Berekening van constructies - Boekdeel 2 Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden | Feedback

Hoofdstuk 21  Lasverbingen
 
Top
1  Soorten van lasnadenII  17
    1.1  Stompe lasII  17
    1.2  HoeklasII  17
    1.3  Spleetlas en gatlasII  18
    1.4  DichtingslasII  18
2  Afmetingen van lassenII  18
3  Krimp van lasnaden - KrimpspanningenII  19
    3.1  Het krimpverschijnselII  19
    3.2  Overdwarse krimpII  19
    3.3  KrimpspanningenII  20
    3.4  Overlangse krimpII  21
4  Algemene raadgevingen voor ontwerp en uitvoering van gelaste verbindingenII  21
    4.1  LasbaarheidII  21
    4.2  VoorbewerkingII  22
    4.3  UitloopstukkenII  22
    4.4  LasstandenII  22
    4.5  WerkomstandighedenII  22
    4.6  Combinatie van lassen en klinkenII  22
    4.7  KerfwerkingII  22
    4.8  Ruimtelijke spanningstoestandenII  24
    4.9  Krimpspanningen-LasvolgordeII  25
    4.10  Trek in de richting van de dikteII  27
    4.11  KoudscheurenII  27
5  Beperking van de spanningenII  27
    5.1  Spanning in een lasnaadII  27
    5.2  Beperking van de spanningen in stompe lassenII  28
        5.2.1  Statische belastingII  28
        5.2.2  VermoeiingII  29
    5.3  Beperking van de spanningen in hoeklassenII  30
        5.3.1  Statische belastingII  31
        5.3.2  VermoeiingII  31
6  Berekening en beperking van de spanningen in rechte hoeklassenII  32
    6.1  Keuze van lengte en dikteII  32
    6.2  Verband tussen verschillende ontbondenen van de spanning op de keeldoorsnedeII  32
    6.3  KoplassenII  32
        6.3.1  Belasting evenwijdig met de doorlopende plaatII  32
        6.3.2  Belasting haaks op de doorlopende plaatII  33
    6.4  ZijlassenII  33
        6.4.1  Verdeling van de belasting over de lengte van de zijlasII  33
        6.4.2  Gebruikelijke berekeningswijzeII  35
    6.5  Schuine lassenII  35
    6.6  Samenstel van zijlassen en koplas(sen) of schuine lasII  36
        6.6.1  Samenstel van zijlassen en koplasII  36
        6.6.2  Samenstel van zijlassen en schuine lasII  37
        6.6.3  Samenstel van zijlassen en twee koplassenII  37
    6.7  Verbinding van lijfplaat en flenzen met hoeklassenII  37
    6.8  Verbinding strip-plaat onderworpen aan een moment en een dwarskrachtII  38
    6.9  Verbinding van een I-profiel aan een onvervormbaar geachte kolomII  40
    6.10  OpmerkingenII  42
7  RekenvoorbeeldenII  44
Top van de pagina Startpagina | Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden Feedback Top van de pagina