Berekening van constructies - Boekdeel 1 Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden | Feedback

Hoofdstuk 12  Gronddruk en grondkeringen
 
Top
1  Eigenschappen en evenwicht van grondI   329
    1.1  Doel van dit hoofdstukI   329
    1.2  Wet van CoulombI   329
    1.3  Inwendige wrijving, nulwrijving en volumegewicht van verschillende grondsoortenI   330
        1.3.1  Mechanische eigenschappenI   330
        1.3.2  VolumegewichtI   331
    1.4  Evenwicht en verbreking van het evenwicht in een puntI   332
        1.4.1  Cirkel van MohrI   332
        1.4.2  SterktevoorwaardeI   332
        1.4.3  Hoeken tussen de twee mogelijke glijvlakken in een punt en tussen de glijvlakken en de hoofdvlakkenI   332
        1.4.4  Treksterkte van samenhangende grondI   333
    1.5  Het natuurlijke beloopI   333
    1.6  Evenwicht in samenhangende grondI   333
2  Grondslagen van de methode van CoulombI   334
    2.1  Vorm van de glijvlakkenI   334
    2.2  Actieve en passieve gronddrukI   334
        2.2.1  Grenzen van de gronddrukkrachtI   334
        2.2.2  Actieve gronddrukI   335
        2.2.3  Passieve gronddrukI   335
        2.2.4  Werkelijke gronddrukkrachtI   336
    2.3  Betekenis en grootte van de hoek ψI   336
3  Actieve gronddrukI   337
    3.1  Berekening voor een moot ter dikte éénI   337
    3.2  Algemeen geval van een muur met plat achtervlakI   337
    3.3  DrukpuntI   338
    3.4  Formule van PonceletI   339
    3.5  Vlak maaiveld met gelijkmatige bovenbelastingI   339
        3.5.1  Actieve gronddrukI   339
        3.5.2  Drukpunt en drukverdelingI   340
        3.5.3  GrensgevallenI   341
        3.5.4  OpmerkingenI   342
        3.5.5  Coëfficiënt van actieve gronddrukI   342
        3.5.6  Bijzonder gevallenI   343
        3.5.7  UitzonderingsgevallenI   345
    3.6  Actieve gronddruk op een veelhoekige muurI   345
        3.6.1  Algemeen gevalI   345
        3.6.2  Bijzonder geval: horizontaal maaiveld en gelijkmatige bovenbelastingI   346
    3.7  Drukkracht, uitgeoefend door opeenliggende, horizontale grondlagenI   347
    3.8  Grond begrepen tussen twee keermurenI   347
    3.9  Invloed van de aard van de wijkbewegingI   348
        3.9.1  Stijve kering draaiend om haar onderrandI   348
        3.9.2  Stijve kering draaiend om haar bovenrandI   348
        3.9.3  Buigzame grondkeringI   349
    3.10  Grootte van de benodigde wijkbeweging - Wanner mag een keermuur op actieve gronddruk worden berekend ?I   349
    3.11  Invloed van de kromming van de glijvlakkenI   351
        3.11.1  Gevallen waarin de glijvlakken inderdaad plat zijnI   351
        3.11.2  Gevallen waarin de glijvlakken niet plat zijnI   352
        3.11.3  Stijve vertikale kering met onbeweeglijke bovenrandI   353
4  Passieve gronddruk of grondweerstandI   353
    4.1  Teken van de hoek ΨI   353
    4.2  Algemeen gevalI   354
    4.3  Vlak, gelijkmatig belast maaiveldI   354
        4.3.1  Coëfficiënt van passieve grondvlakI   354
        4.3.2  Bijzonder geval: horizontaal maaiveld, vertikale wand en Ψ = 0I   355
    4.4  Grootte van de benodige opdringbewegingI   356
    4.5  Invloed van de aard van de opdringbewegingI   357
    4.6  Invloed van de kromming van de glijvlakkenI   357
        4.6.1  Gevallen, waarin de glijvlakken inderdaad plat zijn, en grootte van de fout in andere gevallenI   357
        4.6.2  Benaderingsmethode ter bepaling van de passieve gronddruk met gebruikmaking van gekromde glijvlakkenI   358
        4.6.3  Tabellen met coëfficiënten van passieve gronddrukI   360
5  Neutrale gronddrukI   360
    5.1  Gevallen waarin de neutrale gronddruk in aanmerking moet worden genomenI   360
    5.2  Grootte van de neutrale gronddrukI   361
