Berekening van constructies - Boekdeel 3 Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden | Feedback

Hoofdstuk 43  Overdrachtsmethode
 
Top
1  InleidingIII 417
    1.1  ToepassingsgebiedIII 417
    1.2  ToestandsvectorIII 418
    1.3  Verdeling van de ligger in motenIII 418
    1.4  Principe van de overdrachtsmethodeIII 418
2  Rechte liggers met één overspanningIII 419
    2.1  MootmatrixIII 419
        2.1.1  Moot met gelijkmatige belastingIII 419
        2.1.2  Anders dan gelijkmatig belaste mootIII 420
    2.2  KnoopmatrixIII 422
    2.3  VeldmatrixIII 422
    2.3  Verend steunpuntIII 421
    2.4  Berekening van de toestandsvectoren voor een scharnierloze liggerIII 423
    2.5  Toepassing op een verend ondersteunde liggerIII 424
    2.6  Berekening van de toestandsvectoren voor een scharnierliggerIII 426
        2.6.1  WerkwijzeIII 426
        2.6.2  ToepassingsvoorbeeldIII 426
            2.6.2.1  Puntlast opgenomen in een knoopmatrixIII 426
            2.6.2.2  Puntlast verwerkt in een mootmatrixIII 428
3  Rechte liggers met meer dan een overspanningIII 428
    3.1  Knleine toestandsvector en kleine veldmatrixIII 428
    3.2  Liggermatrix voor een ligger op mesopleggingenIII 429
    3.3  Ligger met rotatieveren bevestigd aan de starre tussensteunpuntenIII 430
    3.4  Bepaling van de toestandsgroothedenIII 430
    3.5  ToepassingsvoorbeeldIII 431
        3.5.1  Eerste werkwijzeIII 431
        3.5.2  Tweede werkwijzeIII 434
    3.6  Praktische toepassing van de overdrachtsmethodeIII 434
    3.7  Bepaling van invloedslijnenIII 435
    3.8  ToepassingsvoorbeeldIII 436
        3.8.1  Moot-, knoop-, veld- en liggermatricesIII 436
        3.8.2  Invloedslijn voor een dwarskrachtIII 437
        3.8.3  Invloedslijn voor een buigend momentIII 438
4  Kromme en veelhoekige liggersIII 439
    4.1  InleidingIII 439
    4.2  OnderstellingenIII 440
    4.3  MootmatrixIII 440
        4.3.1  Notaties en tekenafsprakenIII 440
        4.3.2  Mootmatrix voor een naar rechts gekromde mootIII 442
        4.3.3  Mootmatrix voor een naar links gekromde mootIII 443
        4.3.4  Mootmatrix voor een rechte mootIII 444
        4.3.5  Mootmatrix voor een elleboogIII 445
    4.4  KnoopmatrixIII 445
    4.5  VeldmatrixIII 446
    4.6  Kromme ligger met één overspanningIII 447
    4.7  Kleine toestandsvectoren en kleine veldmatrixIII 448
    4.8  LiggermatrixIII 448
    4.9  Berekening van de toestandsvectoren voor een doorgaande liggerIII 449
    4.10  Doorgaande ligger met niet onder het dwarskrachtmiddelpunt geplaatste taatsopleggingenIII 449
    4.11  ToepassingsmogelijkhedenIII 452
    4.12  Schrankverbanden - Overdwarse buigspanningen in kokerwandenIII 453
        4.12.1  Liggerdoorsnede waarin een uitwendig moment om de liggeras aangrijptIII 453
        4.12.2  Liggergedeelte zonder geconcentreerd om de liggeras werkend, uitwendig momentIII 454
            4.12.2.1  In de dwarsvlakken werkende, tangentiële krachtenIII 454
            4.12.2.2  Horizontale, middelpuntvliedende krachtenIII 455
            4.12.2.3  Overdwarse buigspanningen in de kokerwandenIII 455
    4.13  RekenvoorbeeldIII 457
Top van de pagina Startpagina | Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden Feedback Top van de pagina