Berekening van constructies - Boekdeel 3 Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden | Feedback

Hoofdstuk 39  Methode van Gehler
 
Top
1  Stijl en regelwerkenIII 161
    1.1  Algemene methodeIII 161
        1.1.1  Verband tussen de knoopmomenten en de knoop- en koorderotatiesIII 161
        1.1.2  Tekenafspraken en constitutieve betrekkingenIII 163
        1.1.3  Draaiingsevenwicht van een knoopIII 164
        1.1.4  Horizontaal evenwicht van een deel van het stijl- en regelwerkIII 164
        1.1.5  Berekening van de buigende momenten en van de dwarskrachtenIII 165
        1.1.6  Raamwerk met niet-gefundeerde stijlenIII 166
        1.1.7  Invloed van de afmetingen der knopenIII 167
        1.1.8  Invloed van de dwarskrachtvervormingIII 169
            1.1.8.1  Invloed op de rotatie van de staafdoorsnedenIII 169
            1.1.8.2  Constitutieve betrekkingenIII 171
            1.1.8.3  Berekening van de inklemmingsmomentenIII 172
        1.1.9  InvloedslijnenIII 172
    1.2  Ingeklemd eenbeukig raamIII 173
        1.2.1  Gelijkmatige belasting van de liggerIII 173
        1.2.2  Puntlast Q in het midden van de liggerIII 174
        1.2.3  Horizontale kracht H ter hoogte van de spantregelIII 174
        1.2.4  Invloedslijn voor een buigend momentIII 175
    1.3  Eenbeukig raam met scharnierende stijlenIII 176
        1.3.1  Gelijkmatige belasting van de liggerIII 176
        1.3.2  Puntlast Q in het midden van de liggerIII 176
        1.3.3  Horizontale kracht H ter hoogte van de spantregelIII 176
    1.4  Meerbeukig portaalIII 176
        1.4.1  Portaal met ingeklemde kolommenIII 176
        1.4.2  Spant met scharnierende stijlenIII 177
        1.4.3  Portaal waarvan de ligger niet alleen door stijlen ondersteund isIII 177
        1.4.4  RekenvoorbeeldIII 178
    1.5  Symmetrisch eenbeukig raamwerk met verdiepingenIII 180
        1.5.1  Symmetrische vertikale belasting van de spantregelsIII 180
        1.5.2  Horizontale krachten ter hoogte van de spantregelsIII 180
            1.5.2.1  FormulesIII 180
            1.5.2.2  RekenvoorbeeldIII 181
            1.5.2.3  BenaderingIII 182
    1.6  Meerbeukig raamwerk met verdiepingenIII 182
        1.6.1  Algemene formulesIII 182
        1.6.2  RekenvoorbeeldIII 183
        1.6.3  Vereenvoudiging van de oplossing voor symmetrische spantenIII 183
        1.6.4  RekenvoorbeeldIII 184
            1.6.4.1  Spiegelsymmetrische belastingIII 184
            1.6.4.2  Keersymmetrische belastingIII 185
        1.6.5  Benadering voor het effect van horizontale krachtenIII 185
        1.6.6  Ongunstigste plaatsing van de vertikale belastingIII 185
2  Bepaling van de normaalkrachtenIII 187
    2.1  Algemene werkwijzeIII 187
    2.2  RekenvoorbeeldIII 187
3  Systemen met schuive stavenIII 188
    3.1  Algemene methodeIII 189
    3.2  RekenvoorbeeldIII 190
    3.3  Andere toepassingenIII 191
4  Stelsels met bekende knoopverplaatsingenIII 193
    4.1  Zetting van liggersteunpuntenIII 193
    4.2  Voorspanning van de ligger van een portaalIII 193
    4.3  DriehoeksvakwerkenIII 195
        4.3.1  VergelijkingenIII 195
        4.3.2  Gelijkbenige driehoekIII 196
        4.3.3  Andere toepassingIII 197
5  Invloed van verwaarloosde vervormingen of stijfheden op de krachtverdelingIII 198
    5.1  WerkwijzeIII 199
    5.2  Toepassing voor een stavenstelsel, dat overwegend op buiging werktIII 199
    5.3  Toepassing voor een driehoeksvakwerk met stijve knopenIII 200
6  Samenstel van niet-prismatische stavenIII 201
    6.1  Constitutieve betrekkingenIII 201
    6.2  Inklemmingsmomenten voor een belaste staafIII 202
7  Systemen met kromme stavenIII 203
    7.1  Constitutieve betrekkingenIII 203
    7.2  Gang van de berekening voor een systeem met kromme stavenIII 206
    7.3  Formules voor een parabolische boog met I cos α = cteIII 207
    7.4  RekenvoorbeeldIII 207
8  Berekeningen van de tweede ordeIII 209
    8.1  Inachtneming van het P-Δ-effectIII 209
    8.2  Benaderende en nauwkeurige berekening in het elastische stadiumIII 211
        8.2.1  Benaderende en nauwkeurige toepassing van de vergelijkingen (11) en (87)III 211
        8.2.2  Het superpositiebeginsel voor een samengedrukte of uitgerekte staafIII 211
        8.2.3  Constitutieve betrekkingen voor samengedrukte of uitgerekte staven - EvenwichtsvergelijkingIII 212
        8.2.4  Vasthoudmomenten voor een overdwars belaste, samengedrukte of uitgerekte staafIII 216
        8.2.5  Nauwkeurige verdiscontering van de twee effecten van de tweede ordeIII 216
    8.3  Voorbeeld van toepassing van de benaderingsmethodeIII 216
    8.4  Voorbeelden van toepassing van de nauwkeurige methodeIII 218
        8.4.1  Stijl- en regelwerkIII 218
        8.4.2  DriehoeksvakwerkenIII 219
            8.4.2.1  VergelijkingenIII 219
            8.4.2.2  RekenvoorbeeldIII 220
9  Instabiliteit van driehoeksvakwerken in hun vlakIII 221
    9.1  Vertakking van het evenwicht van een vakwerk in zijn geheelIII 221
        9.1.1  Berekening van de bifurcatiebelastingIII 221
        9.1.2  RekenvoorbeeldIII 221
    9.2  Instabiliteit door divergentie van het evenwichtIII 222
Top van de pagina Startpagina | Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden Feedback Top van de pagina