445 
Zandstralen II-51 
Zeeg II-36 II-262 II-433 
Zetkop van klinknagel II-74 
Zetting van steunpunt, effect van * III-193 III-503 III-594 
Zetting van steunpunten, effect van * op doorgaande isotrope plaat II-553 
 effect van * op doorgaande ligger II-260 
Zettingen I-443 I-445 
Zettingstheorema van Bleich en Melan III-119 III-121 III-126 
Zijhoeklas II-17 II-33 
Zuigkracht op hangdak III-15 
Zuilen I-264 
Zuivere wringing I-125 
 kenmerken van * I-132 
Zwembad I-542 
Top van de pagina Startpagina | Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden Feedback Top van de pagina