Berekening van constructies - Boekdeel 2 Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden | Feedback

Hoofdstuk 32  Balkroosters en platen
 
Top
1  Krachtverdeling in een willekeurige balkroosterII  493
    1.1  Afspraken en notatiesII  493
    1.2  Spanningsresultanten bij volkomen inklemming van een liggerII  495
    1.3  Constitutieve vergelijkingenII  496
    1.4  EvenwichtsvergelijkingenII  497
    1.5  Gang van de berekening en mogelijkheden van de methodeII  498
    1.6  RekenvoorbeeldII  499
2  Grondslagen voor de berekening van orthotrope roosterwerken en van isotrope platenII  501
    2.1  Orthotrope roosterwerkenII  501
        2.1.1  DefinitieII  501
        2.1.2  Differentiaalvergelijking en spanningsresultantenII  502
        2.1.3  RandvoorwaardenII  504
    2.2  Isotrope platenII  505
        2.2.1  Differentiaalvergelijking en spanningsresultantenII  505
        2.2.2  RandvoorwaardenII  508
3  Methode van Guyon-MassonetII  509
    3.1  Differentiaalvergelijking en randvoorwaardenII  509
    3.2  Dwarsverdelingscoëfficiënt ωII  511
    3.3  Spanningsresultanten en oplegkrachten opgewekt door een lijnbelasting sin( nπχ/λ )II  515
    3.4  Effect van één lijnbelasting sin( nπχ/λ ) op een isotrope plaatII  517
    3.5  Getalwaarden van de benodigde coëfficiëntenII  518
    3.6  Nauwkeurige berekening voor een willekeurige belastingII  518
    3.7  Benaderende berekening voor een willekeurige belastingII  520
    3.8  Berekening van de parameters θ en αII  522
    3.9  Berekening van de spanningsresultanten in de afzonderlijke balkenII  524
    3.10  Plaatselijk effect van puntlastenII  525
    3.11  RekenvoorbeeldII  526
        3.11.1  InvloedslijnenII  526
        3.11.2  Gebruikelijke berekeningII  529
        3.11.3  Nauwkeuriger berekeningII  530
    3.12  Balkrooster met randliggers die verschillen van de andere hoofdliggersII  531
    3.13  Roosterwerk met niet-prismatische of met doorgaande hoofdliggersII  534
        3.13.1  Eenvoudig opgelegde, niet-prismatische hoofdliggersII  535
        3.13.2  Doorgaande hoofdliggersII  535
4  Isotrope platenII  536
    4.1  DifferentiemethodeII  537
        4.1.1  AlgemeenII  537
        4.1.2  Differentie-uitdrukkingen voor en betrekkingen tussen partiële afgeleidenII  538
        4.1.3  Rechthoekige of scheve plaatvelden met vier eenvoudig opgelegde randenII  539
            4.1.3.1  Berekening van de zakkingenII  539
            4.1.3.2  Berekening van de spanningsresultantenII  540
            4.1.3.3  ToelichtingII  541
            4.1.3.4  RekenvoorbeeldII  542
        4.1.4  Doorgaande, alzijdig opgelegde platen en platen met ingeklemde randenII  544
        4.1.5  Rechthoekige of scheve plaatvelden met twee eenvoudig opgelegde randen en twee zwevende randen, mogelijk met randbalkenII  545
            4.1.5.1  Vergelijkingen ter berekening van de zakkingenII  545
            4.1.5.2  Uitdrukkingen voor de momentenII  550
            4.1.5.3  RekenvoorbeeldII  551
        4.1.6  Doorgaande, rechthoekige of scheve platen met twee vrije randenII  553
            4.1.6.1  BerekeningsmethodeII  553
            4.1.6.2  ToepassingsvoorbeeldII  554
        4.1.7  Doorgaande balkloze vloerenII  556
            4.1.7.1  Berekeningsmethode voor puntvormig ondersteunde platenII  556
            4.1.7.2  ToepassingsvoorbeeldII  557
            4.1.7.3  Vlakke plaatvloer op neopreenopleggingenII  560
            4.1.7.4  Paddestoelvloer met verzwaringen rustend op neopreenopleggingenII  560
            4.1.7.5  RekenvoorbeeldII  561
            4.1.7.6  Paddestoelvloer waaraan de kolommen buigvast verbonden zijnII  561
            4.1.7.7  RekenvoorbeeldII  562
        4.1.8  Plaat op verende beddingII  565
            4.1.8.1  Puntlast aangrijpend ver van de plaatrandenII  565
            4.1.8.2  Geconcentreerde last nabij een (verstijfde) plaatrandII  569
    4.2  Andere berekeningsmethodenII  569
        4.2.1  Benaderingsmethode van MarcusII  570
            4.2.1.1  Buigende momenten in afzonderlijke plaatveldenII  570
                4.2.1.1.1  Vierzijdig opgelegde plaatII  571
                4.2.1.1.2  Vierzijdig ingeklemde plaatII  572
                4.2.1.1.3  Plaat met een ingeklemde en drie opgelegde randenII  572
                4.2.1.1.4  Plaat met twee evenwijdige zijden ingeklemd en de andere opgelegdII  573
                4.2.1.1.5  Plaat met twee aanpalende zijden ingeklemd en de andere opgelegdII  573
                4.2.1.1.6  Plaat met een opgelegde en drie ingeklemde randenII  573
            4.2.1.2  Doorgaande platen met rechthoekige veldenII  574
        4.2.2  Raamwerkmethode voor balkloze vloerenII  575
            4.2.2.1  Algemene werkwijzeII  575
            4.2.2.2  Nederlandse variant van de raamwerkmethodeII  577
                4.2.2.2.1  InklemmingsstralenII  577
                4.2.2.2.2  Stijfheid van de onderdelen van vervangingsraamspantII  578
                4.2.2.2.3  Belastende momentenII  579
                4.2.2.2.4  Verdeling van de wapeningII  581
    4.3  InvloedsoppervlakkenII  582
        4.3.1  Stelling van NewmarkII  582
        4.3.2  Voorbeeld van berekening van een invloedsoppervlak voor een scheve plaatII  583
        4.3.3  Gebruik van invloedsoppervlakken en van andere numerieke gegevensII  583
    4.4  Wapening van betonnen platenII  585
        4.4.1  Hoek tussen de wapeningsstavenII  585
        4.4.2  Voordeligste wapeningsrichtingenII  585
        4.4.3  WapeningsmomentenII  586
        4.4.4  Verdeling van het wapeningsstaalII  587
        4.4.5  PonsII  587
5  Bezwijktoestand van balkroosters en platenII  588
    5.1  Bezwijkbelasting van torsieslappe roosterwerkenII  588
        5.1.1  Gang van de berekeningII  588
        5.1.2  Aanpassing van de formules voor liggers met scharnierenII  589
            5.1.2.1  AlgemeenII  589
            5.1.2.2  Berekening van M° en V° voor een staaf met een scharnierII  590
            5.1.2.3  Constitutieve betrekkingen voor een staaf met een scharnierII  591
    5.2  Bezwijkbelasting van platenII  592
Top van de pagina Startpagina | Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden Feedback Top van de pagina