Berekening van constructies - Boekdeel 2 Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden | Feedback

Hoofdstuk 31  Invloedslijnen
 
Top
1  BegrippenII  399
    1.1  DefinitieII  399
    1.2  Nut van invloedslijnenII  400
    1.3  Dimensies en eenhedenII  401
    1.4  Eigenspanningen en opstelfoutenII  401
    1.5  Het begrip doorsnijdingII  402
2  Bruikbaarheid van invloedslijnenII  403
    2.1  BruikbaarheidsvoorwaardenII  403
    2.2  Voorbeeld van een geval van onbruikbaarheid van invloedslijnenII  403
    2.3  Draagconstructies met eigenspanningen of opstelfoutenII  406
    2.4  Voorbeeld : een ligger met discorderende steunpuntenII  406
3  Bepaling van invloedslijnen voor statisch bepaalde spanningsresultantenII  407
    3.1  Invloedslijn voor een statisch bepaalde oplegkracht, normaalkracht, dwarskracht of buigend momentII  407
    3.2  Kinematische beweging in de doorsnijdingII  408
    3.3  Teken van de teweeg te brengen discontinuïteitII  409
    3.4  Invloedslijnen voor statisch bepaalde spanningsresultanten zijn altijd samenstellen van rechte lijnstukkenII  409
    3.5  Eigenschappen van bewegingspolenII  410
    3.6  Schalen van invloedslijnenII  410
4  Voorbeelden van invloedslijnen voor statisch bepaalde spanningsresultantenII  411
    4.1  Eenvoudig opgelegde ligger, al of niet met overkragingenII  411
    4.2  ScharnierliggerII  412
    4.3  VakwerkliggersII  412
    4.4  Neuvilleligger ( of warrenligger )II  413
        4.4.1  Normaalkracht in de randstaat aII  413
        4.4.2  Normaalkracht in de wandstaaf bII  414
            4.4.2.1  Bepaling van de schaal langs kinematische wegII  414
            4.4.2.2  Bepaling van de schaal langs statische wegII  415
    4.5  Amerikaanse liggerII  415
    4.6  Bepaling van de schaal in het geval van driehoeksvakwerkenII  418
    4.7  K-liggerII  418
        4.7.1  Normaalkracht in de onderste helft van een vertikaalII  418
        4.7.2  Normaalkracht in de middelste vertikaalII  419
    4.8  Hangende rolbaan voor een loopkatII  419
    4.9  Volwandige driescharnierboogII  420
        4.9.1  SpatkrachtII  420
            4.9.1.1  Veroorzaakt door vertikale belastingenII  420
            4.9.1.2  Teweeggebracht door horizontale belastingenII  421
    4.10  Vakwerkboog met drie scharnierenII  424
5  Invloedslijnen voor statisch onbepaalde spanningsresultantenII  425
    5.1  Eerste werkwijze - Rechtstreekse berekening van de invloedswaardenII  425
    5.2  Tweede werkwijze - Totstandbrenging van een verplaatsing in een onvolledige doorsnijdingII  426
        5.2.1  Stelling van LandII  426
        5.2.2  Discontinuïteit in de onvolledige doorsnijdingII  427
        5.2.3  Schaal voor een invloedslijn voor een buigend momentII  427
        5.2.4  Doorgaande liggersII  427
        5.2.5  TweescharnierboogII  429
        5.2.6  Ingeklemde boogII  430
            5.2.6.1  Buigend moment in de topdoorsnedeII  430
            5.2.6.2  SpatkrachtII  431
            5.2.6.3  Inklemmingsmoment in de rechter geboortedoorsnedeII  432
        5.2.7  In zichzelf verankerde hangliggerII  432
            5.2.7.1  InleidingII  432
            5.2.7.2  MomentenlijnII  433
            5.2.7.3  Vorm van de invloedslijnII  434
            5.2.7.4  Relatieve verplaatsing in de doorsnijdingII  434
            5.2.7.5  InvloedswaardenII  435
        5.2.8  Handligger met horizontale koppeling tussen het midden van de kabel en het midden van de balkII  437
            5.2.8.1  InleidingII  437
            5.2.8.2  Krachtverdeling en momentenlijnII  437
            5.2.8.3  InvloedslijnII  438
    5.3  Derde werkwijze - Combinatie van de invloedslijn voor het hoofdsysteem met een gepaste nullijnII  439
        5.3.1  VoorschriftII  439
        5.3.2  Opmerkingen omtrent de derde methodeII  440
        5.3.3  Tweezijdig ingeklemde balkII  441
            5.3.3.1  Buigend moment in het middenII  441
