Berekening van constructies - Boekdeel 2 Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden | Feedback

Hoofdstuk 30  Boogconstructies
 
Top
1  AlgemeenII  383
2  DriehoeksvakwerkenII  383
    2.1  DriescharnierboogII  383
        2.1.1  StaafkrachtenII  384
        2.1.2  KnoopverplaatsingenII  384
    2.2  Vakwerkboog met twee scharnierenII  385
        2.2.1  Staafkrachten teweeggebracht door een gegeven belastingII  385
        2.2.2  Staafkrachten teweeggebracht door een temperatuurstijgingII  386
    2.3  Tweezijdig ingeklemde vakwerkboogII  386
3  Samenstel boog-balk-vertikalenII  387
    3.1  Balk geplaatst boven de boogII  387
    3.2  Verstijfde buigingsboogII  388
        3.2.1  AlgemeenII  388
        3.2.2  BenaderingsmethodeII  389
            3.2.2.1  Buigende momentenII  389
            3.2.2.2  HangerkrachtenII  390
        3.2.3  Nauwkeuriger berekeningII  391
        3.2.4  AanvangstoestandII  393
        3.2.5  RekenvoorbeeldII  394
    3.3  Balk ten dele steunend op en ten dele hangend aan de boogII  395
4  Boogconstructies met verscheidene overspanningenII  396
    4.1  Twee bogen rustend op een verschuifbaar tussensteunpuntII  396
    4.2  Twee bogen ondersteund door een kolomII  397
Top van de pagina Startpagina | Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden Feedback Top van de pagina