Berekening van constructies - Boekdeel 3 Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden | Feedback

Hoofdstuk 45  Krachtenmethode
 
Top
1  AlgemeenIII 575
2  Theorie en toepassing van de krachtenmethodeIII 576
    2.1  Slapheidsmatrix van een staafIII 576
    2.2  Matrix H voor een staafwerkIII 577
    2.3  Invloedswaardenmatrix BIII 578
    2.4  Stelling van ClebschIII 578
    2.5  Statisch bepaalde staafconstructiesIII 579
    2.6  Statisch onbepaalde staafwerkenIII 580
        2.6.1  Hoofdsysteem - ReactiekrachtenvectorIII 580
        2.6.2  VergelijkingenIII 581
        2.6.3  Berekening van R, Q en D zonder inversie van F4III 582
        2.6.4  Invloedswaardenmatrix en slapheidsmatrix voor een statisch onbepaald staafwerkIII 583
    2.7  Rekenvoorbeeld - Ruimtelijk vakwerkIII 584
    2.8  Gebruik van homogene vectoren en matricesIII 586
    2.9  Verwaarlozing van de normaalkrachtvervorming van staafwerkenIII 588
    2.10  Toepassingsvoorbeeld - Eenbeukig raamspantIII 588
        2.10.1  Gegevens - Te hanteren vectorenIII 588
        2.10.2  Effect van een algemene knoopbelastingIII 589
        2.10.3  Effect van een bijzondere belastingIII 591
    2.11  Keuze van het hoofdsysteem en van de bestanddelen van de reactiekrachtenvector RIII 592
    2.12  Effect en oorzaak van voorgeschreven knoopverplaatsingenIII 594
3  Automatische variant van de krachtenmethodeIII 595
    3.1  InleidingIII 595
    3.2  Gedetailleerd voorbeeld van berekeningIII 596
        3.2.1  Evenwichtsmatrix E van het raamwerkIII 596
        3.2.2  Omzetting van de evenwichtsvergelijking L = EQIII 597
        3.2.3  Samenstelling van de vector RIII 599
        3.2.4  Constructie van de invloedswaardenmatrices Bl en BrIII 600
        3.2.5  Voortzetting van de berekeningIII 601
    3.3  Algemeen rekenprocesIII 601
        3.3.1  Samenstelling van de evenwichtsmatrix E van het staafwerkIII 601
        3.3.2  Algoritme ter berekening van de invloedswaardenmatrices Bl en BrIII 602
        3.3.3  Berekening van de onbekenden R, de spankrachten Q en de knoopverplaatsingen DIII 602
        3.3.4  Staafbelastingen tussen de knopenIII 603
    3.4  Kanttekeningen bij het rekenprocesIII 603
        3.4.1  Invloedswaardenmatrix Bl met minder dan m kolommenIII 603
        3.4.2  Automatische berekening en hantering van de statisch bepaalde spankrachtenvector Ql in plaats van de matrix BlIII 603
        3.4.3  Afhankelijkheid van evenwichtsvergelijkingenIII 604
        3.4.4  Kinematische instabiliteit van stavenstelselsIII 604
        3.4.5  Hoedanigheid van de automatisch gekozen onbekendenvector RIII 605
    3.5  Rekenvoorbeeld - Ruimtelijke kapspantIII 606
        3.5.1  GegevensIII 606
        3.5.2  EvenwichtsmatrixIII 606
        3.5.3  Belastingsvector - Berekening van de invloedswaardenmatrices Bl en BrIII 608
        3.5.4  Berekening van de krachtverdeling en van enkele verplaatsingenIII 609
        3.5.5  Berekening van de staafkrachten in één belastingstoestandIII 609
        3.5.6  Kinematische instabiliteit gepaard gaand met verwijdering van een steltIII 610
    3.6  Rekenvoorbeeld - Verstijfde buigingsboog met schuine hangersIII 610
        3.6.1  Voordelen van scheve hangers - GegevensIII 610
        3.6.2  Werkwijze om invloedslijnen te bepalenIII 611
        3.6.3  Samenstelling van de matrix H en van de evenwichtsmatrix EIII 612
        3.6.4  Berekening van de spankrachten QIII 613
4  Voor- en nadelen van de verplaatsingenmethode en de krachtenmethodeIII 614
Top van de pagina Startpagina | Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden Feedback Top van de pagina