Berekening van constructies - Boekdeel 3 Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden | Feedback

Hoofdstuk 38  Bezwijkanalyse
 
Top
1  Trapsgewijze berekeningIII 45
    1.1  UitgangspuntIII 45
    1.2  Tussenstadiums, bezwijktoestand, vervormingIII 46
    1.3  Ontlasting, blijvende spanningen en vervormingen, herbelastingIII 47
    1.4  Plastische sterktereserve - Nut van plastische en elastische berekeningenIII 49
    1.5  Voor- en nadelen van de trapsgewijze berekeningIII 50
2  Grondstellingen van de bezwijkanalyseIII 50
    2.1  Onderstellingen en beperkingenIII 50
    2.2  Omschrijving van een bezwijktoestandIII 52
    2.3  Onveranderlijkheid van de inwendige krachtverdeling gedurende het bezwijkenIII 53
    2.4  Veilige, statisch toelaatbare belastingen en kinematisch bepaalde belastingsparametersIII 54
    2.5  Statisch theoremaIII 55
    2.6  Kinematisch theoremaIII 56
    2.7  Enigheid van de bezwijkbelastingIII 57
    2.8  Axioma van FeinbergIII 57
    2.9  Invloed van eigenspanningen en opstelfoutenIII 57
    2.10  Grondstellingen van de bezwijkanalyse voor andere soorten van constructiesIII 57
    2.11  Veralgemening van de grondstellingen van de bezwijkanalyseIII 58
    2.12  Verdere veralgemening van het statische theoremaIII 59
3  Methoden ter bepaling van de bezwijkbelasting of van het vereiste vloeimomentIII 60
    3.1  Voorbeeld van toepassing van de grondstellingen van de bezwijkanalyseIII 60
    3.2  Beperking van de geldigheid van de bezwijkanalyse voor driehoeksvakwerkenIII 62
    3.3  Ongeldigheid van het superpositiebeginselIII 63
    3.4  Kinematische methodeIII 63
        3.4.1  Uiteenzetting van de methodeIII 63
        3.4.2  ToepassingsvoorbeeldIII 65
            3.4.2.1  Bezwijkbelasting en bezwijkmechanismeIII 65
            3.4.2.2  Momentenverdeling in de bezwijktoestandIII 67
        3.4.3  RekenvoorbeeldIII 69
        3.4.4  Constructies met gelijkmatige belastingIII 71
        3.4.5  RekenvoorbeeldIII 72
    3.5  Statische methodeIII 74
        3.5.1  Uiteenzetting van de methodeIII 74
        3.5.2  Toepassing op een doorgaande liggerIII 78
            3.5.2.1  Ontwerpen van een ligger met voorgeschreven draagvermogenIII 78
            3.5.2.2  Draagvermogen van een ligger met gegeven doorsnedenIII 79
        3.5.3  Toepassing op een tweebeukig spant met voorgeschreven draagvermogenIII 80
    3.6  Lineaire programmeringIII 87
        3.6.1  Kort begrip der lineaire programmeringIII 87
            3.6.1.1  ProbleemstellingIII 87
            3.6.1.2  De simplexalgoritmeIII 88
            3.6.1.3  Voorbeeld van toepassing van de simplexalgoritmeIII 90
        3.6.2  Kinematische methode gecombineerd met lineaire programmeringIII 91
            3.6.2.1  FormuleringIII 91
            3.6.2.2  ToepassingsvoorbeeldIII 92
        3.6.3  Statische methode gecombineerd met lineaire programmeringIII 95
            3.6.3.1  FormuleringIII 95
            3.6.3.2  ToepassingsvoorbeeldIII 95
        3.6.4  Bezwijkbelasting van een ruimtelijke paalfunderingIII 96
            3.6.4.1  FormuleringIII 96
            3.6.4.2  RekenvoorbeeldIII 97
    3.7  Invloed van de dwarskrachten en van de normaalkrachtenIII 98
        3.7.1  Invloed van de dwarskrachtenIII 98
        3.7.2  Invloed van de normaalkrachtenIII 98
4  Vervaardiging van een optimaal ontwerpIII 99
