Berekening van constructies Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden | Feedback

Ivm deze webstek

Berekening van Constructies - Bouwkunde en Civiele Techniek

Mijn werk "Berekening van Constructies - Bouwkunde en Civiele Techniek", in drie boekdelen, samen ruim 2100 bladzijden van groot formaat, is niet meer verkrijgbaar in de boekhandel. Omdat er nogal eens naar wordt gevraagd, heeft mijn jongste zoon Jan, het initiatief genomen de hele tekst te plaatsen op een webstek, met name : http://www.berekeningvanconstructies.be.

Die webstek kan door iedere gegadigde kosteloos worden geraadpleegd.

Daar het elektronisch inboeken van de bladzijden van de ingebonden boekdelen nauwelijks doenlijk was, heeft Jan de tekst van mijn (losse) drukproeven geregistreerd, waarop ik destijds de nodige verbeteringen en ook persoonlijke aantekeningen had aangebracht. Dat verklaart waarom de ingeboekte tekst nogal wat doorhalingen en gekrabbel vertoont. Mij dunkt echter dat die toevoegingen de leesbaarheid niet of althans niet in een hinderlijke mate in het gedrang brengen.

In de webstek, zoals hij nu (29 januari 2003) is, ontbreken nog de diagrammen, die op uitslaande platen staan in boekdeel I, namelijk tussen de pagina's 424 en 425, en tussen de pagina's 552 en 553. Het is mogelijk dat Jan die bestanddelen alsnog zal opnemen in de webstek.

Het hoofdstuk 6 (Windbelasting) in boekdeel I is nog steeds bruikbaar, maar is toch ten dele verouderd. Men kan nieuwere gegevens betreffende windbelasting vinden in Belgische, Nederlandse en internationale normen. Een paar andere hoofdstukken bevatten ook enkele verwijzingen naar normen, die inmiddels door nieuwe normen vervangen kunnen zijn. Een en ander doet geen afbreuk aan de geldigheid van de uiteengezette berekeningsmethoden en theorieen.

Daniel Vandepitte
Emeritus hoogleraar, Universiteit Gent, België


Au sujet de Berekening van Constructies

L'auteur de Berekening van Constructies - Bouwkunde en Civiele Techniek" (Calcul des structures d'architecte et de génie civil) est Daniël Vandepitte, à présent professeur émérite de l'Université de Gand. Ce vaste ouvrage traite en profondeur le calcul d'une grande variété de types courants de structure et de certaines structures peu courantes. Il fut publié en néerlandais en trois tomes, contenant au total plus de 2100 grandes pages. Il n'est plus disponible en librairie. Parce que des ingénieurs essaient assez fréquemment de l'obtenir, un fils Vandepitte a pris l'initiative de mettre tout le contenu des trois tomes sur un site électronique, notamment :  http://www.berekeningvanconstructies.be.

         

Toute personne intéressée peut consulter ce site gratuitement et à tout moment.

   

Il s'avère que certains intéressés n'ont pas de connexion à l'Internet ou préfèrent disposer du texte sous une forme plus aisément accessible. C'est pourquoi Jan Vandepitte a enregistré tout le contenu de l'ouvrage de son père sur un CD. Quiconque veut se procurer le CD "Berekening van Constructies - Bouwkunde en Civiele Techniek" est prié :

 1. d'envoyer un message électronique à jan.vandepitte@pandora.be indiquant qu'il verse 25 euros et mentionnant clairement l'adresse complète du destinataire du CD, ainsi que sa propre adresse électronique,
 2. et de virer en même temps 25 euros au compte 
  000-0483470-22
  de Daniël Vandepitte,
  Sint-Denijslaan 433,
  B 9000 Gent
 3. si le virement vient d'un autre pays que la Belgique, il est nécessaire d'ajouter les renseignements
  IBAN BEO6 0000 4834 7022 et
  BIC BPOTBEB1.
 4. Dès que Daniël Vandepitte reçoit le paiement, il enverra le CD comme colis recommandé.
Top van de pagina Startpagina | Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden | Feedback | Webmaster Top van de pagina