Berekening van constructies - Boekdeel 1 Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden | Feedback

Hoofdstuk 18  Liggers op verende bedding
 
Top
1  UitgangspuntI   519
2  ToepassingssfeerI   519
3  Elastische lijn van een prismatische ligger op een verende beddingI   521
4  TrapeziumbelastingI   522
5  Ligger met puntlast P in het middenI   523
    5.1  TheorieI   523
    5.2  RekenvoorbeeldI   524
6  Twee willekeurige puntlasten op een liggerI   525
7  Tweezijdige eindeloze ligger met oneindig veel gelijke puntlasten P op gelijke afstand van elkaarI   525
    7.1  TheorieI   525
    7.2  RekenvoorbeeldI   526
8  Andere gevallenI   527
9  Puntlast op het uiteinde van een eenzijdig eindeloze liggerI   527
    9.1  Elastische lijn, momentenlijn en dwarskrachtenlijnI   527
    9.2  Zakking en draaiing ter plaatse van de puntlastI   528
    9.3  Invloedslijn voor de zakking van het liggereindI   528
10  Moment op het uiteinde van een eenzijdig eindeloze liggerI   528
    10.1  Elastische lijn, momentenlijn en dwarskrachtenlijnI   528
    10.2  Zakking en draaiing van het uiteinde van de liggerI   529
    10.3  Invloedslijn voor draaiing van het liggereindI   529
11  Puntlast op een tweezijdige eindeloze liggerI   529
12  Moment werkend op een tweezijdig eindeloze liggerI   530
13  Invloedslijnen voor de tweezijdig eindeloze liggerI   531
14  Invloedsvlakken voor de tweezijdig eindeloze liggerI   532
15  RekenvoorbeeldenI   533
16  Methode van Bleich ter berekening van eindige liggersI   534
17  Invloeden voor eindige liggersI   536
    17.1  TheorieI   537
    17.2  Voorbeeld van toepassingI   538
18  Invloedslijnen voor eenzijdig eindeloze liggersI   539
19  Vereenvoudigde methode van BleichI   539
20  RekenvoorbeeldI   540
    20.1  Met gebruikmaking van de invloedslijnen voor de eindige liggerI   540
    20.2  Met de methode van BleichI   541
    20.3  Met de vereenvoudigde methode van BleichI   541
    20.4  Geval van de starre liggerI   542
21  Andere toepassingenI   542
    21.4  Lange ligger met versterkt uiteindeI   544
    21.5  OpmerkingI   546
22  Eenzijdig eindeloze ligger met opgeklemd uiteindeI   547
    22.1  Opgelegd uiteindeI   547
    22.2  Ingeklemd uiteindeI   547
23  Axiaalsymmetrisch belaste cilinderschalenI   547
    23.1  BeddingsconstanteI   548
    23.2  Buigstijfheid van de "ligger" en parameter λI   548
24  Boordevol cilindrisch vatI   549
    24.1  Formules betreffende cirkelvormige platenI   549
        24.1.1  Oplegging van de omtrekI   549
        24.1.2  Plaat gelegd op een verende bedding met beddingsconstante k'I   550
    24.2  De onderrand van de cilinder kan zich vrij bewegen ten opzichte van de bodem van het vatI   550
    24.3  Wand verbonden aan een starre bodemI   551
    24.4  Wand verbonden aan een buigzame bodem die rust op een starre ringbalkI   552
    24.5  Wand verbonden aan een buigzame bodem die rust op een verende beddingI   553
    24.6  Waarde van de parameter λI   553
    24.7  RekenvoorbeeldI   553
25  Andere toepassingen van de in 23.3 geformuleerde eigenschapI   555
    25.1  Buigspanningen in een voorgespannen buis geduren de omwikkelingI   555
    25.2  Lange metalen buis met verstijvingsringenI   556
Top van de pagina Startpagina | Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden Feedback Top van de pagina