Berekening van constructies - Boekdeel 2 Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden | Feedback

Hoofdstuk 33  Brugvloeren
 
Top
1  AlgemeenII  593
2  Betonnen bruggenII  594
    2.1  Betonnen bruggen met meer dan twee hoofdliggers onder de rijvloerII  594
    2.2  Betonnen bruggen met hoofdliggers naast de rijwegII  595
        2.2.1  HoofdliggersII  595
        2.2.2  Rijvloer met roosterwerk van dwarsdragers en langsliggersII  596
        2.2.3  Rijvloer zonder langsliggersII  598
            2.2.3.1  AlgemeenII  598
            2.2.3.2  Dwarsdrager als onder- of bovenregel van een raamII  598
            2.2.3.3  Dwarsdragers tussen torsiestijve hoofdliggersII  600
3  Stalen spoorbruggenII  602
    3.1  Open constructieII  602
        3.1.1  BielsII  602
        3.1.2  LangsliggersII  602
        3.1.3  SlingerverbandII  604
        3.1.4  DwarsdragersII  604
        3.1.5  RemverbandII  605
        3.1.6  Horizontale verbuiging van de dwarsdragersII  606
        3.1.7  Met de hoofliggerranden samenwerkende langsliggersII  607
        3.1.8  Open constructie zonder bielsII  609
    3.2  Stalen spoorbruggen met ballastbedII  609
        3.2.1  Ballastbed op een betonnen plaatII  609
        3.2.2  Ballastbed op een vlak stalen dekII  610
        3.2.3  Ballastbed op bultblikkenII  610
4  Stalen wegbruggenII  611
    4.1  Betonnen dekII  611
    4.2  Orthotrope stalen rijvloerII  612
        4.2.1  AlgemeenII  612
        4.2.2  Dekplaat (systeem I)II  613
        4.2.3  Algemene gang van de berekening van het systeem IIII  615
        4.2.4  Orthotrope plaat met torsieslappe ribben op starre dwarsdragers ( systeem II - stadium 1 )II  616
            4.2.4.1  Overdrachtscoëfficiënt ωII  616
            4.2.4.2  Invloedslijn voor een overgangsmomentII  616
            4.2.4.3  Invloedslijn voor een veldmomentII  618
            4.2.4.4  Invloedslijn voor een reactiekrachtII  619
            4.2.4.5  Gebruik van de invloedslijnenII  619
        4.2.5  Orthotrope plaat met torsiestijve ribben op starre dwarsdragers ( systeem II - stadium 1 )II  620
            4.2.5.1  Fourierontwikkeling van de belastingII  620
            4.2.5.2  Overdrachtscoëfficiënt ωII  621
            4.2.5.3  Invloedslijn voor een overgangsmomentII  623
            4.2.5.4  Invloedslijn voor een veldmomentII  624
            4.2.5.5  Invloedoppervlak voor een oplegkrachtII  624
            4.2.5.6  Gebruik van de invloedsoppervlakkenII  625
            4.2.5.7  Effectieve wringconstante van een langsribII  627
        4.2.6  Invloed van de buigzaamheid van de dwarsdragers ( systeem II - stadium 2 )II  628
            4.2.6.1  Veerconstante van de dwarsdragersII  628
            4.2.6.2  Invloedscoëfficiënten voor momenten in en reacties van de orthotrope plaatII  630
            4.2.6.3  Bijkomende momenten in de langribben en momenten in de dwarsdragersII  634
        4.2.7  Toelaatbare spanningII  636
    4.3  Houten dekII  636
Top van de pagina Startpagina | Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden Feedback Top van de pagina