Berekening van constructies - Boekdeel 1 Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden | Feedback

Hoofdstuk 13  Effect van bovenbelastingen op de bodem en op grondkeringen
 
Top
1  Grondslag van de berekeningI   411
2  UitgangsformuleI   412
3  Spanningen veroorzaakt door een lijnbelastingI   413
4  Spanningsverdeling langs vertikale en horizontale vlakkenI   414
5  Invloedslijnen voor de spanningen veroorzaakt door lijnbelastingI   415
6  Resultante van de spanningen veroorzaakt op een oppervlak door een lijnbelastingI   417
    6.1  Resultante van de spanningen op een cilindrisch oppervlakI   417
    6.2  Resultante van de spanningen op een willekeurig oppervlakI   418
    6.3  RekenvoorbeeldI   419
7  Spanningen veroorzaakt door gelijkmatige belasting van een strook van het maaiveldI   419
8  Spanningen veroorzaakt door gelijkmatige belasting van een eenzijdig oneindig uitgestrekt gebiedI   422
    8.1  SpanningsverdelingI   422
    8.2  ToepassingI   423
9  Resultante van de spanningen veroorzaakt op een oppervlak door gelijkmatige belasting van een terreinstrookI   425
    9.1  Belasting van het gehele gebied links van X1I   425
        9.1.1  Resultante van de spanningen op een vertikaal vlakI   425
        9.1.2  Resultante van de spanningen op een willekeurig oppervlak ABI   426
    9.2  Belasting van een terreinstrook X1X2I   426
    9.3  RekenvoorbeeldI   427
10  Belasting die niet haaks op het maaiveld aangrijptI   428
Top van de pagina Startpagina | Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden Feedback Top van de pagina