Berekening van constructies - Boekdeel 2 Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden | Feedback

Hoofdstuk 28  Volwandige bogen
 
Top
1  AlgemeenII  331
    1.1  Onderstellingen en afsprakenII  331
    1.2  Formules van BresseII  331
    1.3  Relatief belang van de normaalkrachtvervormingII  333
    1.4  Grafische bepaling van θ, ν en υII  333
        1.4.1  PrincipeII  333
        1.4.2  ToepassingII  334
        1.4.3  Boog met vertikale en/of horizontale gedeeltenII  335
    1.5  BoogwerkingII  337
    1.6  EvenwichtsbepalingenII  337
2  DriescharnierbogenII  339
    2.1  SpanningsresultatenII  339
    2.2  Berekening van de verplaatsingenII  339
    2.3  Grafische bepaling van de verplaatsingenII  340
3  TweescharnierbogenII  341
    3.1  Statische onbepaaldheidII  341
    3.2  Berekening van de spanningsresultantenII  342
    3.3  Invloedslijn voor het buigend moment in een boogdoorsnedeII  343
        3.3.1  Berekening van de invloedswaardenII  343
            3.3.1.1  Boog met willekeurige vormII  343
            3.3.1.2  Parabolische boog met Icosα = cteII  344
        3.3.2  Grafische bepaling van de invloedslijnII  345
    3.4  Andere invloedslijnenII  345
    3.5  Boog met geboorten verbonden door een trekbandII  346
    3.6  Tweescharnierboog met trekband evenwijdig met de rechte 1-3II  346
4  Tweezijdig ingeklemde bogenII  348
    4.1  Berekening van de spanningsresultantenII  348
    4.2  Berekening met verwaarlozing van de normaalkrachtvervormingII  348
    4.3  Eigenschappen van het buigingszwaartepuntII  350
5  Berekening van de tweede ordeII  350
    5.1  Gang van de berekeningII  350
    5.2  RekenvoorbeeldII  351
6  Bezwijkbelasting van een stalen boogII  353
    6.1  Volledige, trapsgewijze berekening van de eerste ordeII  353
    6.2  Bezwijkingsmechanisme en bezwijkbelasting volgens de lineaire plasticiteitsleerII  354
    6.3  Gebreken van de berekening volgens 6.1 en 6.2II  356
    6.4  Invloed van de normaalkrachten op de bezwijkbelastingII  356
    6.5  Invloed van de systeemvervorming op de bezwijkbelastingII  357
    6.6  Invloed van de normaalkrachten en van de systeemvervorming op de bezwijkbelastingII  358
7  Spanningen in bogenII  358
Top van de pagina Startpagina | Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden Feedback Top van de pagina