Berekening van constructies - Boekdeel 1 Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden | Feedback

Hoofdstuk 6  Windbelasting
 
Top
1  Definitie van de karakteristieke windbelastingI   191
2  Statische omschrijving van de windsnelheidI   191
    2.1  Dichtheidsspectrum van de luchtsnelheidI   192
    2.2  Definitie van de gemiddelde windsnelheidI   193
    2.3  Variatie van de gemiddelde windsnelheid langs een loodlijnI   194
    2.4  Plaatsen omgeven door terrein met veranderlijke ruwheidI   195
    2.5  Bergachtige gebiedenI   195
    2.6  HozenI   196
    2.7  Variantie en spreiding van de luchtsnelheid - VlaagspectrumI   196
    2.8  Intensiteit van de turbulentieI   196
    2.9  Vergelijking van het vlaagspectrumI   197
    2.10  Ruimtelijke correlatie tussen de snelheidswisselingenI   197
3  WinddrukI   198
    3.1  StuwdrukI   198
    3.2  Bepaling van de overdruk- en windkrachtcoëfficiëntenI   199
    3.3  Getalwaarden van de overdrukcoëfficiënt γI   200
        3.3.1  AlgemeenI   200
        3.3.2  Coëfficiënt γ1 - γ2 voor vrijstaande schermen, daken en murenI   200
        3.3.3  Inwendige drukcoëfficiëntI   200
        3.3.4  Uitwendige drukcoëfficiënten voor rechthoekige gebouwen en voor cilindersI   201
    3.4  Plaatselijke winddrukI   203
    3.5  Matige en buitengewone winddrukI   204
4  Windbelasting van stijve constructiesI   205
    4.1  Uitdrukkingen voor de totale windkrachtI   205
    4.2  Getalwaarden van de windkrachtcoëfficiënt μI   205
    4.3  Matige en buitengewone windbelastingI   208
5  Werking van de wind op buigzame constructiesI   209
    5.1  Gemiddelde effect van de windsnelheidI   209
    5.2  VlaaginvloedI   209
        5.2.1  Variantie van het effect van de snelheidsschommelingenI   209
        5.2.2  Langwerpige horizontale constructie op de hoogte γe boven de grondI   210
        5.2.3  Langwerpige vertikale constructie met hoogte lI   212
        5.2.4  OpmerkingI   212
        5.2.5  Gedrongen en niet prismatische constructiesI   213
        5.2.6  Maximaal effect van de vlagen, de trillingen van de constructie buiten beschouwing gelatenI   213
    5.3  Invloed van de traagheidskrachtenI   214
        5.3.1  Variantie van het effect van de vlagen en van de traagheidskrachtenI   214
        5.3.2  Eigentrillingsvormen en eigenfrequentiesI   215
        5.3.3  Bepaling van βm voor prismatische constructiesI   216
        5.3.4  Bepaling van ηm voor constructies met constante doorsnede en massaI   217
        5.3.5  Effect van de vlagen en van de traagheidskrachtenI   218
    5.4  Omschrijving van "stijve" en "buigzame" constructiesI   218
    5.5  Verantwoording van de methode ter berekening van stijve constructiesI   219
    5.6  DempingI   219
        5.6.1  OorzakenI   219
        5.6.2  Schatting van het logaritmisch decrement δ = δ1+ δ2 + δ3 + δ4I   220
    5.7  Aërodynamische instabiliteitI   221
        5.7.1  Periodieke bewegingen veroorzaakt door wervels van VON KARMANI   221
        5.7.2  Zich zelf onderhoudende trillingenI   223
    5.8  TrillingshinderI   224
        5.8.2  Schommelingen in de windrichtingI   225
        5.8.3  Schommelingen haaks op de windrichting teweeggebracht door wervels van VON KARMANI   225
6  RekenvoorbeeldenI   225
    6.1  ReklamebordI   225
    6.2  Slank kantoorgebouwI   226
    6.3  Licht- en antennemastI   227
Top van de pagina Startpagina | Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden Feedback Top van de pagina