Berekening van constructies - Boekdeel 3 Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden | Feedback

Hoofdstuk 42  Vierendeelliggers en -bogen
 
Top
1  AlgemeenIII 367
2  BasisvergelijkingenIII 369
    2.1  Constitutieve betrekkingenIII 369
        2.1.1  Onderstelling nopens de variatie van de buigstijfheidIII 369
        2.1.2  Uitdrukking voor de knoopmomenten Ml en MrIII 370
        2.1.3  RekenvoorbeeldIII 372
        2.1.4  Berekening van de vasthoudmomentenIII 373
    2.2  Betrekkingen tussen de koordeverdraaiingenIII 374
    2.3  Evenwichtsvergelijking voor een deel van een eenvoudig opgelegde vierendeelliggerIII 375
        2.3.1  Veld met niet-evenwijdige randenIII 375
        2.3.4  Veld met evenwijdige randenIII 377
3  Krachtverdeling in eenvoudig opgelegde vierendeelliggersIII 378
    3.1  MomentenverdelingIII 378
        3.1.1  Ligger met eindstijlenIII 378
        3.1.2  Ligger zonder eindstijlen, mogelijk met veelhoekige onderrandIII 378
        3.1.3  Symmetrische vierendeelliggersIII 378
            3.1.3.1  Vierendeelligger met een horizontale symmetrieas en waarvan de belasting keersymmetrsich is ten opzichte van die asIII 379
            3.1.3.2  Vierendeelligger met vertikale symmetrieasIII 379
                3.1.3.2.1  Spiegelsymmetrische belastingIII 379
                3.1.3.2.2  Keersymmetrische belastingIII 379
                3.1.3.2.3  Willekeurige belastingIII 380
    3.2  NormaalkrachtenIII 380
        3.2.1  Algemene werkwijzeIII 380
        3.2.2  Formules voor de normaalkrachtenIII 380
            3.2.2.1  Normaalkrachten in de bovenrandIII 381
            3.2.2.2  Normaalkrachten in de onderrandIII 381
            3.2.2.3  Normaalkrachten in de stijlenIII 381
    3.3  RekenvoorbeeldIII 382
        3.3.1  Gegevens en constitutieve betrekkingenIII 382
        3.3.2  Spiegelsymmetrische belastingIII 384
        3.3.3  Keersymmetrische belastingIII 385
        3.3.4  Knoopmomenten, dwarskrachten en normaalkrachtenIII 386
4  Invloedslijnen voor knoopmomentenIII 388
    4.1  Rechtstreekse bepaling van invloedswaardenIII 388
    4.2  Invloedslijnen voor knoopmomentenIII 388
        4.2.1  Bepaling van de invloedslijnIII 388
        4.2.2  ToepassingsvoorbeeldIII 390
5  VoorontwerpberekeningenIII 391
    5.1  Grondslag van benaderingIII 391
    5.2  Benaderde momentenverdeling bij gegeven belastingIII 391
    5.3  Benaderde invloedslijnen voor knoopmomentenIII 393
        5.3.1  Invloedslijnen voor momenten in linkereinden van randstavenIII 394
        5.3.2  Invloedslijnen voor knoopmomenten in wandstavenIII 395
        5.3.3  Invloedslijnen voor knoopmomenten in wandstavenIII 395
        5.3.4  Invloedslijnen voor liggers met constante hoogteIII 396
    5.4  ToepassingsvoorbeeldIII 396
        5.4.1  Belasting door een puntlastIII 396
        5.4.2  Invloedslijn m´´5tIII 397
6  Doorgaande vierendeelliggersIII 397
    6.1  BerekeningsmethodeIII 397
    6.2  RekenvoorbeeldIII 399
    6.3  Invloed van de continuïteit op de krachtverdeling in vierendeelliggersIII 401
7  VierendeelbogenIII 403
    7.1  InleidingIII 403
    7.2  BerekeningsmethodeIII 403
    7.3  RekenvoorbeeldIII 404
8  Kraagligger in een gevelconstructieIII 406
    8.1  GegevensIII 406
    8.2  Constitutieve betrekkingenIII 407
    8.3  Vergelijkingen, hoekverdraaiingen en knoopmomentenIII 408
9  Knopen van vierendeelliggersIII 409
    9.1  Knopen met afrondingen of afschuiningenIII 409
        9.1.1  Stalen vierendeelliggersIII 409
        9.1.2  Betonnen vierendeelliggersIII 413
    9.2  RekenvoorbeeldIII 413
        9.2.1  Horizontale doorsnede van een stijlIII 414
        9.2.2  Doorsnede van de onderrandIII 415
Top van de pagina Startpagina | Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden Feedback Top van de pagina