Berekening van constructies - Boekdeel 2 Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden | Feedback

Hoofdstuk 23  Verbindingen met passende bouten of met klinknagels
 
Top
1  Algemene beschouwingen en gegevensII  73
    1.1  Voor- en nadelen van klink-, bout- en andere verbindingenII  73
    1.2  Werking van klinknagelsII  74
    1.3  Werking van boutenII  75
    1.4  Afmetingen van klinknagels en vloeigrens van nagel- en boutmateriaalII  75
    1.5  ErvaringsregelsII  75
2  Verbindingen belast door een kracht loodrecht op de bouten of nagelsII  76
    2.1  AfschuivingII  76
    2.2  StuikdrukII  77
    2.3  Verdeling van de belasting over een rij bouten of klinknagelsII  77
    2.4  Nagel- of boutgatverzwakkingII  79
    2.5  Dubbelsnedige stuik in een stripII  80
        2.5.1  Ongeveer gelijkmatige verdeling van de bouten of nagels over de lengte van de stuikII  80
        2.5.2  Naar de voeg toenemend aantal bouten of nagelsII  80
    2.6  Enkelsnedige stuik in een stripII  81
    2.7  Stuiken of aansluiten van een gewalst of samengestelde trek- of drukstaafII  81
3  Belasting door een koppel, mogelijk ook door een kracht, werkend in het schuifvlakII  81
    3.1  Belasting door een momentII  82
    3.2  Belasting door een moment en een krachtII  82
    3.3  RekenvoorbeeldII  83
4  Combinatie van klinknagels met voorspanboutenII  84
5  Verbindingen belast in de richting van de bouten of klinknagelsII  84
6  Verbindingen belast evenwijdig met en loodrecht op de bouten of nagelsII  85
Top van de pagina Startpagina | Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden Feedback Top van de pagina