Berekening van constructies - Boekdeel 1 Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden | Feedback

Hoofdstuk 8  Muren en zuilen
 
Top
1  Plaatselijke belasting op een muur of een penantI   253
    1.1  Beperking van de oplegdrukI   253
    1.2  Stijfheid van de balk, vloer of lateiI   253
2  Dragende murenI   254
    2.1  Algemene opvatting van het gebouwI   255
    2.2  Draagvermogen van de murenI   255
        2.2.1  Kritieke belastingI   255
        2.2.2  Normaalkracht in de murenI   255
        2.2.3  Geometrische slankheidI   256
        2.2.4  ExcentriciteitenI   256
        2.2.5  SterktevoorwaardeI   260
    2.3  Horizontale belastingenI   260
        2.3.1  Verdeling van de horizontale belastingI   260
        2.3.2  Profiel van en spanningen in de windstijlenI   261
    2.4  SpouwmurenI   262
3  Windbelasting van niet-dragende murenI   263
4  ZuilenI   264
Top van de pagina Startpagina | Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden Feedback Top van de pagina