Berekening van constructies - Boekdeel 3 Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden | Feedback

Hoofdstuk 41  Instabiliteit van raamspanten
 
Top
1  Elastische instabiliteit van raamspanten en van delen van raamspantenIII 269
    1.1  Knikbelasting van een niet-schrankend kolomgedeelteIII 269
        1.1.1  Kolom in een tussenverdiepIII 269
        1.1.2  Kolom onder het dakIII 271
    1.2  Knikbelasting van een schrankend kolomgedeelteIII 272
        1.2.1  Berekening van knikdiagrammenIII 272
        1.2.2  ToepassingsvoorbeeldIII 276
            1.2.7.5  Invloed van een zwakke kolomIII 287
    1.3  Kritieke waarde van de belastingsparameter voor een ongeschoord elastisch raamspantIII 276
        1.3.1  Bepaling van het laagste nulpunt van de determinant van de stijfheidsmatrixIII 276
        1.3.2  EnergiemethodeIII 278
        1.3.3  Methode van HorneIII 279
        1.3.4  Methode van WoodIII 280
            1.3.4.1  Het gelijkwaardige rek van GrinterIII 280
            1.3.4.2  Benaderende bepaling van γcrIII 282
        1.3.5  Vergelijking van de vier methodenIII 283
        1.3.6  Schatting van de veerconstante K voor een wand gevat in een stijl- en regelwerkIII 284
        1.3.7  RekenvoorbeeldIII 284
            1.3.7.1  Bepaling van het laagste nulpunt van de determinant van de stijfheidsmatrixIII 285
            1.3.7.2  EnergiemethodeIII 285
            1.3.7.3  Methode van HorneIII 286
            1.3.7.4  Methode van WoodIII 286
2  Stalen raamwerken met betonnen of stalen stabiliteitsverbandenIII 288
    2.1  Samenstelling van en algemene krachtwerking in de constructieIII 288
    2.2  Berekening van de kolommen en van de aansluitende balkenIII 290
        2.2.1  Te beschouwen belastingstoestandenIII 290
        2.2.2  Eerste geval - De kinderbinten worden berekend volgens de plasticiteitsleerIII 291
        2.2.3  Tweede geval - De kinderbinten worden elastisch berekendIII 292
            2.2.3.1  Algemene trekken van de methode van WoodIII 292
            2.2.3.2  Toelaatbaar moment om de sterke as zIII 293
            2.2.3.3  Bepaling van de rekenwaarden van de momentenIII 294
            2.2.3.4  Sterktevoorwaarden voor een kolomIII 296
            2.2.3.5  Voorbeeld van berekening van een tussenkolom en van de aansluitende liggersIII 298
            2.2.3.6  Voorbeeld van berekening van een hoekkolom en van de aansluitende balkenIII 302
            2.2.3.7  Ontwerp met onbelaste kinderbintenIII 306
    2.3  Berekening van stabiliteitsverbandenIII 306
3  Ongeschoorde stalen raamwerkenIII 307
    3.1  Zorgvuldige bepaling van de bezwijkbelastingsparameter γuIII 308
        3.1.1  Diverse berekeningswijzen en bijbehorende toestandslijnenIII 308
            3.1.1.1  Star-plastische berekening van de eerste ordeIII 309
            3.1.1.2  Star-plastische berekening van de tweede ordeIII 309
            3.1.1.3  Vertakking van het evenwichtIII 309
            3.1.1.4  Elastische berekening van de eerste ordeIII 309
            3.1.1.5  Elastische berekening van de tweede ordeIII 310
        3.1.2  Werkelijke toestandskrommeIII 310
        3.1.3  RekenvoorbeeldIII 311
            3.1.3.1  Bepaling van de toestandslijnen 1 tot 5III 311
            3.1.3.2  Bepaling van de toestandslijn 6 en van γuIII 312
            3.1.3.3  Nadere beschouwingen omtrent de bezwijktoestandIII 314
            3.1.3.4  Mogelijke verfijningen van de berekeningsmethodeIII 315
            3.1.3.5  Plaatselijke plooien van de kolomonderdelenIII 316
    3.2  Benaderende bepaling van γu met de formule van Merchant-Rankine-WoodIII 316
        3.2.1  Formule van Merchant-RankineIII 316
        3.2.2  Formule van Merchant-Rankine-WoodIII 318
    3.3  Richtlijnen van de ECCSIII 319
