Berekening van constructies - Boekdeel 1 Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden | Feedback

Hoofdstuk 19  Liggers op verende steunpunten en tuiliggers
 
Top
1  InleidingI   559
    1.1  DoelI   559
    1.2  ToepassingssfeerI   559
2  Liggers op verenI   560
    2.1  Splitsing van het probleemI   560
    2.2  Drie-momentvergelijking van ClapeyronI   560
    2.3  Vijf-momentenvergelijking voor een ligger met puntlasten boven de verenI   561
        2.3.1  Prismatische ligger (I = cte) met gelijke overspannningen l tussen eendere veren (K = cte)I   561
        2.3.2  Ligger die in iedere overspanning afzonderlijk prismatisch isI   562
        2.3.3  OpmerkingenI   562
    2.4  Bepaling van de krachtverdeling voor een ligger met n overspanningenI   562
    2.5  Invloedslijnen voor overgangsmomentenI   563
    2.6  I, l en K constant of veranderlijkI   564
    2.7  Doorgaande ligger met twee, drie, vier of vijf overspanningen en met een puntlast F boven een willekeurige veerI   564
    2.8  Tweezijdig eindeloze ligger met puntlast boven een veerI   567
    2.9  Eenzijdig eindeloze ligger met puntlast boven een veerI   568
        2.9.1  Puntlast boven de veer 0I   568
        2.9.2  Puntlast boven de veer 1I   573
        2.9.3  Puntlast boven de veer 2I   573
    2.10  RekenvoorbeeldI   573
    2.11  Liggers en steunpunten gekenschetst door een grote waarde van δI   574
        2.11.1  Gelijkwaardige ligger op verende beddingI   574
        2.11.2  BenaderingsoplossingI   575
        2.11.3  RekenvoorbeeldI   575
3  TuiliggersI   576
    3.1  VeerkonstanteI   577
        3.1.1  RekstijfheidI   577
        3.1.2  Veerconstante voor een tui zonder gewichtI   577
        3.1.3  Veerconstante voor een tui met gewicht g per eenheid van lengteI   578
        3.1.4  Invloed van de samendrukking van de liggerI   580
        3.1.5  Invloed van de zakking van het ophangpuntI   581
        3.1.6  RekenvoorbeeldenI   582
    3.2  Tuiliggers berekend als liggers op verende steunpuntenI   583
        3.2.1  Lineaire berekeningI   583
        3.2.2  Oorzaken van niet-lineariteitI   584
        3.2.3  In aanmerking nemen van de niet-lineaire effectenI   584
        3.2.4  Toepasbaarheid van de methodeI   587
    3.3  Ligger opgehangen aan buigzame of scharnierde toren(s)I   587
        3.3.1  Rekstijfheid van de gelijkwaardige rechte staafI   587
        3.3.2  Tuiconstructie overeenkomstig het schema in de figuur 18.a.I   588
        3.3.3  Varianten van het schema in de figuur 18.a.I   594
        3.3.4  Aan de toren bevestigde of door een verschuifbaar zadel ondersteunde tuienI   595
        3.3.5  Tuiligger hangend aan twee torensI   596
Top van de pagina Startpagina | Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden Feedback Top van de pagina