        5.2.1  Horizontaal maaiveldI   361
        5.2.2  Hellend maaiveldI   362
    5.3  Verband tussen de gronddruk op en de beweging van de wandI   362
6  Invloed van de samenhangI   362
    6.1  Invloed van de samenhang op de actieve gronddrukI   362
        6.1.1  Algemeen gevalI   362
        6.1.2  Volmaakt gladde, vertikale keermuur ( Ψ = 0 ) en horizontaal maaiveld met gelijkmatige bovenbelastingI   363
    6.2  Invloed van de samenhang op de passieve gronddrukI   365
        6.2.1  Volmaakt gladde, vertikale wand ( Ψ = 0 ) en horizontaal maaiveldI   365
        6.2.2  Benadering voor het algemene geval van een horizontaal maaiveldI   367
    6.3  Evenwicht van een onbeschoeide loodrechte wand van een ingraving in samenhangende grondI   368
        6.3.1  GrenshoogteI   368
        6.3.2  ToelichtingI   369
    6.4  Evenwicht van een beloop met helling groter dan φI   370
    6.5  In rekening brengen van de cohesieI   371
7  KeermurenI   372
    7.1  Massieve keermurenI   372
    7.2  Keermuren met uitkragende plaat aan de achterzijdeI   373
    7.3  L-murenI   374
        7.3.1  Neutrale gronddrukI   374
        7.3.2  Actieve gronddrukI   374
    7.4  Rekenwaarde van de sterkte van materialen en funderingsgrondI   375
    7.5  BezwijktoestandenI   375
        7.5.1  OmkantelenI   376
        7.5.3  Bezwijken van de fundering of van onderdelen van de keringI   376
    7.6  GebruiksgrenstoestandI   378
    7.7  ToepassingI   378
    7.8  Water achter keermurenI   378
8  KademurenI   379
    8.1  TroskrachtenI   379
    8.2  Effect van het waterI   380
        8.2.1  Water op gelijke hoogte voor en achter de muurI   380
        8.2.2  Water op verschillende hoogte voor en achter de muurI   380
    8.3  RekenvoorbeeldI   380
        8.3.1  GegevensI   380
        8.3.2  BezwijktoestandenI   381
        8.3.3  GebruiksgrenstoestandI   383
        8.3.4  Belasting van de onderdelen van de keermuurI   384
        8.3.5  Conclusie aangaande het onderhavige ontwerpI   384
9  Onverankerde en verankerde of gestempelde keerwandenI   385
    9.1  Beschoeiing van sleuvenI   385
        9.1.1  Aard van de beschoeiingI   385
        9.1.2  Sleuven in zandI   385
        9.1.3  Sleuven in kleiI   385
    9.2  Bezwijktoestand van een onverankerde, ongestempelde keerwandI   386
    9.3  Grondkerende wanden in gebruikstoestandI   388
        9.3.1  Verband tussen de verplaatsingen van de wand en de gronddrukI   388
        9.3.2  Afgeleiden van w(y) in verschillende punten van de wandI   389
        9.3.3  VergelijkingenI   391
        9.3.4  Oplossing van het stelselI   391
        9.3.5  Berekening van de drukken op en spanningsresultanten in de wandI   393
        9.3.6  Andere belastingenI   393
        9.3.7  Berekening bij vloeien van zekere doorsneden van de wandI   393
    9.4  ToepassingenI   394
        9.4.1  Bouwput met twee stempelramenI   394
        9.4.2  Grondkerende wand onder een kaaimuur op hoog paalwerkI   397
        9.4.3  Diepwand met grondankersI   399
    9.5  Momenten van de tweede ordeI   402
    9.6  Effect van "gewelfwerking" in de grondI   403
    9.7  Doorslag van grond onder een grond- en waterkerende wandI   403
10  Keringen van gewapende grondI   403
11  Inklemming van palen in de grondI   404
    11.1  ToepassingsgebiedI   404
    11.2  BezwijktoestandI   404
    11.3  RekenvoorbeeldI   407
    11.4  Op buiging belaste palen in de gebruikstoestandI   408
    11.5  RekenvoorbeeldI   408
        11.5.1  GebruikstoestandI   409
        11.5.2  BezwijktoestandI   410
Top van de pagina Startpagina | Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden Feedback Top van de pagina