Berekening van constructies - Boekdeel 1 Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden | Feedback

Hoofdstuk 17  Paalfunderingen
 
Top
1  Draagvermogen van palenI   487
    1.1  InleidingI   487
    1.2  Weerstand van palen tegen overdwarse belastingenI   487
    1.3  Vervormbaarheid van palenI   487
2  Belastingsverdeling in de gebruikstoestand van een tweedimensionele paalfunderingI   488
    2.1  InleidingI   488
    2.2  OnderstellingenI   488
    2.3  BerekeningsmethodeI   488
    2.4  Gang van de berekeningI   490
    2.5  RekenvoorbeeldI   490
    2.6  Stel van drie palenI   492
    2.7  Buigstijve palenI   492
    2.8  Vervormbare constructieI   492
    2.9  Ruimtelijke paalfunderingenI   493
3  De bezwijktoestand en het rationeel ontwerpen van tweedimensionale paalfunderingenI   493
    3.1  NotatiesI   493
    3.2  Ongeschiktheid van lineaire theorieën ter beoordeling van de veiligheid van paalfunderingenI   493
    3.3  BezwijktoestandI   494
    3.4  Statisch en kinematisch mogelijke grenstoestandenI   495
    3.5  Enigheid van de bezwijktoestandI   496
    3.6  HulpstellingI   496
    3.7  Bepaling van het draagvermogen van een paalfunderingI   496
    3.8  Eerste rekenvoorbeeldI   497
    3.9  Tweede rekenvoorbeeldI   498
    3.10  Derde rekenvoorbeeldI   499
    3.11  Vierde rekenvoorbeeldI   500
    3.12  Richtlijn voor de rationale keuze van een palenschemaI   501
    3.13  Het rationeel ontwerpen van paalfunderingenI   501
4  Belastingsverdeling in de gebruikstoestand van een ruimtelijke paalfunderingI   501
    4.1  InleidingI   501
    4.2  NotatiesI   501
    4.3  Berekening van de paalbelastingenI   502
    4.4  Symmetrische paalfunderingenI   503
    4.5  RekenvoorbeeldI   503
    4.6  Paalfunderingen die zich gedragen als mechanismenI   504
    4.7  Stellen van zes of minder dan zes palenI   506
5  De bezwijktoestand van ruimtelijke paalfunderingenI   507
    5.1  Manier van bezwijkenI   507
    5.2  Enigheid van de bezwijktoestandI   508
    5.3  HulpstellingI   510
    5.4  Hulpstelling in het bijzondere geval van een vlakke paalfunderingI   511
    5.5  Praktische bepaling van het draagvermogen van een ruimtelijke paalfunderingI   511
    5.6  RekenvoorbeeldI   514
    5.7  Berekening van de bezwijkbelasting met lineaire programmatieI   517
Top van de pagina Startpagina | Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden Feedback Top van de pagina