Berekening van constructies - Boekdeel 2 Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden | Feedback

Hoofdstuk 36  Oplegtoestellen
 
Top
1  AlgemeenII  673
    1.1  Functie van oplegtoestellenII  673
    1.2  Soorten van oplegtoestellenII  674
2  Schikken van vaste en beweegbare oplegtoestellenII  674
    2.1  OnderstellingenII  674
    2.2  In de richting van de brugas beweegbare opleggingenII  675
    2.3  Opleggingen die loodrecht op de pijlers and landhoofden beweegbaar zijnII  676
    2.4  Brug op afzonderlijk gefundeerde steunpuntenII  678
3  Betonnen opleggingenII  678
4  Stalen oplegtoestellenII  679
    4.1  SamenstellingII  679
    4.2  Druk en wrijving op het onder- en het bovenvlak van een oplegtoestelII  680
    4.3  Contact tussen de onderdelen van het toestelII  681
        4.3.1  Formules van HertzII  681
        4.3.2  Beperking van de contactdrukII  682
        4.3.3  Voorwaarden voor toepasbaarheid van de formules van HertzII  683
        4.3.4  Stuikdruk in een scharnierpenII  684
    4.4  Voorbeeld van berekening van een vast oplegtoestelII  684
    4.5  Voorbeeld van berekening van een beweegbaar oplegtoestelII  685
5  KunststofopleggingenII  687
    5.1  Eigenschappen van neopreen en teflonII  687
    5.2  In een stalen doos ingepakte schijf neopreenII  688
        5.2.1  Vast oplegtoestelII  688
        5.2.2  Beweegbaar oplegtoestelII  688
    5.3  Ingeregen blok neopreen of pakket van ingeregen bladen neopreenII  689
        5.3.1  Vervormingen van en spanningen in ingeregen bladen neopreenII  689
            5.3.1.1  Onder de invloed van een drukkrachtII  689
            5.3.1.2  Onder de invloed van een hoekverdraaiingII  691
            5.3.1.3  Onder de invloed van een schuifkrachtII  692
        5.3.2  Voorwaarden aangaande de sterkte en de vervormbaarheidII  692
        5.3.3  Berekening van de schuifbewegingen en schuifkrachten in de opleggingenII  694
            5.3.3.1  GegevensII  694
            5.3.3.2  Uitwendige horizontale belastingII  695
            5.3.3.3  Lengteverandering van de bovenbouwII  695
            5.3.3.4  KrachtverdelingII  695
        5.3.4  Combinatie van een ingeregen-neopreenoplegging met een teflonlijlaagII  695
Top van de pagina Startpagina | Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden Feedback Top van de pagina