Berekening van constructies - Boekdeel 2 Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden | Feedback

Hoofdstuk 25  Drukstaven
 
Top
1  Invloed van de normaalkracht op het vloeimomentII  163
    1.1  Willekeurige doorsnede met twee symmetrie-assenII  163
    1.2  I-profiel verbogen om de sterke asII  164
    1.3  I-profiel verbogen om de zwakke asII  165
    1.4  Invloed van eigenspanningen op de vloeinormaalkracht en op het bezwijkmomenII  166
2  Verband tussen de drukkracht, het buigend moment en de krommingII  167
    2.1  Staaf zonder eigenspanningenII  167
    2.2  Staaf met eigenspanningenII  168
    2.3  Uitdrukkingen voor de kromming van een staaf met rechthoekige doorsnedeII  172
    2.4  Invloed van de eigenspanningen op de krommingII  173
3  Buigingsknik door divergentie van het evenwicht van een drukstaafII  173
    3.1  OnvolkomenhedenII  173
    3.2  Vervormingslijnen, evenwichtskromme en bezwijkbelastingII  174
    3.3  KnikkrommenII  178
        3.3.1  Berekening van een knikkrommeII  178
        3.3.2  Ontstaan van de knikkrommen van de ECCSII  179
        3.3.3  Toelichting bij de knikkrommen van de ECCSII  180
            3.3.3.1  SterktevoorwaardeII  180
            3.3.3.2  Staal Fe 360, Fe 430 of Fe 510 en wanddikte van ten hoogste 40mmII  182
            3.3.3.3  Staal met vloeigrens hoger dan 430 N/mm²II  183
            3.3.3.4  Dikflenzige I-profielenII  184
        3.3.4  ToepassingsvoorbeeldII  184
            3.3.4.1  Knik in de richting van y-yII  184
            3.3.4.2  Knik in de richting van z-zII  184
        3.3.5  Vergelijking van de knikkrommenII  185
4  Samengestelde drukstavenII  185
    4.1  Elastische drukstaaf met aanvangskromming en met eindige schuifstijfheidII  185
    4.2  Samenstelling van een tweeledige drukstaafII  187
    4.3  Schuifstijfheid van een tweeledige drukstaafII  188
        4.3.1  Drukstaaf in de vorm van een driehoeksvakwerkII  188
        4.3.2  Laddervormige drukstaafII  189
        4.3.3  Berekening van NcrII  190
    4.4  SterkteberekeningII  191
        4.4.1  AlgemeenII  191
        4.4.2  Drukstaaf in de vorm van een driehoeksvakwerkII  191
        4.4.3  Laddervormige drukstaafII  192
    4.5  OpmerkingenII  193
    4.6  RekenvoorbeeldII  194
        4.6.1  GegevensII  194
        4.6.2  Knik om de materiaalsnijdende as zzII  194
        4.6.3  Knik om de materiaalvrije as yyII  194
        4.6.4  Schuifsterkte van de samengestelde drukstaafII  195
    4.7  Drukstaaf bestaande uit vier door vakwerken gekoppelde hoekstavenII  196
5  Evenwichtsvoorwaarden voor dunwandige staven met open doorsnedeII  197
    5.1  Uitdrukkingen voor de rek en voor de hoekvervormingII  197
    5.2  Verplaatsingscomponenten voor een punt van het middelvlak van de staafwandII  198
    5.3  Uitdrukking van het evenwicht door middel van het beginsel van de virtuele arbeidII  201
    5.4  Differentiaalvergelijkingen voor het evenwicht en randvoorwaardenII  204
    5.5  Variatievergelijking en differentiaalvergelijkingen van het evenwicht voor een elastische staafII  205
    5.6  Andere afleiding van de term betreffende de zuivere wringingII  208
6  Torsieknik en ruimtelijke knik van axiaal samengedrukte stavenII  209
    6.1  DifferentiaalvergelijkingenII  209
    6.2  Effect van WagnerII  209
    6.3  Knik van profielen waarvan zwaartepunt en dwarskrachtmiddelpunt samenvallenII  210
        6.3.1  Mogelijke knikvormenII  210
        6.3.2  Torsieknik van een profiel zonder welfstijfheidII  211
        6.3.3  Torsieknik van een profiel met welfstijfheidII  212
        6.3.4  Kritiek belasting NcrII  213
    6.4  Profielen waarvoor y0 ≠ 0 en z0 ≠ 0II  213
        6.4.1  Beide staafeinden zijn draaibaar en welven zich vrijII  213
        6.4.2  Beide staafeinden zijn volkomen ingeklemdII  215
    6.5  Profielen met symmetrie-as en met D ≠ GII  215
        6.5.1  TheorieII  215
        6.5.2  RekenvoorbeeldII  216
    6.6  Axiaal belaste drukstaaf met continue verende ondersteuningII  217
    6.7  Ruimtelijke knik van onvolmaakte stavenII  218
        6.7.1  OntwerpregelII  218
        6.7.2  ToepassingsvoorbeeldII  219
7  Excentrisch samengedrukte, prismatische stavenII  219
    7.1  Volmaakte elastische staaf met eenvoudig ondersteunde eindenII  220
        7.1.1  AlgemeenII  220
        7.1.2  Drukpunt samenvallend met het dwarskrachtmiddelpuntII  220
        7.1.3  Staaf met een symmetrievlak Gxz en D ≠ GII  220
    7.2  Invloed van de excentriciteiten, de plasticiteit en de eigenspanningen op de buigingsknikII  221
    7.3  Benaderingsformules voor het elastische stadiumII  223
        7.3.1  Drukkracht werkend evenwijdig met de staafasII  223
        7.3.2  Samengedrukte en overdwars belaste staafII  223
    7.4  Ontwikkeling van een ontwerpfomuleII  224
    7.5  Ontwerpformules van de ECCSII  225
        7.5.1  Ideële vormfoutII  225
        7.5.2  Sterktevoorwaarde betreffende buigingsknikII  226
        7.5.3  Te gebruiken ontwerpformulesII  226
            7.5.3.1  Optredende parametersII  226
            7.5.3.2  Buiging om de sterke as - Geen torsieknik of ruimtelijke knikII  227
            7.5.3.3  Buiging om de zwakke asII  227
            7.5.3.4  Buiging om de sterke as met mogelijke torsieknik - Dubbele buigingII  227
        7.5.4  RekenvoorbeeldII  228
Top van de pagina Startpagina | Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden Feedback Top van de pagina