Berekening van constructies - Boekdeel 1 Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden | Feedback

Hoofdstuk 11  Gewelven
 
Top
1  Belastingen en druklijnenI   311
    1.1  Krachten werkend op de gewelfstenenI   311
    1.2  Bepalen van druklijnenI   312
2  Standzekerheid van het gewelfI   312
    2.1  HulpstellingenI   312
    2.2  Stelling betreffende de ligging van de druklijnI   313
    2.3  StandzekerheidsvoorwaardenI   315
    2.4  Opsporing van bevredigende druklijnen voor een symmetrisch en symmetrsich belast gewelfI   315
        2.4.1  Bevestigende combinaties van krachtpunt en spatkrachtI   316
        2.4.2  Minimale en maximale spatkrachtI   316
    2.5  Druklijnen bij afwezigheid van symmetrieI   317
3  SterktevoorwaardenI   317
    3.1  In aanmerking te nemen belastingscombinatiesI   317
    3.2  Druksterkte van de gewelfdoorsnedenI   318
    3.3  Onderzoek naar de toereikendheid van de druksterkte van de gewelfdoorsnedenI   318
    3.4  AfschuivingI   319
4  Dimensionering en bouw van gewelvenI   319
    4.1  Dimensionering van een gewelfI   319
        4.1.1  Empirische formules voor de diktenI   319
        4.1.2  ToepassingI   320
        4.1.3  Gebruik van empirische formulesI   321
    4.2  UitvoeringswijzeI   321
5  RekenvoorbeeldI   322
    5.1  GegevensI   322
    5.2  Standzekerheid van het gewelfI   322
    5.3  Sterkte van het gewelfI   325
    5.4  OpmerkingenI   327
Top van de pagina Startpagina | Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden Feedback Top van de pagina