Berekening van constructies - Boekdeel 3 Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden | Feedback

Hoofdstuk 46  Vouwschalen
 
Top
1  AlgemeenIII 617
2  Eenvoudig opgelegde vouwschaal met enkelvoudig samenhangende doorsnedeIII 618
    2.1  Bijkomende onderstellingenIII 618
    2.2  Eenvoudig opgelegde ligger met belasting p(x)III 619
    2.3  Vouwschaal met ondersteunde ribben (toestand j = 0)III 620
    2.4  Vouwdeur met ribbelastingen (toestand j = 1)III 622
        2.4.1  Normaalspanningen in de vouwdeurIII 623
        2.4.2  Vormverandering van de vouwdeurIII 625
    2.5  Vouwdeur met momenten aangrijpend aan weerszijden van een rib (toestanden j=2, 3, . . . n-2)III 627
    2.6  SuperpositieIII 628
    2.7  Schuifstromen, schuifspanningen en hoofdspanningenIII 631
    2.8  Symmetrische, symmetrisch belaste vouwschalenIII 632
    2.9  Rekenvoorbeeld - U-vormige stalen vouwschalenIII 633
        2.9.1  InleidingIII 633
        2.9.2  Toestand j = 1III 634
        2.9.3  Toestand j = 2III 635
        2.9.4  SuperpositieIII 635
        2.9.5  Vergelijking vouwschaal-liggerIII 636
    2.10  Randvoorwaarden betreffende de dwarsdoorsnede van de vouwschaalIII 636
    2.11  Rekenvoorbeeld - ZaagdakIII 637
        2.11.1  AlgemeenIII 637
        2.11.2  Continue schaal met ondersteunde ribben (toestand j = 0)III 639
        2.11.3  Vouwdeur met ribbelastingen ( toestand j = 1 )III 640
        2.11.4  Vouwdeur met momenten aan weerszijden van de knier j ( toestanden j = 2, 3 )III 642
        2.11.5  Combinatie van toestanden j = 0, 1, 2, 3III 643
        2.11.6  Bepaling van g0 en g1III 644
        2.11.7  Dwarsmomenten, overlangse normaalspanningen en vormveranderingIII 647
        2.11.8  Schuifstromen en schuifspanningenIII 648
        2.11.9  Buitenschalen van het zaagdak of dak bestaand uit weinig schalenIII 650
        2.11.10  Snellere berekening van de binnenschalenIII 650
3  Voorspanning van vouwschalenIII 653
    3.1  Vouwschalen samengesteld uit vooraf voorgespannen platenIII 653
    3.2  Voorspanning van monolithische vouwschalenIII 653
        3.2.1  Toestand j = 1 - Spanningen in de vouwdeurIII 654
        3.2.2  Toestand j = 1 - Vormveranderig van de vouwdeurIII 654
        3.2.3  SuperpositieIII 656
        3.2.4  Schoufspanningen en hoofdspanningenIII 656
    3.3  RekenvoorbeeldIII 657
        3.3.1  Toestand j = 1III 657
        3.3.2  SuperpositieIII 658
        3.3.3  Vergelijking van de effecten van voorspanning en belastingIII 660
4  Eenvoudig opgelegde vouwschaal met tweevoudig samenhangende doorsnedeIII 660
    4.1  BerekeningsmethodeIII 660
    4.2  Toepassing op een betonnen kokerliggerIII 662
        4.2.1  InleidingIII 662
        4.2.2  Toestand j = 1III 662
        4.2.3  Toestanden j = 2, j = 3 en j = 4III 664
        4.2.4  Toestand j = 5III 665
        4.2.5  Controle met de stelling van BettiIII 667
        4.2.6  SuperpositieIII 668
        4.2.7  Vergelijking met de liggerberekeningIII 669
        4.2.8  Praktische opvatting van de doosliggerIII 670
5  Vouwschalen met uitkragingen of/en met meer dan twee steunpuntenIII 670
    5.1  AlgemeenIII 670
    5.2  Belastingsverdelingen p(x) die voldoen aan p(x) = k.v(x)III 671
    5.3  Eigenschappen van de eigenfunctiesIII 673
    5.4  Toestanden j = 0 en j = 1III 674
    5.5  Toestanden js = 2, 3, . . ., n-2 van de vouwdeurIII 675
    5.6  SuperpositieIII 676
    5.7  Gang van de berekeningIII 677
    5.8  VoorbeeldIII 677
6  Exacte theorieIII 678
    6.1  AlgemeenIII 678
    6.2  PlaatwerkingIII 679
    6.3  SchijfwerkingIII 682
    6.4  Plaatstijfheidmatrices in betrekking tot het plaatselijk en tot het algemene assenstelselIII 685
    6.5  Vouwschaal met gegeven ribbelastingen of/en - verplaatsingenIII 688
    6.6  Rekenvoorbeeld - Stalen U-liggerIII 690
    6.7  Vouwschaal met belasting langs en tussen de ribbenIII 693
        6.7.1  Belasting langs een of een paar met x-as evenwijdige rechtenIII 693
        6.7.2  Willekeurig verdeelde belastingIII 694
            6.7.2.1  Splitsing van het probleemIII 694
                6.7.2.1.1  Eerste stadiumIII 694
                6.7.2.1.2  Tweede stadiumIII 694
            6.7.2.2  Berekening van vasthoudkrachten en -momentenIII 694
            6.7.2.3  Vasthoudmomenten en -krachten voor gelijkmatige plaatbelasting in de y´- of z´-richtingIII 697
            6.7.2.4  Totale spankrachten in een willekeurig puntIII 698
    6.8  Vouwschaal met tussensteunpunten en/of tussenverbandenIII 699
        6.8.1  Tussensteunpunten III 699
        6.8.2  TussenverbandenIII 700
    6.9  Rekenvoorbeeld - Doorgaand doosligger met of zonder tussenverbandIII 702
        6.9.1  GegevensIII 702
        6.9.2  Toestand 0III 702
        6.9.3  Toestand 1III 702
        6.9.4  Toestanden 2 en 3III 704
        6.9.5  Krachtverdeling in de doorgaande doosligger zonder tussenverbandIII 704
        6.9.6  Toestanden 4 en 5III 705
        6.9.7  Krachtverdeling in de doorgaande ligger met schrankverbandIII 705
Top van de pagina Startpagina | Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden Feedback Top van de pagina