    3.4  Sterktevoorwaarden voor de afzonderlijke stijlenIII 321
    3.5  Grenstoestand met betrekking tot de vervormbaarheidIII 321
4  Betonnen drukstavenIII 323
    4.1  Kenschets van de stabiliteitscontrole voor betonnen drukstaven en raamspantenIII 323
    4.2  M-N-χ diagrammenIII 324
        4.2.1  Bepaling van een punt van de χ-M-kromme voor een gegeven NIII 324
        4.2.2  Verdiscontering van kruipIII 327
        4.2.3  Samenstelling van M-N-χ-diagrammenIII 327
    4.3  Excentriciteiten van de drukkrachtIII 328
    4.4  Algemene iteratieve methodeIII 329
    4.5  Methode met benaderde uitbuigingIII 331
        4.5.1  Betrekking uitbuiging-kromming voor de kritieke doorsnedeIII 331
        4.5.2  Bepaling van het opneembaar moment van de eerste ordeIII 332
        4.5.3  Praktische toepassing van de methodeIII 333
        4.5.4  Belasting van lange duurIII 333
    4.6  Verbetering van de methode met benaderde uitbuigingIII 334
        4.6.1  Verbeterd opneembaar moment van de eerste ordeIII 334
        4.6.2  RekenvoorbeeldIII 336
    4.7  Kolom waarin het moment van de eerste orde lineair verandertIII 336
    4.8  Vereenvoudigde methodeIII 337
        4.8.1  WerkwijzeIII 337
        4.8.2  RekenvoorbeeldIII 338
    4.9  Methode van de toeslagexcentriciteitIII 339
5  Geschoorde betonnen raamwerkenIII 340
    5.1  Omschrijving van een geschoord spantIII 340
    5.2  Berekening van de raamwerkstavenIII 340
        5.2.1  WerkwijzeIII 340
        5.2.2  RekenvoorbeeldenIII 341
            5.2.2.1  BuitenwandIII 341
            5.2.2.2  BinnenwandIII 342
        5.2.3  Rekenvoorbeeld met verdiscontering van kruipIII 343
    5.3  Berekening van stabiliteitsverbandenIII 344
        5.3.1  AlgemeenIII 344
        5.3.2  RekenvoorbeeldIII 345
            5.3.2.1  GegevensIII 345
            5.3.2.2  Voorlopige vaststelling van de beton- en wapeningsdoorsnedenIII 346
            5.3.2.3  Eerste benadering voor de buigende momentenIII 347
            5.3.2.4  Betere bepaling van de buigende momentenIII 348
            5.3.2.5  Nazien van de sterktevoorwaardenIII 349
        5.3.3  ToelichtingIII 349
6  Ongeschoorde betonnen raamwerkenIII 350
    6.1  InleidingIII 350
    6.2  Constitutieve betrekkingen en vasthoudmomenten voor een staaf met veranderlijke buigstijfheidIII 351
    6.3  Uitdrukking voor de buigende momenten in een stijlIII 352
    6.4  Algemene ontwerp- en berekeningsmethodeIII 352
        6.4.1  BetondoorsnedenIII 352
        6.4.2  Eerste berekeningscyclusIII 353
        6.4.3  Tweede berekeningscyclusIII 353
        6.4.4  Derde en volgende berekeningscyclussenIII 354
        6.4.5  Mogelijke wijzigingen van het ontwerpIII 354
        6.4.6  Stabiliteitscontrole van een bestaand ontwerpIII 355
        6.4.7  Gebruikstoestand van een ontworpen raamspantIII 355
        6.4.8  Stabiliserende invloed van gemetselde of andere wandenIII 355
    6.5  Toelichting bij en praktische uitwerking van de algemene ontwerpmethodeIII 356
        6.5.1  Maatregelen en bevordering van convergentieIII 356
        6.5.2  Bepaling van de benodigde bewapeningIII 356
            6.5.2.1  Symmetrisch gewapende kolommenIII 356
            6.5.2.2  SpantregelsIII 357
        6.5.3  Berekening van de kromming en van de buigstijfheidIII 358
        6.5.4  Berekening van de buigstijfheid in of nabij een momentennulpuntIII 360
            6.5.4.1  Buigstijfheid van een niet-samengedrukt prismaIII 361
            6.5.4.2  Buigstijfheid van een symmetrisch gewapende kolomIII 361
        6.5.5  Berekening van de integralenIII 361
    6.6  ToepassingsvoorbeeldIII 362
    6.6  Vereenvoudigingen van de ontwerpmethode en andere methodenIII 364
Top van de pagina Startpagina | Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden Feedback Top van de pagina