Berekening van constructies - Boekdeel 2 Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden | Feedback

Hoofdstuk 22  Voorgespannen-boutverbindingen
 
Top
1  Gegevens omtrent de bouten, de voorspanning en de wrijvingII  49
    1.1  Kenmerken van voorspanboutenII  49
    1.2  VoorspanningII  49
    1.3  Aandraaien van de moerenII  50
        1.3.1  Meting van het aanhaalmomentII  50
        1.3.2  Meting van de hoekverdraaiing van de moerII  50
        1.3.3  OpmerkingenII  51
    1.4  Wrijving tussen de verbonden constructiedelen en beschutting van de verbinding tegen corrosieII  51
2  Verbindingen belast door een kracht loodrecht op de boutenII  52
    2.1  Gedrag bij statische belastingII  52
        2.1.1  Onderstelling : gelijkmatige druk tussen de strippenII  52
        2.1.2  Effect van de ongelijkmatigheid van de druk tussen de strippenII  54
    2.2  Gedrag bij vermoeiingII  54
    2.3  BerekeningII  55
        2.3.1  Benodigde voorspanboutenII  55
        2.3.2  Sterkte van de strippenII  55
    2.4  Plaatsing van de boutenII  57
    2.5  Stuiken in en aansluitingen van trek- of drukstavenII  57
        2.5.1  Enkelsnedige verbindingenII  57
        2.5.2  Aansluiting van een strip aan een knoopplaatII  58
        2.5.3  Stuik in een gewalste of samengestelde trek- of drukstaafII  58
        2.5.4  Aansluiting van een gewalste of samengestelde trek- of drukstaaf aan een knoopplaatII  58
3  Belasting door een koppel, mogelijk ook door een kracht, werkend loodrecht op de boutenII  58
    3.1  Eén rij bouten onderhevig aan een momentII  59
    3.2  Verscheidene rijen bouten onderhevig aan een momentII  59
    3.3  Belasting door een moment en een krachtII  60
4  Combinatie van voorspanbouten met lasnadenII  60
5  Verbindingen belast in de richting van de boutenII  61
    5.1  Verbinding onderworpen aan trekII  61
    5.2  Stijfheid van de samengevoegde onderdelenII  62
    5.3  Verbinding onderworpen aan een momentII  63
        5.3.1  GebruikstoestandII  63
        5.3.2  BezwijktoestandII  63
6  Verbindingen belast evenwijdig met en haaks op de boutenII  64
7  RekenvoorbeeldenII  64
    7.1  Stuik in een platte trekstaafII  65
    7.2  Stuik in een ongelijkzijdige hoekstaafII  66
    7.3  Aansluiting van een kanaalprofiel aan een knoopplaatII  67
    7.4  Combinatie van een voorspanbout met een lasverbindingII  68
    7.5  Verbinding van een balk met een kolomII  69
Top van de pagina Startpagina | Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden Feedback Top van de pagina