Berekening van constructies - Boekdeel 1 Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden | Feedback

Hoofdstuk 10  Stuwmuren
 
Top
1  OnderwerpI   297
2  Bijzondere kenmerken van stuwmurenI   297
3  Waterdrukken in en onder de muur en daaruit voorvloeiende opwaartse krachtenI   298
    3.1  Waterdrukken in en onder de stuwmuurI   298
    3.2  Opwaartse krachten uitgeoefend door de het binnengedrongen waterI   299
4  Waterkering met constante dikteI   300
    4.1  GebruikstoestandI   300
    4.2  StandzekerheidI   301
    4.3  Samendrukkingen en afschuiving van het betonI   301
    4.4  AanzetvoegI   302
        4.4.1  Stuwmuur op gave rotsI   302
        4.4.2  Stuwmuur op een korrelige funderingsbodemI   302
5  Stuwdam met driehoekig profielI   303
    5.1  Spanningsverdeling in de gebruikstoestandI   303
    5.2  GebruiksgrenstoestandI   305
    5.3  StandzekerheidI   305
    5.4  Samendrukking en afschuiving van het betonI   306
    5.5  AanzetvoegI   307
    5.6  OpmerkingenI   308
6  Stuwdam met nagenoeg driehoekig profielI   309
Top van de pagina Startpagina | Sitemap | Inhoudstafel | Trefwoorden Feedback Top van de pagina