Berekening van constructies - Boekdeel 2 Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden | Feedback

Hoofdstuk 29  Instabiliteit van volwandige elastische bogen
 
Top
1  InleidingII  361
2  Verband tussen rekken, rotaties, krommingen en lineaire verplaatsingenII  361
3  Rekloze vormverandering van een cirkelvorminge boogII  363
4  Knik van een cirkelvormige tweescharnierboog onder gelijkmatig radiale drukII  364
    4.1  KnikbelastingII  364
    4.2  KnikfigurenII  366
    4.3  Toepassingen van de formule (12)II  366
        4.3.1  Halve ring, volledige ring en cirkelcilindrische buisII  366
        4.3.2  Zeer flauw gekromde boogII  367
5  Tweezijdig ingeklemde, cirkelvormige boog onder radiale drukII  368
6  Knik van een willekeurige boog onder de inwerking van een evenwichtsbelastingII  369
    6.1  Algemene methodeII  370
    6.2  ToepassingsvoorbeeldenII  372
        6.2.1  Boog met grote toogII  372
        6.2.2  Boog met kleine toogII  374
7  Parabolische bogen onderworpen aan gelijkmatige vertikale belastingII  374
8  Doorslag van flauw gekromde bogenII  375
    8.1  Verband tussen belasting en doorbuigingII  375
    8.2  Aantal evenwichtstoestanden en aard van het evenwichtII  377
    8.3  Gelijkmatig verdeelde doorslagbelastingII  378
    8.4  RekenvoorbeeldII  379
9  Ruimtelijke knik van bogenII  380
Top van de pagina Startpagina | Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden Feedback Top van de pagina