Berekening van constructies - Boekdeel 3 Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden | Feedback

Hoofdstuk 40  Vereffeningsmethoden
 
Top
1  InleidingIII 227
2  Methode van CrossIII 227
    2.1  Systemen zonder knoopverschuivingenIII 228
        2.1.1  OverdrachtscoëfficiëntenIII 228
        2.1.2  VereffeningscoëfficiëntenIII 229
        2.1.3  Beginsel van de methode van CrossIII 229
        2.1.4  Praktische uitvoering van de berekeningIII 231
        2.1.5  Overkragende stavenIII 233
        2.1.6  RekenvoorbeeldIII 234
        2.1.7  Andere oplossing voor systemen met scharnierende stavenIII 235
    2.2  Systemen met onbekende knoopverschuivingenIII 237
        2.2.1  WerkwijzeIII 237
        2.2.2  Stelsel met graad van kinematische onbepaaldheid lIII 238
        2.2.3  Stijl- en regelwerkIII 239
        2.2.4  RekenvoorbeeldIII 239
        2.2.5  Andere gevallenIII 242
    2.3  Stelsel met bekende knoopverschuivingenIII 242
    2.4  Symmetrische stavenstelselsIII 242
        2.4.1  Spiegelsymmetrische belasting of vervormingIII 242
            2.4.1.1  Even aantal beukenIII 242
            2.4.1.2  Oneven aantal beukenIII 242
        2.4.2  Keersymmetrische belasting of vervormingIII 243
            2.4.2.1  Even aantal beukenIII 243
            2.4.2.2  Oneven aantal beukenIII 244
    2.5  Samenstel van niet-prismatische stavenIII 244
        2.5.1  Overdrachts- en vereffeningscoëfficiëntenIII 244
        2.5.2  AanvangsmomentenIII 245
        2.5.3  Liggers in de middenbeuk van een symmetrisch raamwerkIII 246
            2.5.3.1  Spiegelsymmetrische belastingIII 246
            2.5.3.2  Keersymmetrische belastingIII 246
3  Methode van Cross-KammüllerIII 247
    3.1  FormulesIII 247
    3.2  Gang van de berekening voor een stelsel zonder knoopverschuivingenIII 248
    3.3  Stelsels met knoopverschuivingenIII 249
    3.4  Voorbeeld van berekening voor een driehoeksvakwerkIII 249
4  Methode van Cross-Van RusseltIII 251
    4.1  InleidingIII 251
    4.2  Spanten waarvan elke regel alle stijlen ontmoetIII 251
        4.2.1  OverdrachtscoëfficiëntenIII 251
        4.2.2  VereffeningsverhoudingenIII 252
        4.2.3  Horizontale belastingskrachten ter hoogte van spantregelsIII 253
            4.2.3.1  Momenten in het spant met ondraaibare knopenIII 253
            4.2.3.2  Beginsel van de methodeIII 254
            4.2.3.3  RekenvoorbeeldIII 255
        4.2.4  Willekeurige horizontale belastingIII 257
        4.2.5  Vertikale of willekeurige belastingIII 259
            4.2.5.1  WerkwijzeIII 259
            4.2.5.2  ToepassingsvoorbeeldIII 259
        4.2.6  Scharnierend ondersteunde stijlenIII 259
        4.2.7  Stijlen van ongelijke hoogteIII 259
        4.2.8  Symmetrische stijl- en regelwerkenIII 260
            4.2.8.1  Halvering van het spantIII 260
            4.2.8.2  Eenbeukig raamwerkIII 261
            4.2.8.3  RekenvoorbeeldIII 261
    4.3  Spanten waarvan niet elke regel alle stijlen treftIII 262
        4.3.1  OverbrengingsverhoudingenIII 262
        4.3.2  VereffeningscoëfficiëntenIII 264
        4.3.3  Formules voor andere stavenschema'sIII 264
        4.3.4  Inklemmingsmomenten afkomstig van horizontale krachtenIII 264
        4.3.5  ToepassingsvoorbeeldIII 265
Top van de pagina Startpagina | Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden Feedback Top van de pagina