    4.1  InleidingIII 99
    4.2  FormuleringIII 101
    4.3  Eerste toepassingsvoorbeeldIII 102
    4.4  Tweede toepassingsvoorbeeldIII 105
    4.5  Optimaal ontwerp van een stavenstelsel dat verschillende belastingen moet kunnen weerstaanIII 107
5  VervormingenIII 107
    5.1  De paradox van Stüssi en KollbrunnerIII 107
    5.2  Beperking van de vervormingenIII 109
    5.3  OnderstellingenIII 109
    5.4  Methode van HeymanIII 110
        5.4.1  AansluitingsvoorwaardenIII 110
        5.4.2  Bezwijktoestand gekenmerkt door een volledig mechanismeIII 110
        5.4.3  Bezwijktoestand gekenmerkt door een onvolledig mechanismeIII 111
    5.5  RekenvoorbeeldIII 111
6  Herhaalde veranderlijke belastingIII 115
    6.1  Mogelijke gedragingen van een constructie bij herhaalde veranderlijke belastingIII 115
        6.1.1  Gegevens en benodigde betrekkingenIII 115
        6.1.2  Bezwijken door voortschrijdende plastische vervorming bij Ql/Mp = 5,8III 117
        6.1.3  Stabilisatie van de vervorming bij Ql/Mp = 5, 1III 118
    6.2  ZettingstheoremaIII 119
    6.3  Kinematisch stabilisatietheoremaIII 121
    6.4  Bezwijken door afwisselende plastische vervormingIII 122
    6.5  ToepassingsvoorbeeldIII 123
    6.6  Methoden ter berekening van de stabilisatiefactor λsIII 125
        6.6.1  Combinatie van mechanismenIII 125
        6.6.2  Zettingstheorema gecombineerd met lineaire programmeringIII 126
    6.7  Bezwijken van paalfunderingen onder herhaalde veranderlijke belastingIII 126
        6.7.1  TheorieIII 126
        6.7.2  RekenvoorbeeldIII 127
7  Voorkomen van plaatselijke instabiliteitIII 129
    7.1  Plaatselijke plooien van profielonderdelenIII 130
    7.2  Kip van liggersIII 131
    7.3  In rekening te brengen belastingIII 132
8  VerbindingenIII 132
    8.1  AlgemeenIII 132
    8.2  RaamwerkknopenIII 133
9  Berekening van de tweede ordeIII 135
    9.1  InleidingIII 135
    9.2  Benaderende berekening van de tweede ordeIII 135
        9.2.1  Gang van de berekeningIII 135
        9.2.2  Constitutieve betrekkingen voor een staaf met een plastisch scharnier aan een eindIII 137
        9.2.3  Constitutieve betrekkingen voor een staaf met een plastisch scharnier tusseninIII 137
    9.3  Nauwkeuriger berekeningIII 139
    9.4  RekenvoorbeeldIII 140
        9.4.1  Bezwijkbelasting volgens de plasticiteitstheorie van de eerste ordeIII 140
            9.4.1.1  Met de verwaarlozing van de invloed van de normaalkrachtenIII 141
            9.4.1.2  Met inachtneming van de normaalkrachtenIII 141
        9.4.2  Krachtenverdeling bij λ = 0,77III 143
            9.4.2.1  Benaderende berekening van de tweede ordeIII 143
            9.4.2.2  Nauwkeuriger berekening van de tweede ordeIII 145
            9.4.2.3  Berekening met verbeterde normaalkrachtenIII 145
10  Bezwijkanalyse van betonnen constructiesIII 146
    10.1  AlgemeenIII 146
    10.2  Methode van BakerIII 148
    10.3  Berekening van de hoekdiscontinuïteiten θ´iIII 150
    10.4  Bepaling van Mu, Mc, El en θ´uIII 151
        10.4.1  Bepaling van het bezwijkmoment MuIII 151
        10.4.2  Bepaling van het vloeimoment McIII 154
        10.4.3  Bepaling van ElIII 155
        10.4.4  Bepaling van θ´uIII 157
    10.5  RekenvoorbeeldIII 158
Top van de pagina Startpagina | Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden Feedback Top van de pagina