Berekening van constructies - Boekdeel 1 Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden | Feedback

Hoofdstuk 16  Silo's
 
Top
1  InleidingI   449
2  Belasting van de wanden en van de bodem van een siloI   450
    2.1  Theorie van JanssenI   450
    2.2  Volumegewicht van het opslaggoedI   452
    2.3  ProfielradiusI   452
    2.4  Gronddruk op twee evenwijdige keermuren met tussenafstand bI   453
    2.5  Grenswaarden voor λI   453
    2.6  Lediging van een siloI   454
    2.7  Berekening volgens een ontwerp van Duitse normI   455
        2.7.1  Waarden van γ, λ en μI   455
        2.7.2  Invloed van de bodemI   456
        2.7.3  Invloed van de ligging van de aftap-openingI   457
    2.8  Invloed van het inblazen van luchtI   457
        2.8.1  Pneumatische aftapI   457
        2.8.2  Vermengen van opslaggoedI   458
    2.9  Inkuissilo'sI   458
    2.10  Temperatuurgradiënt in een betonnen silowandI   459
    2.11  Druk op de silobodemI   459
        2.11.1  Horizontale bodemI   459
        2.11.2  SilotrechtersI   459
        2.11.3  Trechterwanden met helling β≤60°I   459
        2.11.4  Trechterwanden met helling β>60°I   460
    2.12  WaarschuwingI   460
3  Spanningsresultanten in de onderdelen van een siloI   460
    3.1  Algemene opmerkingenI   460
    3.2  Silo's met rechthoekige doorsnedeI   461
        3.2.1  Gelijkmatige wanddruk q in een vrijstaande celI   461
        3.2.2  Ongelijkmatige wanddruk in een vrijstaande celI   462
        3.2.3  Thermische verbuiging van de wanden van een vrijstaande betonnen silocelI   463
        3.2.4  Samenstel van rechthoekige silocellenI   464
    3.3  Silocellen met cirkelvormige doorsnedeI   465
        3.3.1  Gelijkmatige wanddruk q in een vrijstaande celI   465
        3.3.2  Ongelijkmatige wanddruk in een vrijstaande celI   466
        3.3.3  Temperatuurverschil in de betonnen wand van een vrijstaande siloI   468
    3.4  SilotrechtersI   475
        3.4.1  Trechters met hellende vlakke wandenI   476
        3.4.2  Kegelvormige trechtersI   480
        3.4.3  OpmerkingI   483
    3.5  KolommenI   483
        3.5.1  Effect van het gewicht van de silo's en van het opslaggoedI   483
        3.5.2  Effect van de windI   483
4  RekenvoorbeeldI   484
Top van de pagina Startpagina | Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden Feedback Top van de pagina