Berekening van constructies - Boekdeel 2 Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden | Feedback

Hoofdstuk 26  Driehoeksvakwerken
 
Top
1  Samenstelling en werking van driehoeksvakwerkenII  231
    1.1  SamenstellingII  231
    1.2  Grootte van de secundaire spanningenII  232
    1.3  Belang van de secundaire spanningenII  234
    1.5  Vakwerken belast tussen de knopen inII  236
2  Krachtverdeling in driehoeksvakwerkenII  236
    2.1  Uitwendig statisch bepaalde vakwerkenII  236
        2.1.1  Voorwaarden voor inwendige statische bepaaldheidII  237
        2.1.2  Krachtendiagram van CremonaII  237
        2.1.3  Snedenmethode van RitterII  240
        2.1.4  Typen van inwendige statisch bepaalde vakwerkenII  241
            2.1.4.1  InleidingII  241
            2.1.4.2  Teken van de totale dwarskracht in een balk met een overspanningII  242
            2.1.4.3  Moniéligger of prattligger of N-liggerII  243
            2.1.4.4  HoweliggerII  243
            2.1.4.5  Amerikaanse liggerII  244
            2.1.4.6  Neuvilleligger of warrenliggerII  245
            2.1.4.7  K-liggerII  245
            2.1.4.8  Ligger met veranderlijke hoogteII  246
            2.1.4.9  ScharnierliggerII  249
        2.1.5  AndreaskruisliggerII  250
            2.1.5.1  AlgemeenII  250
            2.1.5.2  Benaderende berekening van de staafkrachtenII  250
            2.1.5.3  Nauwkeurige berekening van de staafkrachtenII  251
        2.1.6  RuitliggerII  253
            2.1.6.1  AlgemeenII  253
            2.1.6.2  Keersymmetrische belastingII  255
            2.1.6.3  Spiegelsymmetrische belastingII  255
    2.2  Uitwendig statische onbepaalde vakwerkenII  258
        2.2.1  Voor- en nadelen van statisch bepaalde en onbepaalde liggersII  258
        2.2.2  Staafkrachten veroorzaakt door een belastingII  259
        2.2.3  Staafkrachten veroorzaakt door zettingen van de steunpuntenII  260
3  Verplaatsingen van de knopen van driehoeksvakwerkenII  261
    3.1  AlgemeenII  261
    3.2  Verplaatsingendiagram van WilliotII  262
    3.3  Ander toepassingsvoorbeeldII  266
4  VakwerkstavenII  266
    4.1  StaafprofielenII  266
    4.2  Sterkte van trekstavenII  269
        4.2.1  Aan centrische trek onderhevige stavenII  269
        4.2.2  Met één been aangesloten, gelijkbenige en ongelijkbeninge hoekstavenII  270
    4.3  Sterkte van drukstavenII  270
        4.3.1  Aan centrische druk blootgestelde stavenII  270
        4.3.2  Met één been aangesloten, enkelvoudige, gelijkbenige of ongelijkbenige wandhoekstaafII  272
5  Knopen van driehoeksvakwerkenII  272
    5.1  Niet in een punt samenlopende hartlijnenII  272
    5.2  Aansluiting van hoekstaven met bouten of klinknagelsII  273
    5.3  Belasting van de aansluiting van wand- en randstaven aan de knopenII  273
    5.4  Vormgeving van vakwerkknopenII  275
    5.5  Sterkteberekening van knoopplatenII  275
6  Ruimtelijke vakwerkenII  276
    6.1  Methode van het evenwicht der knopenII  276
    6.2  Statisch bepaalde ondersteuning van een op zich zelf onvervormbaar vakwerkII  277
    6.3  Noodzakelijke voorwaarde voor statische bepaaldheidII  278
    6.4  Snedenmethode en knopenmethodeII  278
    6.5  Noodzakelijke en voldoende voorwaarde voor statische bepaaldheidII  279
    6.6  Algemene berekeningsmethodeII  279
Top van de pagina Startpagina | Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden Feedback Top van de pagina