Berekening van constructies - Boekdeel 2 Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden | Feedback

Hoofdstuk 24  Volwandige liggers en kokerliggers
 
Top
1  Berekening volgens de elasticiteitsleerII  87
    1.1  Gevallen waarin berekening volgens de elasticiteitsleer noodzakelijk isII  87
    1.2  Formules voor de spanningenII  87
        1.2.1  BasisformulesII  87
        1.2.2  Benaderingsformules voor I-profielen met twee symmetrie-assenII  88
    1.3  Mogelijke stijfheidseisenII  89
        1.3.1  Beperking van de maximale doorbuigingII  89
        1.3.2  Opleggen van een ondergrens voor de eigenfrequentieII  90
    1.4  ProfielliggersII  90
        1.4.1  BerekeningII  91
        1.4.2  RekenvoorbeeldII  92
        1.4.3  Vergelijking van de genormaliseerde profielenII  92
    1.5  Geconstrueerde liggersII  93
        1.5.1  Toepassingsgebied en typen van plaatliggersII  93
        1.5.2  Bepaling van de hoogte en dikte van het lijfII  94
        1.5.3  Voorlopige bepaling van de afmetingen van de flenzenII  95
        1.5.4  Nauwkeuriger berekening van III  95
        1.5.5  Spanningstoestand in andere puntenII  96
        1.5.6  Verbinding van de onderdelen van plaatliggersII  96
            1.5.6.1  Formule voor de schuifstroomII  97
            1.5.6.2  Gelaste liggersII  97
            1.5.6.3  Geboute of geklonken liggersII  98
        1.5.7  Voorbeeld van een gelaste liggerII  99
        1.5.8  Voorbeeld van een geboute liggerII  101
    1.6  Stuiken in I-liggersII  102
        1.6.1  RichtlijnenII  102
        1.6.2  Gelaste stuikenII  103
        1.6.3  Bout- of klinkverbindingen tussen gewalste of gelaste liggergedeeltenII  103
            1.6.3.1  Aandeel van het lijf in het opnemen van de belastingII  103
            1.6.3.2  LijfplaatstuikII  105
            1.6.3.3  Stuik in de flensII  105
            1.6.3.4  RekenvoorbeeldII  105
            1.6.3.5  Stuik met kopplaten en voorgespannen boutenII  107
        1.6.4  Stuiken in geboute of geklonken plaatliggersII  107
    1.7  Verloop van de flensdoorsnedeII  109
        1.7.1  Gelaste liggerII  109
        1.7.2  Geboute of geklonken liggerII  110
        1.7.3  VoorbeeldII  111
    1.8  Overdwarse buiging in plaatliggers met U-vormige doorsnedeII  112
        1.8.1  Oorzaak en berekening van de overdwars werkende buigende momentenII  112
        1.8.2  Eerste rekenvoorbeeldII  114
        1.8.3  Tweede rekenvoorbeeldII  115
    1.9  Staal-beton liggersII  115
        1.9.1  Buigspanningen en doorbuigingII  115
        1.9.2  Meewerkende breedte van de betonflensII  117
        1.9.3  Waarde van Ec en νII  118
        1.9.4  Invloed van krimp en kruipII  118
        1.9.5  Sterktevoorwaarden voor brugliggerdoorsneden - Profiel van het stalen gedeelteII  119
        1.9.6  Schuifvaste verbinding tussen stalen profiel en betonnen flensII  119
    1.10  Liggers met verlopende doorsnedenII  121
        1.10.1  InleidingII  121
        1.10.2  Liggers met onevenwijdige rechte randenII  121
            1.10.2.1  SpanningsberekeningII  121
            1.10.2.2  RekenvoorbeeldII  125
            1.10.2.3  Verbinding van de randen aan het lijfII  126
        1.10.3  Liggers met gekromde rand(en)II  126
            1.10.3.1  SpanningsberekeningII  126
            1.10.3.2  Verbinding van de randen aan het lijfII  126
            1.10.3.3  Vermindering van de buigsterkte van de ligger door de overdwarse buiging van gekromde flenzenII  127
2  Berekening van doorsneden volgens de plasticiteitsleerII  129
    2.1  Zuivere buiging van een profiel met twee symmetrie-assenII  129
        2.1.1  SpanningsdiagrammenII  129
        2.1.2  VloeimomentII  131
    2.2  Spanningsdiagrammen en vloeimoment voor een profiel met een symmetrie-asII  131
    2.3  VormfactorII  132
    2.4  Verband tussen de kromming en het momentII  133
        2.4.1  AlgemeenII  133
        2.4.2  χ-M-diagram voor een rechthoekige doorsnede en voor een I-profielII  134
        2.4.3  χ-M-diagram voor een willekeurige doorsnedeII  135
    2.5  Bezwijken van een eenvoudig opgelegde ligger - Het begrip plastisch scharnierII  136
    2.6  Ontlasting en herbelasting na belasting tot in het plastische gebiedII  137
    2.7  Invloed van eigenspanningenII  139
    2.8  Praktische toepassing van de sterktevoorwaardeII  139
    2.9  RekenvoorbeeldenII  140
        2.9.1  Draagkracht van een plaatliggerII  140
        2.9.2  Ongeschiktheid van de methode der toelaatbare spanningen ter beoordeling van de draagkracht van liggersII  141
    2.10  Invloed van de dwarskracht op het vloeimomentII  142
        2.10.1  TheorieII  142
        2.10.2  RekenvoorbeeldenII  144
    2.11  Hybridische liggersII  145
    2.12  Staal-beton liggersII  146
        2.12.1  BezwijkmomentII  146
        2.12.2  DwarskrachtenII  148
        2.12.3  Schuifkracht in de bezwijktoestand - Bezwijkbelasting van stiftdeuvelsII  148
        2.12.4  DwarswapeningII  149
        2.12.5  Sterktevoorwaarden voor liggers in gebouwenII  149
        2.12.6  Bijkomende sterktevoorwaarde voor brugliggersII  150
    2.13  Bezwijktoestand en meewerkende breedte van gekromde flenzenII  150
        2.13.1  Betrekking tussen de spanningen in de bezwijktoestand van de flensII  150
        2.13.2  Bepaling van de meewerkende breedte in functie van ζ1II  151
        2.13.3  Praktische rekenregelII  154
3  Dunwandige kokerliggersII  155
    3.1  Meewerkende flensbreedteII  155
    3.2  Buiging in de dwarsrichtingII  156
    3.3  Berekening van de wringende momentenII  157
    3.4  SchrankverbandenII  158
        3.4.1  Ter plaatse van excentrisch aangrijpende puntlastenII  158
        3.4.2  Bij continue excentrische belastingII  160
    3.5  Kokerliggers met scheve opleggingenII  161
Top van de pagina Startpagina | Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden Feedback Top van de pagina