Berekening van constructies - Boekdeel 2 Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden | Feedback

Hoofdstuk 27  Instabiliteit bij volwandige liggers
 
Top
1  Plaatselijk plooien van liggerflenzen en van onderdelen van drukstavenII  281
    1.1  Elastisch plooien van langwerpige samengedrukte platenII  281
    1.2  Breedte-dikte verhouding voor onverstijfde liggerflenzenII  282
    1.3  Breedte-dikte verhouding voor plaatvormige onderdelen van drukstavenII  283
2  Plooien en verstijven van lijven van volwandige liggers en flenzen van kokerliggersII  285
    2.1  Elastische plooispanning voor onderstijfde plaatveldenII  285
        2.1.1  Plaatveld onderworpen aan lineair verdeelde normaalspanningenII  285
        2.1.2  Plaatveld onderworpen aan zuivere afschuivingII  287
        2.1.3  Plaatveld onderworpen aan normaal- en schuifspanningenII  287
    2.2  Verstijfde plaatveldenII  289
        2.2.1  Invloed van verstijvers op de elastische plooispanningII  289
        2.2.2  Berekening van de parameters γ en Δ voor de verstijversII  290
    2.3  Ideële kritieke vergelijkingsspanning σ'ef,crII  290
        2.3.1  In rekening te brengen, belastende spankrachtenII  292
        2.3.2  Berekening van σ'ef,crII  293
    2.4  Kritieke vergelijkingsspanning σ'ef,crII  293
    2.5  Praktische sterkteberekeningII  294
        2.5.1  SterktevoorwaardeII  294
        2.5.2  Ontwerp met starre dwarsverstijversII  295
            2.5.2.1  In rekening te brengen coëfficiënten μ en parameters γII  295
            2.5.2.2  Dwars- en langsverstijvers van een lijfplaatII  296
            2.5.2.3  Dwarsverstijvers van de drukflens van een kokerliggerII  297
        2.5.3  Ontwerp met buigzame verstijversII  298
            2.5.3.1  In rekening te brengen coëfficiënten μII  298
            2.5.3.2  Reductie van μ voor overwegend op druk belaste, overlangs verstijfde plaatveldenII  298
        2.5.4  In rekening brengen van de schuifvervorming van een samengedrukte plaatII  299
    2.6  Technologische richtlijnenII  299
    2.7  RekenvoorbeeldII  300
        2.7.1  Spanningen in de rekentoestandII  300
        2.7.2  Lijfplaat in het deel CD van de liggerII  301
        2.7.3  Lijfplaat in het deel DF van de liggerII  302
        2.7.4  LangsverstijvingenII  304
        2.7.5  DwarsverstijvingenII  304
        2.7.6  OpmerkingII  305
    2.8  Bezwijktoestand van een op afschuiving belaste lijfplaatII  306
        2.8.1  BezwijkmechanismeII  306
        2.8.2  Berekening van de bezwijkdwarskrachtII  307
        2.8.3  RekenvoorbeeldII  309
3  Kip van volwandige liggersII  310
    3.1  Ligger onderworpen aan zuivere buigingII  310
        3.1.1  DifferentiaalvergelijkingenII  310
        3.1.2  Kipmoment en kipvormII  311
        3.1.3  Invloed van de parameter rzII  312
        3.1.4  Gebruik van de bovenstaande formules in andere gevallenII  314
    3.2  Gelijkmatige belasting van een ligger met gaffelopleggingenII  314
        3.2.1  Variatievergelijking, randvoorwaarden en kipvoorwaardeII  314
        3.2.2  KipbelastingII  315
        3.2.3  Stabiliserend effect van kinderbinten op een moerbalkII  316
    3.3  Kraagbalk met puntlast aangrijpend op het uiteindeII  317
        3.3.1  Behandeling door middel van differentiaalvergelijkingenII  317
        3.3.2  Behandeling met de methode van RitzII  318
    3.4  Andere kipproblemenII  319
    3.5  Invloed van de vormverandering van de liggerdoorsnedeII  320
    3.6  Invloed van plasticiteit, eigenspanningen en vormfoutenII  320
        3.6.1  SterktevoorwaardeII  320
        3.6.2  RekenvoorbeeldII  321
    3.7  Vervormingen en spanningen van de tweede ordeII  322
4  KantelkipII  324
    4.1  Aard van het verschijnselII  324
    4.2  Kritieke belasing bij combinatie van kantelkip en knikII  325
    4.3  Verhouding kantelkipbelating - kipbelastingII  328
    4.4  RekenvoorbeeldII  329
Top van de pagina Startpagina | Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden Feedback Top van de pagina