            5.3.3.2  Andere oplossingII  442
            5.3.3.3  Dwarskracht in een willekeurige doorsnedeII  443
        5.3.4  Doorgaande volwandige ligger met twee overspanningenII  443
            5.3.4.1  Buigend moment in de willekeurige doorsnede AII  443
            5.3.4.2  Dwarskracht in AII  444
        5.3.5  Doorgaande vakwerkliggerII  445
            5.3.5.1  Normaalkracht in een diagonaalII  445
            5.3.5.2  Normaalkracht in een randstaafII  446
        5.3.6  Vakwerkboog met twee scharnierenII  446
        5.3.7  Portaalspant met scharnierende stijlenII  447
        5.3.8  Portaalspant met ingeklemde stijlenII  449
            5.3.8.1  Normaalkracht in de spantregelII  449
            5.3.8.2  Buigend moment in het midden van de spantregelII  451
            5.3.8.3  Dwarskracht in een willekeurige doorsnede van de liggerII  452
        5.3.9  Ligger met spanwerkII  454
            5.3.9.1  GegevensII  454
            5.3.9.2  Buigend moment in balkdoorsneden tussen de stijltjesII  454
            5.3.9.3  Buigend moment in balkdoorsneden buiten de stijltjesII  458
            5.3.9.4  Trekkracht in de trekstangII  458
        5.3.10  OpmerkingII  459
    5.4  Vierde werkwijze - Combinatie van invloedslijnen voor statisch onbepaalde spanningsresultanten - MatrixformuleringII  459
        5.4.1  Uiteenzetting van de methodeII  459
            5.4.1.1  Te hanteren groothedenII  459
            5.4.1.2  Berekening van de n x p invloedswaarden yjkII  460
            5.4.1.3  Combinatie van de reeds bepaalde invloedslijnenII  461
        5.4.2  Toelichting bij de vierde werkwijzeII  461
        5.4.3  OpmerkingenII  462
        5.4.4  TweescharnierboogII  463
            5.4.4.1  InleidingII  463
            5.4.4.2  Buigend moment in de willekeurige doorsnede AII  464
            5.4.4.3  Dwarskracht in AII  464
            5.4.4.4  Normaalkracht in AII  465
        5.4.5  Symmetrische doorgaande ligger met drie overspanningenII  465
            5.4.5.1  InleidingII  465
            5.4.5.2  Bepaling van n = 2 invloedslijnenII  466
            5.4.5.3  Combinatie van invloedslijnenII  467
        5.4.6  Gebruikmaking van een statisch onbepaald hoofdsysteemII  467
        5.4.7  In zichzelf verankerde hangligger met horizontale koppeling balk-kabelII  468
            5.4.7.1  InleidingII  468
            5.4.7.2  Invloedslijn m3AII  468
            5.4.7.3  Invloedslijn m4AII  468
            5.4.7.4  Invloedslijn voor de trekkracht in de linkerhelft van de kabelII  469
            5.4.7.5  Invloedslijn voor een randspanningII  470
6  Invloedslijnen voor grootheden behorend bij een beweeglijk momentII  470
    6.1  TheorieII  470
    6.2  OpmerkingenII  471
    6.3  Parabolische tweescharnierboogII  471
7  Invloedslijnen voor elastische verplaatsingenII  472
    7.1  TheorieII  472
    7.2  Zakking van een punt van een driescharnierboogII  473
    7.3  Rotatie in het topscharnier van een driescharnierboogII  474
    7.4  Rotatie van een doorsnede van een tweescharnierboogII  476
8  Invloedslijnen voor een geometrisch niet-lineair systeemII  477
    8.1  Hangliggers onderhevig aan gelijkmatige blijvende belastingII  477
    8.2  Invloedslijnen voor hangliggersII  478
    8.3  Zakkingen van een draagkabel onder een bijkomende belastingII  480
    8.4  Berekening van ε en van ν voor een puntlastII  482
    8.5  Niet-lineair gedrag van de kabelII  484
    8.6  Effect van een som van belastingen op een kabelII  484
    8.7  Oplossing van het probleem door lineariseringII  486
    8.8  OpmerkingenII  487
    8.9  Geldigheid van het superpositiebeginsel voor in zichzelf verankerde hangliggersII  488
    8.10  Noodzakelijkheid van een theorie van de tweede orde voor hangliggers met uitwendige verankeringII  490
Top van de pagina Startpagina | Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden Feedback Top van de pagina